Mesh-nätverk förklarat

Uppdaterad

mesh-nätverks ger täckning i hela bostaden

Ett mesh-nätverk kan vara en bra lösning om du har ett stort hus och vill se till att du har en stark WiFi-signal i hela huset. Men vad är egentligen ett mesh-nätverk? Hur fungerar det? Vilka för- och nackdelar finns med mesh-system jämfört med ett traditionellt nätverk, och vilket mesh-nätverk ska jag välja?

Vad är ett mesh-nätverk?

Den direkta översättningen av det engelska ordet “mesh” är "nätmaska", vilket faktiskt är en ganska bra förklaring av vad ett mesh-nätverk är.

Istället för att ha en WiFi router som är uppkopplad mot internet och sedan skickar ut en ensam WiFi-signal så bildar ett mesh-nätverk ett system av flera så kallade noder (även kallat Wifi-åtkomstpunkter) som kommunicerar med varandra.

Noderna bidrar på så sätt med en starkare och stabilare signal i hela din bostad eller på ditt kontor. Mesh-nätverk är helt enkelt ett nät av noder som genom att kommunicera med varandra länkar ihop och förstärker WiFi-signalen.

mesh-system

Mesh-noder arbetar tillsammans för att ge WiFi-täckning överallt.


När du googlar på “Mesh” kan det hända att du stöter på något som kallas "Svensk MeSH" i resultatlistan. Svensk MeSH är en ämnesordslista för medicinska termer där MeSH är en förkortning av "Medical Subject Headings" och ska inte blandas ihop med Mesh-nätverk för WiFi.

Hur fungerar mesh-nätverk?

Principen i ett meshnätverk är relativt enkel – den starkaste signalen vinner!

Låt oss säga att du har placerat ut några mesh-noder i ditt hus. Det första noderna kommer att göra är att automatiskt länka sig till varandra, och därmed skapa själva mesh-nätverket. När du sedan loggar in på ditt WiFi kommer nätverket känna av vilken av noderna som är närmast din enhet (eller den som du får starkast signal ifrån) och koppla upp dig mot den.

Det noderna sedan gör är att bestämma den snabbaste vägen för din data att färdas mellan dem. Den skickar sedan iväg din signal till den routern, som har den faktiska uppkopplingen mot internet.

Genom att lägga till noder i ditt mesh-nätverk kan du bygga ut nätverket och skapa bättre täckning och “en effektivare färd” för din data. Så var din mobil, dator eller TV än befinner sig kommer den alltid att koppla upp sig mot den nod som har starkast signal. Om du t.ex. rör dig runt med mobilen kommer den alltid helt automatiskt att koppla upp sig mot den nod med starkast signal, vilket gör att du varken förlorar signalstyrka eller hastighet.

Vad skiljer mesh från ett vanligt WiFi-nätverk?

Ett sätt att förklara skillnaden mellan ett mesh-system och ett mer traditionellt WiFi-nätverk är med hjälp av ett exempel. Föreställ dig att du och några vänner ska kasta boll. Ni kan köra två olika lekar.

I lek 1 (traditionellt nätverk) står en person i mitten och de andra sprider ut sig runt personen. Alla står på olika avstånd till personen i mitten med ett antal bollar som man ska kasta till personen i mitten.

Exempel 1 vanligt WiFi-nätverk

I denna lek har de som är närmare personen i mitten större chans att lyckas få bollen till personen i mitten jämfört med de som står längre bort (det blir både svårare att kasta och ta emot). Ju fler deltagare och bollar desto svårare blir det för personen i mitten att fånga bollarna. Ungefär så fungerar ett traditionellt WiFi-nätverk. En WiFi-router som försöker ta emot signaler från olika enheter.

I lek 2 (mesh-nätverk) står fortfarande en av er i mitten och ska försöka ta emot alla bollar, men det finns en ny regel: ni får nu passa bollarna mellan varandra för att få fram dem till personen i mitten.

Exempel 2 mesh-nätverk

Detta gör att de som är längre bort enklare kan få fram bollarna genom att samarbeta med de andra. Även den som är allra längst bort har större chans att få fram sina bollar snabbt till personen i mitten.

Detta är såklart en förenkling av hur ett meshnätverk fungerar, men beskriver grundprincipen rätt väl. Med en traditionell router och ett vanligt nätverk begränsas täckningen och blir mer instabil ju längre bort från routern enheten är.

