Ordlista för bredband och telekom

Uppdaterad

ordlista bredband

Det är många förkortningar och termer att hålla koll på när det kommer till bredband och TV. Här går vi igenom några av orden som du kan behöva ha koll på för att förstå internetleverantörernas lingo.

Abonnemang

Ett abonnemang är ett löpande eller tidsbundet avtal med en leverantör som ger dig tillgång till en tjänst regelbundet genom att betala i förskott.

Abonnemang finns exempelvis för bredband, TV, IP-telefoni och streaming. Här har vi samlat artiklar med mer information om bredbandsabonnemang.

Accesspunkt

En accesspunkt är det som gör ett trådbundet nätverk trådlöst. Accesspunkten kan antingen göra en trådbunden router trådlös eller komplettera en trådlös routers befintliga trådlösa nätverk. Läs mer om accesspunkt.

Anslutningspunkt

För villor är anslutningspunkten själva fiberuttaget där bredbandsswitchen kopplas och där tjänster överlämnas till kunden från operatören. För flerfamiljshus placeras anslutningspunkten oftast i källaren och sedan bygges ett fastighetsnät inom fastigheten.

Bandbredd

Bandbredd brukar ofta likställas med bredbandshastigheten, dvs. överföringskapaciteten för bredbandstjänsten. Bandbredd mäts egentligen i Hertz med överföringskapaciteten/hastigheten mäts i Mbit/s. Dock används inom branschen dessa ord lite slarvigt synonymt.

Beamforming

Beamforming är en teknik som finns i vissa routrar, vilken gör att de trådlösa signalerna från en router riktas mot de enheter som använder nätverket, istället för att sprida signalen i alla riktningar.

Beamfoamingtekniken gör att man får högre signalstyrka och stabilare samt snabbare uppkoppling vilket ger en bättre WiFi-upplevelse.

Bindningstid

Bindningstid innebär den tid du är bundet i ditt abonnemang. Läs mer om bindningstid för bredband. Läs mer om bindningstid för bredband.

Booster

Booster är en förkortning på termen WiFi booster som är en apparat som förstärker och förlänger ditt WiFi.

Brandvägg

En brandvägg är ett program granskar trafiken som går in och ut från enheten där den är installerad och hindrar otillåten datakommunikation

Cookies

Cookies, även kallat kakor, är små filer som sparas på din enhet efter att du besökt en hemsida. Cookies innehåller information som exempelvis användarnamn och hjälper dig sedan att navigera siten bättre.

CPE

CPE (Customer-premises equipment) är utrustning som är ägd av eller installerad av operatören i konsumentens bostad.

Datapott

Datapott är den mängd surf du har i ditt abonnemang. Vanligast är att man har en surfmängd per månad. Enheten för datamängd mäts i GB, gigabyte. Läs mer surfpotter och data i vår artikel Vad räcker surfpotten till?

DNS

Domain Name Server kallas ofta för Internets telefonkataloger. Genom att fråga en DNS-server får din dator reda på vilken IP-adress som din önskade webbsida (tex www.bredbandsval.se) har, vilket behövs för att kunna ansluta till den.

DSL

DSL står för Digital Subscriber Line och innebär att internet levereras till bostäder och kontor via telefonledningen (kopparnätet). Läs mer i vår artikel om bredband via ADSL.

Dual band

Dual band är en engelsk term syftar på användningen av två frekvensband i ett trådlöst nätverk – exempelvis en router som ytnyttjar både 2,4GHz och 5GHz. Läs mer Dual band här.

Dynamisk IP-adress

Innebär att dators IP-adress ändras varje gång du ansluter till internet.

Gästnätverk

Ett gästnätverk är ett nätverk som gör det möjligt för utomstående att ansluta till ett trådlöst nätverk (WiFi). Gästnätverket har oftast ett eget användarnamn och lösenord, helt skilt från det du normalt använder.

Ethernet

Ethernet är en teknisk standard som används för att koppla ihop flera datorsystem och bilda ett lokalt nätverk. Ethernet innehåller protokoll som kontrollerar överföringen av information och undviker samtidig överföring via flera datorer.

Ethernet är den vanligaste tekniken i lokala nät, så kallade Local Area Networks (LAN).

Extender

Se vår artikel om WiFi extender.

Fast IP-adress

Ett fast IP är det nummer som tilldelas en enhet som ska komma åt internet. Numret är enhetens permanenta adress på internet.

