Vad är en ISP?

Uppdaterad

Internet service provider (ISP)

Ibland används termen ISP av bredbandsleverantörerna. Här går vi igenom vad en ISP är, vilka andra synonymer som är vanligt förekommande och ger exempel på företag som är ISP:s i Sverige.

Vad är en ISP?

ISP är en förkortning av engelskans Internet Service Provider, vilket på svenska översätts till internetleverantör. Internetleverantören är den leverantör som tillhandahåller själva internetuppkoppling, d. internetabonnemanget.

Internetleverantören är inte nödvändigtvis den som äger nätet som internetuppkopplingen levereras igenom. I Sverige är det exempelvis vanligt att det är ett stadsnät som äger själva infrastrukturen. En internetleverantör kallas därför ibland för tjänsteleverantör.

Vanligtvis betalar kunden sin bredbandsräkning direkt till sin internetleverantör som då även inkluderar en nätavgift. Det finns också fall där exempelvis en bostadsrättsförening har handlat upp ett gruppavtal och där man bakat ihop internetavgiften i månadsavgiften till föreningen.

Utöver internetuppkopplingen levererar vissa internetleverantörer även IP-TV, IP-telefoni och andra kringtjänster.

Andra vanliga namn för en ISP

Kärt barn har många namn. De omskrivningar av ISP som kunder brukar använda utöver Internetleverantör är bland annat:

  • Internetoperatör
  • Tjänsteleverantör
  • Bredbandsoperatör
  • Bredbandsleverantör
  • Operatör
  • Leverantör

Är Bredbandsval en ISP?

Nej, Bredbandsval.se är ingen internetleverantör. Vi levererar inte bredbandsuppkopplingen, utan är en oberoende tjänst för jämförelse av olika internetleverantörer. Hos oss kan du jämföra och beställa bredband från olika internetleverantörer.

Vilken IPS har jag?

Om du har en fungerande internuppkoppling men inte vet vilken ISP det är som levererar tjänsten finns det lite olika sätt att ta reda på vilken internetleverantör du har.

Vilken ISP kan jag välja?

Genom att söka i vår tjänst kan du se internetleverantörer på din adress. Internetleverantörerna levererar internet via olika infrastrukturer såsom ADSL/telejacket, fiber, stadsnät, kabel-tv eller via mobilt bredband.

ISP i Sverige

De tre största internetleverantörerna i Sverige (sett till marknadsandel) är: Telia, Telenor och Tele2.

Marknaden förändras snabbt och det dyker löpande upp nya internetleverantörer och gamla försvinner. Ett exempel på en stor ISP som inte längre finns är Com Hem.

Andra kända internetleverantörer är:

Om du är nyfiken på vilka ISP:er som finns hos dig? Sök via vår tjänst för att se internetleverantörer på din adress.