För att lösa detta är det vanligt att installera en extender. En extender förlänger nätverkets räckvidd, men oftast på bekostnad sämre hastighet och stabilitet, inte minst när fler använder nätet.

Med ett mesh-nätverk får du istället ett skalbart system (ett system som kan byggas ut med fler noder/WiFi-åtkomstpunkter) och få flera enheter att samarbeta för att skicka och ta emot dina signaler.

Behöver jag ett mesh-nätverk?

Med detta sagt är det inte säkert att du behöver ett mesh-nätverk. Om du bor mindre, eller har ett litet kontor, är avståndet mellan dina uppkopplade enheter oftast inte så stor. Då finns det kanske inte någon anledning att skaffa ett mesh-nätverk. Om du däremot behöver täcka en större yta (exempelvis flera våningar eller intilliggande byggnader) eller har många uppkopplade enheter kan mesh vara något för dig.

Vilket mesh-nätverk ska jag välja?

De senaste åren har marknaden för mesh-nätverk exploderat och fler och fler leverantörer har gett sig in på marknaden. En av de mest populära leverantörerna är Google, som erbjuder deras mesh-system Google Wifi och Nest Wifi.

Google Mesh

Google har nog det bäst utvecklade systemet för mesh nätverk – Google WiFi och Nest WiFi. Google var några av de första som utvecklade Mesh-teknologi för konsumentmarknaden. Deras nätverk är det som har haft längst tid på sig att bli användarvänligt och välfungerande.

Genom förvärvet av den amerikanska termostattillverkaren Nest 2014 har Google lyckats integrera IoT-komponenter och lösningar för smarta hem i sitt system, vilket gör att du smidigt kan kontrollera allting från Google Home-appen i din mobil.

Alternativ till Google Mesh

Även om det är många hushåll som väljer Googles produkter så finns det alternativ. Här listar vi några av de mest populära Mesh-systemen på marknaden:

 • Asus ZenWifi XT8
 • eero 6 och eero pro 6
 • Jensen Omni mesh kit
 • Netgear Orbi RBK353 AX1800 Dual-band mesh WiFi 6
 • TP-Link Deco M9 Plus

Hitta Mesh-produkter!

Fördelar med mesh-nätverk

 • Bättre signalstyrka: Som sagt så blir signalstyrkan helt enkelt starkare tack vare att du alltid är nära någon av enheterna, vilket ger en bättre uppkoppling.

 • Ett nätverk: I ett mesh-nätverk delar alla enheter samma nätverksnamn vilket gör att din enhet kan byta mellan dem automatiskt. I ett vanligt nätverk har routern ett namn och signalförstärkare ett annat vilket innebär att du måste byta manuellt.

 • Modulärt: Du kan lägga till och ta bort enheter beroende på dina behov och nätverket kommer att fortsätta att fungera utan problem.

Nackdelar med mesh-nätverk

 • Priset: Eftersom Mesh är en så pass ny teknologi är priset förståeligt högre än det av ett vanligt nätverk med ett par signalförstärkare.

 • Avancerad funktionalitet: Också ett av problemen med att mesh är nytt. För de som letar efter mer avancerade och justerbara system så finns det inte mycket på marknaden inom mesh som erbjuder just det.

 • Fler enheter: Längden mellan varje enhet i nätverket är kortare än det som behövs i ett vanligt nätverk. Det krävs därför fler enheter i ett mesh-nätverk än vad som skulle krävas vanligtvis.

Sammanfattning

Om du upplever att hemmanätverket eller nätverket på kontoret har dålig signalstyrka och att hastigheten är låg på vissa platser kan ett mesh-nätverk vara något för dig. Genom att placera ut så kallade noder bildas ett "nät" av accesspunkter som arbetar tillsammans för att optimera ditt WiFi.

Eftersom mesh-system fortfarande är relativt dyrt är det kanske främst de som bor på en större yta, eller har ett stort kontor, och som har många enheter uppkopplade samtidigt som ska prioritera att skaffa mesh-system. Det finns dock en rad tillverkare och märken att välja på, med olika prisbilder.

Något som är bra är att mesh-systemen är modulära, vilket innebär att man alltid kan börja med en nod för att sedan "bygga ut" sitt nätverk vid behov.