Fiber

Fiber (optisk fiber) är en tunn glasledning av kiseldioxid (glas), som överför information via ljussignaler istället för via elektriska signaler som sker i en kopparledning. Läs mer om bredband via fiber.

Fiberomvandlare

En fiberomvandlare, även kallat mediaomvandlare, ar den apparat som omvandlar ljussignaler till datasignaler.

Free to air (FTA)

Free to air är ett begrepp som används för att beskriva TV-kanaler som sänds okrypterat. De fria kanalerna kräver inget programkort och därmed kan ses gratis. I Sverige är FTA-kanalerna SVT1, SVT2, SVT24, SVTB, Kunskapskanalen, TV4, och TV Finland. På vissa platser runt om i landet finns även en lokal kanal. En digital-TV-mottagare behövs om du tittar på TV via en vanlig antenn.

Frekvensband

WiFi använder radiovågor för att överföra information och sänds via frekvensbanden 2,4 GHz eller 5 GHz. Då många enheter sänder information på 2,4 GHz-bandet kan det lätt bli överbelastat vilket medför ökad risk för störningar.

Gateway

Enhet som ger omvandling mellan olika protokoll eller tillämpningar i till exempel en dator. Det är också benämning på en knutpunkt för att ge ett lokalt nätverk en gemensam in- och utgång till en extern kommunikationsresurs.

GSM

GSM är en förkortning av engelskans Global System for Mobile Communications – ett globalt system för mobil kommunikation. GSM är den andra generationens mobiltelefonisystem och kallas ibland även 2G.

High Definition (HD)

HD står för hög upplösning. TV-kanaler som sänds i HD är mer högupplösta och ger därför en bättre och skarpare bild. För att kunna utnyttja HD-kanaler behövs en TV som stödjer HD-kvalité.

HTML

Hyper Text Markup Language, den vanligaste standarden för att skapa dokument på webben.

IMAP

IMAP, eller Internet Message Access Protocol, är ett protokoll som används för att läsa e-mail från en server.

Internet

Internet är världens största datornätverk och är ett system för effektiv kommunikation av exempelvis text, ljud och bild. Bakom internet står flertalet företag och organisationer men det finns inget definierat ägande. Läs mer om Internet.

IP-adress

En IP-adress (engelska för "Internet Protocol adress") är det nummer som identifierar en anslutning till internet och därmed möjliggör datakommunikation. Så fort du ansluter till internet tilldelas din uppkopplade enhet en IP-adress som säkerställer att den data som skickas och tas emot hamnar rätt. Lär dig allt om IP-adresser.

IPTV

IPTV är överföring av TV-sändningar via ett datornätverk. Läs mer om IPTV

Kabel-TV

Kabel-TV är en typ av TV som använder koaxialkabel för att ta emot TV-signalerna. Läs mer om Kabel-TV här.

Då koaxialkabeln även lämpar sig för att skicka och ta emot datatrafik i hög hastighet kan den även användas för internet- och telefonitjänster. Läs mer om bredband via kabel-TV.

Kanalisation

Kanalisation är rören/slangarna i vilken nätverkskabel dras.

Kanalpaket

Kanalpaket är namnen på de olika paket med TV-kanaler som operatörerna erbjuder. Det finns båda fasta paket med specifika kanaler samt flexibla paket där du som konsument kan förändra innehållet i kanalpaketet.

Koaxialkabel

Kabel som bland annat används för att leverera bredband via Kabel-TV. Lär dig mer om koaxialkabel och olika nätverkskablar.

Kommunikationsoperatör

Kommunikationsoperatör är den organisation som kopplar på aktiv utrustning på fibernätet. Som konsument kan man i vissa fall betala en avgift till kommunikationsoperatören per månad men vanligast är att alla avgifter betalas till tjänsteleverantören.

Kopparnät

Det gamla telenätet i Sverige som är uppbygt av koppar. Kallas ibalnd även kopparnätet. Nätet anlades i marken av Televerket för flera decennier sedan. ADSL (bredband via telefonjacket) levereras via [kopparnätet som nu är under avveckling](https://www.bredbandsval.se/bredband/adsl-avveckling"Läs om avvecklingen av kopparnätet").

LAN

LAN (Local Area Network) är ett lokalt nätverk - ofta begränsat till exempelvis ett våningsplan, en fastighet eller en ort.

LAN-port

I LAN-portarna på din router kopplar du in utrustning som till exempel dator och skrivare.

