Bindningstid för bredband: så funkar det

Uppdaterad

rep med knut

På senare år har det blivit allt vanligare med tjänster utan bindningstid. Streamingtjänster som Netflix mfl. har banat väg för nya avtalstyper och erbjuder ofta avtal där abonnemanget förlängs automatiskt om det inte sägs upp. Detta är något som även blivit vanligare på bredbandsmarknaden.

Här går vi igenom bindningstid. Vad är bindningstid? Vad innebär bredband med och utan bindningstid? Hur fungerar det om man vill säga upp sitt bredband? Vilka för- och nackdelar finns med bindningstid, och vad säger lagen?

Vad är bindningstid?

Bindningstid betyder att man är bunden av ett avtal under en avtalsperiod. När man ingår ett avtal med bindningstid förpliktar man sig att betala för tjänsten under hela bindningstiden. Bindningstidens längd kan variera beroende på vilken typ av tjänst som erbjuds.

Om man inte längre vill, eller kan ha tjänsten man bundit upp sig på behöver man oftast betala en klumpsumma för hela perioden som återstår. Det går alltså att bryta ett avtal med bindningstid men sällan utan kostnad.

Bindningstid för bredband

Bindningstid är ett begrepp som är starkt förknippat med telekombranschen. I de fall bindningstid för bredband tillämpas är den vanligtvis 12 månader, 18 månader eller 24 månader. Under denna period finns ingen möjlighet att avsluta avtalet. Även om en flytt sker från en adress är avtalet giltigt med operatören.

Vad säger lagen om bindningstider?

En operatör får maximalt ha bindningstid på 24 månader för ett abonnemang. Enligt Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation står det i 5:e kapitlet § 15a: "Den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster ska erbjuda slutanvändare att ingå avtal med en längsta giltighetstid om 12 månader.

Ett avtal mellan en konsument och den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster får inte ha en längre inledande bindningstid än 24 månader."

Det är inte ovanligt att begreppet bindningstid blandas ihop med uppsägningstid. Bindningstid och uppsägningstid är dock inte samma sak. Abonnemang utan bindningstid har ändå en uppsägningstid på 1 månad.

Bredband med bindningstid

En del internetleverantörer erbjuder fortfarande bredband med bindningstid. Orsaken är oftast att man inkluderar en router, eller någon annan form av hårdvara, i erbjudandet.

Om man väljer bredband med bindningstid har leverantören en säkerhet och kan därför erbjuda en rabatterad månadskostnad.

Det finns dock även operatörer som erbjuder bredbandsabonnemang med router utan bindningstid. I dessa fall är dock priset på abonnemanget ofta lite högre.

Bredband utan bindningstid

På senare år har det blivit allt vanligare med tjänster utan bindningstid. Streamingtjänster som Netflix mfl. har banat väg för nya avtalstyper och erbjuder ofta avtal där abonnemanget förlängs automatiskt om det inte sägs upp.

Även på bredbandsmarknaden i Sverige har det vuxit fram många operatörer som erbjuder bredband utan bindningstid. Ofta handlar det om leverantörer i de öppna fibernäten, där det är hård konkurrens.

För bredbandstjänster via ADSL (via telejacket) eller via Kabel-TV är det är det ofta 12 månaders bindningstid, detta då en hårdvara (router) ofta är inkluderat i paketet.

Vi på Bredbandsval.se får ofta frågor från kunder där de vill ha hjälp med att hitta bredband utan bindningstid. Det kan finnas flera anledningar för konsumenten till att vilja har bredband utan bindningstid, exempelvis:

  1. Prova på en ny operatör utan att behöva var bunden i 12 månader.
  2. Nuvarande kontrakt på bostaden går ut om bara några månader.
  3. Man har en sommarbostad eller vinterbostad som man bara bor i ett par månader per år.

För- och nackdelar med bindningstid

Som med alla saker kan man se det från två håll ;) Även om bindningstid klingar lite negativt hos många så finns det fördelar.

Fördelar med bindningstid:

  • Garanterat pris under hela perioden. Operatören kan inte höja priset under perioden som du är bunden.
  • Ofta inkluderar operatören en router som de kan räkna in när de vet att kunden kommer betala minst 12 månadsavgifter.
  • Ofta riktigt bra kampanjer.

Nackdelar med bindningstid:

  • Knuten till operatören under hela bindningstiden (ofta 12 månader, men 24 månaders bindningstid förekommer).
  • Kan inte avbryta abonnemanget om man exempelvis flyttar. Du kan givetvis undersöka om operatören levererar på nya adressen och då flytta med ditt abonnemang. Kan också finns möjlighet att överlåta abonnemanget till nästa hushåll som flyttar in bostaden.

Tips! Om du inte hittar något fast bredband utan bindningstid på din adress kan du skaffa ett mobilt bredband utan bindningstid.