Bredbandsval lanserar sida för stadsnät

Uppdaterad

stad

Stadsnätens framväxt

Sverige är ett land där väldigt stor andel av befolkningen har tillgång till snabbt bredband. I många områden runt om i landet har vi stadsnäten att tacka för det.

Ofta har det varit de kommunala elbolagen som startat stadsnätssatsningarna. Enligt Svenska Stadsnätsföreningen finns det stadsnät i ca 190 av Sveriges kommuner, varav 95% av dem är kommunalt ägda. Flera av stadsnäten är öppna stadsnät, vilket innebär att det finns flertalet operatörer, även kallat tjänsteleverantörer, som erbjuder tjänster såsom bredband, TV och telefoni.

Tre nivåer i värdekedjdan

Det finns olika varianter av stadsnät men i grunden brukar värdekedjan delas upp i tre nivåer:

1. Nätägare, den som äger och hyr ut svartfiber.
2. Kommunikationsoperatör, kopplar på aktiv utrustning på fibernätet.
3. Tjänsteleverantör, den operatör konsumenten ofta har fakturarelation med som erbjuder bredband, TV och telefoni via nätet.

Stadsnätskatalogen på bredbandsval.se

Se vilka stadsnät som vi hunnit samla in och beskriva hitintills. Är det något stadsnät som vi missat? Tveka inte att höra av dig till oss och berätta vilket det är så ska vi fixa till snabbt så att det kommer upp hos oss.

Varför gör vi detta?

Vår ambition är att det ska vara så enkelt som möjligt att hitta bästa bredbandet på sin adress. Vår vision är att konsumenten ska kunna se och beställa alla tillgängliga bredbandsval på sin adress. En del i detta arbete är att kartlägga stadsnäten för att förenkla för våra användare.