LoRa

LoRa är en förkortning av Long Range och är det fysiska lagret för överföring av data över mycket långa sträckor med låg strömförbrukning. Felfrekvensen i dataöverföringen är mycket låg för LoRa och vanligtvis används licensfria frekvenser som inte kostar något att använda.

LoRa har utvecklats i Frankrike men har blivit en oberoende standard som vuxit och fått spridning över hela världen.

Med LoRa är det möjligt att förbättra och effektitivisera exempelvis olika samhällsfunktioner i våra städer och på det sättet spara tid och pengar.

LoRaWAN

LoRaWan står för Long Range Wide Area Network och är nätverksprotokollet som används för LoRa. LoRaWAN är ett i grunden ett media access control (MAC) protokoll för kommunikationen mellan gateways och noder.

Marksänd TV

Marksänd TV är sändningar via marknätet och är en form av digital tv-sändning som sänds via TV-master. Läs mer om marksänd TV.

Mbit/s och Mbps

Mbit/s står för "Megabit Per Sekund" och är det vanligaste måttet på internethastighet upp och ner, d.v.s. hur snabbt du kan surfa (skicka och ta emot data). Lär dig mer om internethastighet.

Mesh

Mesh är engelska för "nät". Mesh-nätverk är en teknik som utvecklats för att ge bättre och stabilare WiFi. Läs mer om mesh-nätverk.

Mobilt bredband

Mobilt bredband innebär att datatrafiken levereras via mobilnäten. Läs mer om mobilt bredband.

Modem

Ett modem (modulator-demodulator) är en hårdvara som omvandlar digitala signaler till analoga signaler och vice versa. ADSL är en av de tekniker som använder sig utav modem. Läs mer om skillnaden mellan modem och router.

Nedladdning

Nedladdning avser dataöverföring från en server på internet till en lokal enhet. Nedladdningshastighet beskriver hur snabbt du kan ta emot information vid nedladdning av exempelvis hemsidor eller streaming av film. Ibland används även begreppet nedströms.

Nedströms

Nedströms avser dataöverföring från en server på internet till en lokal enhet. Nedströmshastighet mäter hur snabbt du kan ta emot information vid nedladdning av exempelvis hemsidor eller streaming av film.

Nod

Noden, eller kommunikationsnod som det också kallas, är en sammankopplings- eller knutpunkt för fiber och aktiv utrustning i ett bredbandsnät.

I noden kopplas till exempel byanät samman med stamfibernätet. Noden kan vara placerad i ett kopplinsskåp eller rum/utrymme i en befintlig fastighet eller i en teknikbod.

Operatör

Operatör, även kallat tjänsteleverantör, internetleverantör och bredbandsleverantör är de företag som erbjuder bredbands-, TV- och/eller telefonitjänster. På engelska kallas de Internet Service Providers (ISP).

OBS! Bredbandsval.se är inte en internetleverantör, utan en jämförelsetjänst och beställningsportal för bredbandsburna tjänster.

Passiv fiber

En passiv fiberanslutning betyder att du har en färdig anslutning dragen till din fastighet som ännu inte är aktiverad, vilket betyder att du inte kan nyttja de tjänster som tjänsteleverantören (eller tjänsteleverantörerna) erbjuder. Du bestämmer själv när du vill aktivera din fiberanslutning.

Play-tjänster

Play-tjänster innebär att TV-tjänsterna inte är linjära sändningar utan även finns tillgängliga även i din mobil, surfplatta, Apple TV eller dator. Play-tjänster kan du se, pausa och spola när du vill till skillnad mot linjära sändningar.

Repeater

Repeaters är ofta en snabb och enkel lösning för att få bättre täckning där det befintliga trådlösa nätverket inte når. Läs mer om WiFi repeater.

RJ-45

RJ-45 är namnet på det kontaktdon i genomskinlig plast som används på nätverkskablar (t.ex. från nätverksuttag till dator).

Router

Router är utrustningen du har inkopplad i bredbandsuttaget som gör det möjligt att låta flera surfa samtidigt på en bredbandstjänst. Läs mer routers och modem.

SD

SD (standard definition) innebär att upplösningen på TV-sändningen är av standardformat.

SSID

Förkortning av Service Set Identifier och är namnet på ett trådlöst nätverk.

Stadsnät

Stadsnät är bredbandsnät som är geografiskt begränsade, ofta till en stad eller en kommun. Stadsnäten, som ofta byggs med fiberteknik, kan vara öppna eller stängda nät. Läs mer om bredband via stadsnät.

