Vad är öppna stadsnät?

fre 19 oktober 2018

Öppna stadsnät

Stadsnätsförening i Sverige (SSNF) definierar ett öppna stadsnät så här: Ett öppna stadsnät är en infrastruktur som är tillgänglig för marknadens alla aktörer på likvärdiga villkor. Nätet är öppet för alla som vill hyra svartfiber och för alla som vill erbjuda tjänster i det aktiva nät där kommunikations-/transmissionstjänster tillhandahålls.

I de öppna stadsnät konkurrerar tjänsteleverantörerna med tjänsteinnehåll. Nätägaren tillhandahåller svartfiber och/eller kommunikations-/transmissionstjänster exempelvis till tjänsteleverantörer. Genom att nätägaren inte tillhandahåller eget tjänsteinnehåll säkerställs ett intresse av att locka nya tjänsteleverantörer till nätet.

Vad innebär detta för mig som konsument?

I öppna stadsnät kan konsumenter fritt välja bland olika operatörer, även kallade tjänsteleverantörer. Det kan allt ifrån 3-4 stycken upp till >15 stycken leverantörer i ett öppet nät. Det finns de operatörer som bara levererar bredband och telefoni och de finns de som också levererar TV-tjänster via IPTV. Utöver bredband, TV och telefoni finns det också tjänster för hemlarm, teknisk support i hemmet eller på distans, och back-up lösningar.

Beställ bredband via öppna stadsnät

Via vår söktjänst kan du jämföra och beställa bredband via öppet nät.

Stängda nät

Det finns också de nät som enbart har en leverantör av bredband och dessa kallas för stängda nät. Ofta är det de kommunala elbolagen som äger och driver dessa.

Vilka öppna stadsnät finns det?

Bredbandval.se har lanserat en sida för stadsnät där både öppna stadsnät men även stängda nät finns listade. Du kan också läsa mer om detta arbete i vår bloggpost om stadsnätslistan.

Till alla blogginlägg