Kabel-TV

Uppdaterad

kabel-TV cover

Här går vi igenom kabel-TV. Vad är kabel-TV? Hur fungerar det? Vilken anslutning och TV-box krävs? Vilka kanaler ingår i kabel-TV, och vilka leverantörer levererar kabel-TV?

Om du tar emot TV via kabel-TV är du i gott sällskap. Kanske bor du i det som tidigare kallades “Com Hem-hus”? Trots utvecklingen av nya tekniker för att ta emot TV är kabel-TV faktiskt fortfarande den vanligaste infrastrukturen för TV i Sverige. Enligt rapporter från PTS har antalet kabel-TV-abonnemang dock sjunkit något de senaste åren.

Vad är kabel-TV

Kabel-TV är en teknik för att leverera TV med hjälp av radiofrekvenssignaler som överförs via koaxialkabel. Man delar in kabel-TV-distribution i två typer – analog och digital kabel-TV. Den 8 september 2020 övergick dock Tele2, som är den största leverantören av kabel-TV i Sverige, till att enbart sända sitt TV-utbud digitalt.

Koaxialkabel som används för TV-signaler kan även användas för att ge hushåll internetanslutning och bredband via kabel-TV. För att datakommunikation ska vara möjlig krävs dock att nätet är returaktiverat, det vill säga anpassat och förstärkt så att signaler i koaxialkablarna inte bara kan gå från operatör till abonnent (ta emot data), utan också från abonnent till operatör (skicka data).

På senare tid har leverantörerna börjat uppgradera sina kabel-nät med fiber för att förbättra prestandan och möjliggöra högre datahastigheter. Dessa hybridlösningar benämns ibland “FiberKoax”.

Hur fungerar kabel-TV?

Till skillnad från marksänd tv, där TV-signalen sänds i luften via radiovågor till en mottagande TV-antenn, distribueras kabel-TV från en sändare till en huvudcentral via nedgrävda kablar i det som kallas stamnät. Från huvudcentralen skickas signalerna vidare ut via kabel till de anslutna fastigheterna och de hushållen.

Kabelnätet i fastigheter kan i sin tur vara dragna som “stjärnnät” eller “kaskadnät”. I ett stjärnnät dras en separat kabel till varje lägenhet medan ett kaskadnät innebär att en och samma kabel dras runt i fastigheten med en mindre anslutning till respektive lägenhet.

Kabel-TV box

När du tecknar ett abonnemang för kabel-TV erbjuder TV-leverantören oftast hyra eller köp av TV-box. Boxen är då av typen DVB-C (Digital Video Broadcasting - Cable) och är anpassad för att anslutas till Kabel-TV-uttaget med antennsladd.

dvbc logo

För att få tillgång till kanalerna krävs att en antennkabel kopplas in mellan antennuttaget i väggen (märkt "TV") och en tv med DVB-C. Om man använder digitalbox utav typen DVB-C kopplas antennkabeln istället mellan antennuttaget och digitalboxen. Mellan digitalboxen används ofta HDMI-kabel (eller ibland SCART-kabel).

Om du har ett tv-abonnemang förs ett så kallat programkort (som skickas ut från leverantören) in i boxen för att få tillgång till rätt kanalpaket.

Vilka kanaler ingår i kabel TV?

Kanalutbudet för de med kabel-TV är normalt väldigt brett. Ofta ingår ett antal analoga kanaler i en grundavgift till fastighetsägaren eller en bostadsrättsförening och sedan finns möjlighet för de enskilda hushållet att beställa ett TV-paket (betal-TV-paket) med digitala kanaler.

För att enbart se på abonnemangsfria tv-kanaler behövs inget programkort. De mest populära kanalerna såsom SVT1, SVT2, SVT24, Kunskapskanalen, SVT Barn och sänds abonnemangsfritt i digital form i alla anslutna hus.

Vilka kanaler som ingår i grundutbudet varierar dock mellan fastigheter och den TV-leverantör du har.

Kan jag kan få kabel-TV?

Kabel-TV levereras både analogt och digitalt. Trots att kabel-TV fortfarande är den vanligaste TV-tekniken så är det inte säkert att din fastighet är ansluten till ett kabel-nät. Det enklaste sättet att avgöra om din bostad är ansluten till ett kabel-nät är genom att kolla uttagen i bostaden. Om du har ett kabel-TV-uttag (tre hål i väggen) med en markering för “TV” så kan du titta på kabel-tv.

När du använder vår tjänst får du snabbt svar på om du är ansluten till ett kabel-nät samt vilken leverantör som äger nätet. Klicka på respektive leverantör och “visa mer info” för att se vilken typ av anslutning din bostad har.

Leverantörer av kabel-TV

Vilken som är din leverantör av kabel-TV beror på vilket nät du är ansluten till. Tack vare Tele2s förvärv av Com Hem är Tele2 den största operatören men även Telenor, Telia och Sappa har kabel-TV nät och abonnenter inom kabel-tv.

Alternativ till kabel-TV

Om du inte bor på en adress med kabel-tv-nät eller inte vill välja kabel-TV kan du undersöka alternativen: