Uppsägningstid för bredband

Uppdaterad

kalender med markerat datum

I denna artikel går vi igenom uppsägningtid för bredband och svarar på frågor som; vad är uppsägningstid? Hur kan man säga upp abonnemang? Vad säger lagen om uppsägningstid, och hur undviker du att bli "dubbelfakturerad"?

Vad är uppsägningstid?

Uppsägningstid innebär att en konsument är bunden av en tjänst under uppsägningstiden.

Efter att en eventuell bindningstid för tjänsten är avslutad löper abonnemangen med en månads uppsägningstid. För bredbandstjänster är uppsägningstiden alltid en (1) månad. Tidigare kunde operatörer ha upp till tre (3) månaders uppsägningstid men för avtal som ingåtts från och med den 1 maj 2014 får uppsägningstiden vara maximalt en (1) månad.

Det vanligaste sättet att avsluta ett avtal om en tjänst är att göra en uppsägning till operatören.

Om du har bindningstid kvar kommer du med största sannolikhet att få en slutfaktura på resterande tid.

Uppsägning av bredband bör ske skriftligt

Om du behöver säga upp ditt bredband bör du alltid göra det skriftligt. Om det skulle uppstå en tvist med internetleverantören vill du såklart alltid kunna bevisa att du har sagt upp ditt bredband och vilket datum du gjorde det.

Du kan såklart säga upp ditt bredband på andra sätt, exempelvis via telefon, men det kan dock bli svårt att bevisa att du har gjort det i efterhand.

Vad säger lagen om uppsägningstid?

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, 5:e kapitlet §15b lyder: Den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster får i avtal med en konsument inte ställa upp villkor som innebär att uppsägningstiden för konsumenten är längre än en månad. I fråga om avtal med bindningstid får villkoren inte innebära att konsumenten måste säga upp avtalet tidigare än en månad före bindningstidens utgång för att avtalet ska upphöra att gälla vid den tidpunkten. Lag (2014:146).

Vi har tidigare pratat om bindningstider för bredband i en annan bloggpost. Där kan du läsa om vad det innebär för dig som konsument.

Undvik kostnader för dubbla abonnemang

För konsumenter är det viktigt att vara medveten om uppsägningstiden när de tecknar ett abonnemang. För att hantera uppsägningstiden på ett effektivt sätt är det viktigt att hålla koll på när avtalet löper ut och när uppsägningstiden börjar. Vill du byta bredband så bör du sätta startdatum för ditt nya bredband på samma dag som ditt gamla bredband slutar gälla. På så sätt minimerar du risken för att stå med dubbla kostnader för bredbandsabonnemang.

Hjälp med uppsägning av bredband

När du jämför och beställer bredband på Bredbandsval.se så guidar vi dig med uppsägningen av ditt eventuella gamla bredband.

Efter genomförd beställning på Bredbandsval.se guidar vi dig vidare så att det blir lätt som en plätt att säga upp ditt gamla bredband skriftligt! Vi tar fram ett personaliserat brev som du kan klippa ut och maila direkt till din nuvarande operatör om du har ett befintligt abonnemang som du önskar avsluta.