Stamfiber

Stamfibernätet kallas bredbandsnätet mellan tätorter och landsbygd. Till stamfibernätet ansluts teknikbodar/noder som sedan sedan ansluter till fastigheter i exempelvis lokala byanät.

Startavgift

Startavgift är en fast engångsavgift som vissa operatörer tar ut från konsumenter när ett abonnemang startas igång.

Streama

Streaming används för uppspelning av lagrade filer från webbplatser eller mottagning av direktsänt innehåll på Internet. Förekommer i Play-och filmtjänster och innebär i praktiken att videon laddas ner successivt medan du tittar på den. Läs mer om streaming i vår artikel om streaming.

Svartfiber

Kommunikation via fiber bygger på att ljus skickas genom fiberkabeln. Svartfiber är fiberoptiska kablar som saknar ansluten utrustning i ändarna. Då inget ljus färdas i fiberkabeln är den svart (nedsläckt), därav namnet.

Företag kan hyra svartfiber från nätägare som äger, bygger, hyr ut och underhåller fibernät men får själv skaffa och drifta aktiv utrustning som sköter kommunikationen.

Switch

Switch är en så kallad nätverksväxel som länkar samman och fördelar trafik mellan datorer, routrar och andra växlar.

Teknikbod

Teknikboden är en mindre byggnad med egen el och klimatanläggning för placering av en kommunikationsnod.

Tjänsteleverantör

En tjänsteleverantör (även kallad service provider eller operatör) är det företag du köper dina bredbands- TV- eller telefonitjänster från. En tjänsteleverantör kan, men behöver nödvändigtvis inte, ha ett eget nät. Se lista med exempel på tjänsteleverantörer.

Uppladdning

Uppladdning är en direktöversättning från engelskans upload och betyder filöverföring från en lokal dator till en server på internet. Ibland används även ordet uppströms.

Uppströmshastighet

Uppströmshastighet mäter hur snabbt information skickas vid exempelvis uppladdning av bilder eller stora mail.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden för telekomtjänster är lagstadgad till 1 månad. Uppsägningstiden gäller från den dagen du säger upp. Du kan säga upp när du vill i månaden och behöver således inte tänka på att säga upp första dagen. Läs mer om uppsägningstid för bredband.

VDSL

VDSL står för Very high speed Digital Subscriber Line, och erbjuder datahastigheter upp till 60 Mbit/s. VDSL-tekniken finns både asymmetrisk, vilket innebär att nedladdningshastigheten är snabbare än uppladdningshastigheten, och symmetrisk (samma hastighet åt båda hållen).

WiFi-brygga

En WiFi-brygga förlänger räckvidden på ett WiFi. Behövs ofta i hus eller större lägenheter för att få uppkoppling överallt.

Webbläsare

En webbläsare (web browser) är ett program som används för att hämta, tolka och återge information som lagts upp på webbservrar på internet. Vanliga webbläsare är Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox och Safari.

Villafiber

Villafiber är namnet på när en enskild villa har en fiberanslutning. Läs mer om bredband via villafiber.

VoIP

VoIP (Voice over Internet Protocol) innebär att en telefon är uppkopplad mot internet för att kunna genomföra ett samtal istället för det fasta kopparnätet/telefonnätet. Ett annat ord är bredbandstelefoni.

VPN

Virtual Private Network, eller VPN, innebär förenklat att allt du gör på Internet blir anonymt för utomstående via en speciell server, så kallad VPN-server.

WPS

WiFi Protected Setup (WPS) är ett enkelt sätt att ansluta nya WiFi-enheter. Om din WiFi-router har en WPS-knapp kan du trycka på den för att konfigurera det trådlösa nätverk automatiskt med ett nätverksnamn (SSID), WPA-säkerhetsnyckel och autentisering.

xDSL

Generell förkortning för olika typer av DSL-anslutningar. (se ADSL och VDSL).

Öppen fiber

Öppen fiber innebär att konsumenter har möjlighet att välja bland flera konkurrerande tjänsteleverantörer. Läs mer om öppen fiber.

Öppet nät

Öppet nät är ett annat ord för öppen fiber. Läs mer om öppet nät för bredband.

Överföringskapacitet

Överföringskapacitet är ett mått på dataöverföringskapacitet i ett kommunikationsnät mätt i bit per sekund, ibland även kallat överföringshastighet.

Överlämningspunkt

Överlämningspunkt är där bredbandsswitchen monteras och där tjänster överlämnas till slutkund.