IPTV – TV via fiber

Uppdaterad

IPTV top image

Här går vi igenom IPTV. Vad är IPTV? Och vad är skillnaden mellan IPTV, “bredbands-TV”, “internet-TV” och TV via fiber? Vi förklarar hur det hänger ihop, listar vilka leverantörer som finns samt vilka för- och nackdelar som finns med IPTV jämfört med traditionell TV.

Om du har en fast och stabil bredbandsuppkoppling kan du ta emot IPTV. Ofta används “internet TV”, “bredbands TV” och “fiber TV” synonymt med IPTV. Troligen för att det är enklare att förstå vad det egentligen handlar om.

När vi skriver om IPTV i denna artikel syftar vi dock inte på webb-TV, streaming eller “videoklipp på internet” – som du också kan se på datorer och andra uppkopplade enheter. Istället avses här laglig TV-distribution av kanalpaket och tjänster via box som du kan beställa från svenska TV-leverantörer.

I artikeln går vi igenom allt du behöver veta om IPTV och besvarar frågor som; Vad är IPTV? Hur fungerar det? Vilken anslutning och TV-box krävs? Hur skiljer det sig från andra tekniker, och vilka levererar tv via fiber? Vi svarar även på vilken utrustning man behöver för att se på TV via bredband och vilka för- och nackdelar som finns jämfört med alternativa TV-tekniker.

Vad är IPTV?

IPTV, förkortning av Internet Protocol television, är en teknik för överföring och mottagning av TV-sändningar via ett datornätverk med hjälp av internet Protocol (IP).

Till skillnad från traditionell sändning (även kallat broadcasting) och mottagning av tv, såsom marksänd TV (via antenn), satellit tv (via parabol) och kabel-tv, levereras IPTV via internet. Detta öppnar upp nya möjligheter för tittaren att bland annat påverka vad man tittar på, när man vill titta och hur samt på vilken enhet man vill titta på TV. För att se på IPTV krävs en stabil och snabb internetuppkoppling samt en digital-TV-box för IPTV.

Många använder IPTV synonymt med TV via bredband och TV via fiber. Faktum är att IPTV kan levereras båda via ADSL och fiber.

TV via fiber

I de fall du tar emot IPTV via fiber kallas det ofta TV via fiber. Principen för sändningen och mottagandet av TV-innehållet skiljer sig dock inte från TV via ADSL, utan det är endast din uppkoppling (infrastrukturen) som är skillnaden. TV via fiber har dock vissa fördelar då bättre prestanda och nedladdningshastigheter gör det möjligt att se på hd/ultra hd-kvalitet.

Om du har bredband via fiber är det mediaomvandlaren, även kallat tjänstefördelaren, som omvandlar fibersignalenar till signaler som kan tas emot av din TV-box.

Du kopplar din digital-tv-box till TVn med en HDMI-sladd och beroende på vilken typ av box du har ansluts boxen till internet via nätverkskabel eller WiFi via en så kallad trådlös tv-brygga.

TV via ADSL

IPTV via ADSL kallas det ofta tv via ADSL eller TV via telejacket. Om du har IPTV via ADSL kopplar du tv-boxen till routern eller ett så kallat ”triple play-modem” eller gateway avsedd för TV via ADSL.

När du ansluter modemet bör se till att det placeras så nära det första uttaget som möjligtär, precis som när du ansluter bredband via ADSL.

Hur fungerar IPTV?

Distributionen av IPTV skiljer sig från traditionell broadcasting. Istället för att skicka en signal med de tillgängliga programmen (kanalerna) på en gång lägger leverantören av IPTV programmen på olika servrar. När leverantören aktiverar IPTV-boxen ges kunden åtkomst till servern och programmet kan tas emot.

IPTV box

De boxar som används för att ta emot IPTV liknar till mångt och mycket de digital-TV-boxar och traditionella mottagare som används för att ta emot marksänd tv via antenn och kabel-TV, men med en väsentlig skillnad som går att se med blotta ögat – en digital-TV-box för IPTV har en nätverksport istället för en antenningång.

När du beställer ett TV paket via bredband ingår oftast en TV-box som är anpassad efter ditt hems förutsättningar och dina önskemål (tänk på att valet av tv box avgör om du ska kunna se på hd/ultra hd-kvalitet).

När du kopplat in boxen, oavsett om det är telia tv box, telenor tv box eller en comhem box från Tele2 etc. loggar du in på TV-boxen för att aktivera ditt tv-abonnemang.

Inloggningen kan det ske på lite olika sätt beroende på vad du har för slags tv-box och vilken leverantör du har valt av bredband och tv. Oftast används en identifikationskod och kontrollkod som du fått av leverantören via post eller digitalt. När du loggat in ges du automatiskt tillgång till det kanalpaket du beställt.

Vissa leverantörer har tv-boxar som använder programkort och simkort för aktivering av kanalpaketet.

IPTV vs. traditionell (linjär) TV

IPTV ger varje TV-tittare möjlighet att själv kan bestämma vad han eller hon vill se för tillfället. Om det inte skulle finnas något program i tv-tablån faller en i smaken kan man alltid hyra en film eller köpa ett avsnitt av en TV-serie istället.

Traditionell TV är vad man skulle kunna kalla “tablå-bunden”. Detta är ett citat från vår VDs son som på ett ganska tydligt (och roligt) sätt summerar en av de mest konkreta skillnaderna mellan IPTV och traditionell TV.

TV där någon annan har bestämt vad du ska titta på. (Gustav 5 år om linjär TV)

För oavsett om sändningen tas emot i det markbundna tv-nätet, via satellit eller kabel-TV-nät är så är du som TV-tittare låst till det utbud som TV-leverantören väljer att sända för tillfället.

Den bakomliggande anledningen till detta är att traditionell TV-distribution bygger på enkelriktad kommunikationsteknik från sändare till mottagare. Från sändaren (t.ex. en sändarmast eller satellit) skickas en antennsignal som förenklat innehåller de program som kan ses för tillfället.

Tack vare den tekniska utvecklingen av digital-boxarna med minnesfunktioner etc. har även traditionella TV-tittare fått större möjlighet att själv styra över sin TV med paus-funktion och tidsinställd inspelning av TV-program.

Kan jag ha IPTV?

IPTV är adressberoende och för att kunna se på IPTV behöver behöver du antingen vara ansluten till kopparnätet, fiber eller stadsnät.

Under de senaste åren har antalet IPTV-abonnemang ökat kraftigt. Bakgrunden är såklart den ökade takten i utbyggnaden av fiber i landet och det är tv via fiber som står för ökningen.

Leverantörerna erbjuder ofta bredband och TV-paket. Sök på din adress och jämför bredband och TV-paket.

Leverantörer av TV via fiber

För- och nackdelar med TV via fiber

Fördelar:

  • Enkel installation om du är har bredband via fiber eller ADSL
  • Möjliggör bättre bildkvalitet (HD och Ultra HD)
  • Stort kanalutbud och möjligheter till interaktiva tjänster och TV on demand

Nackdelar:

  • Kräver snabb och stabil internetanslutning
  • Eftersom IPTV förutsätter att leverantören kan leverera på adressen är det inte säkert att det går att “ta med” till sommarstugan.

Alternativ till TV via bredbandet

Om du inte har fiber, eller kan få tillräckligt snabbt bredband där du bor, finns alternativ till IPTV: