Telekområdgivarna, så kan de hjälpa dig

Uppdaterad

telekomradgivarna.se

Varje år tar Telekområdigvarna emot ett stort antal klagomål från konsumenter rörande abonnemang inom inom bredband, TV och telefoni. Om du har frågor i samband med beställning, ändring, avslut, betalning av abonnemang eller anslutning av bredband via fiber så kan Telekområdgivarna ge opartisk och kostnadsfri hjälp.

Här berättar vi mer om Telekområdgivarna och ger information om hur Telekområdgivarna kan hjälpa till om du vill ha hjälp inför tecknande av ett nytt abonnemang, eller om du
upplever problem med din befintliga operatör.

Vad är Telekområdgivarna?

Telekområdgivarna är en icke vinstdrivande organisation som ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter och enskilda firmor inom frågor som rör abonnemang inom bredband, TV och telefoni.

Vem står bakom Telekområdigvarna?

Telekområdgivarna ägs av organisationen TechSverige (tidigare IT&Telekomföretagen). Verksamheten finansieras i dagsläget av Gotanet, Hi3G (Tre och Hallon), Tele2 (Tele2, Boxer och Comviq), Telenor (inklusive Vimla) och Telia Company (Telia, Halebop och Fello).

För att garantera sin opartiskhet har man valt att ge representanter från Konsumentverket och Post- och telestyrelsen (PTS) utslagsröst i styrelsen.

Vad gör Telekområdigvarna?

Telekområdgivarna finns till för konsumenter och enskilda företag som behöver råd och vägledning i samband med tecknande, ändring, avslut och betalning av abonnemang. På senare år, i takt med att fler och fler dragit in fiber, hjälper de även personer som behöver stöd och råd i samband med anslutning av bredband via fiber.

Förutom råd inför avtalsskrivning eller tecknande av abonnemang erbjuder Telekområdgivarna även juridisk expertis om det skulle uppstå problem med ett abonnemang. Till exempel om man inte skulle lyckas komma överens med operatören om en lösning.

Varje år tar Telekområdigvarna emot ett stort antal klagomål och hjälper till i bedömningen innan eventuella juridiska tvist. För att skapa sig en bild av aktuella problem på marknaden i stort och kopplat till olika leverantörer för man även statistik över vilken typ av ärenden som inkommer.

Ett exempel på en typ av ärende som blivit allt vanligare hos Telekområdigvarna är klagomål på blockering av bredband, och då särskilt blockerade fibernät. För att säkerställa en bättre hanteringsprocess mellan operatörerna, där konsumenter slipper hänvisas runt till olika aktörer utan att lyckas ta bort eventuella blockeringar i samband med byte och aktivering av abonnemang, startade Telekområdgivarna ett samarbetsprojekt med representanter från Tele2, Telenor och Telia.

Så kan Telekområdigvarna hjälpa till

Om man upplever att något hanterats fel, eller att man blivit behandlad på ett felaktigt sätt, av en operatör och har klagomål finns Telekområdigvarnas jurister med specialkompetens i konsumenträtt att tillgå.

Oavsett om det gäller köp i butik, köp på internet, telefonförsäljning, hemförsäljning/dörrknackning eller abonnemang som förmedlats på en tillfällig försäljningsplats kan Telekområdgivarna ge råd och i vissa fall hjälpa till i dialogen med operatören för att aktivt försöka bidra till en lösning.

På senare tid har det hänt att konsumenter personer blivit uppringda av personer som påstår sig ringa från Telekområdgivarna. Observera att detta är bedrägeriförsök. För att få hjälp måste man nämligen själv kontakta Telekområdgivarna först.

Tänk på att Telekområdgivarna ALDRIG ringer upp någon som inte själv tagit kontakt först, de ingår ALDRIG avtal med någon och tar heller ALDRIG betalt för sina tjänster.

Telekområdgivarna kontakt

Telekområdgivarna nås enklast via Telekområdgivarnas hemsida eller telefon. Telefonlinjen är öppen mellan 09.00 och 12.00 varje dag. Om du vill skriva brev så kan du skicka till postadressen.

Telefon
08-522 767 00

Postadress
Telekområdgivarna
Box 24157
104 51 STOCKHOLM

Telekområdgivarna i sociala medier

Telekområdgivarna på Facebook.
Telekområdgivarna på Twitter.