bredbandsval.se

Blogg - senaste inlägg

Myndigheten PTS (Post- och Telestyrelsen) utvärderar tillgängligheten i tjänsten bredbandsval.se

PTS har erfarit att bredbandsspekulanter kan uppleva problem med att jämföra abonnemang och därför finns ett behov av enkla och tillgängliga jämförelsesidor. Resultatet av denna tillgänglighetsanalys visar att majoriteten av testpersonerna upplever Bredbandsval.se som relativt enkel att använda. De förstår sidans syfte och kan tänka sig att använda tjänsten i framtiden.