Skillnaden mellan Megabit och MegaByte

Uppdaterad

ljusets hastighet

Allt i datorvärlden består av bitar, eller bits. Men det här med bits kan lätt bli lite förvirrande och ofta blandas bits ihop med Bytes. Här guidar vi dig i bits och Bytes och förklarar mått för hastighet och datastorlek och reder ut vad som är vad.

Vad är en bit?

En bit (uttalas bitt) är en binär siffra, vilket betyder att den kan ha två värden (antingen 1 eller 0). När man sparar något på en enhet, till exempel en video, så lagras videon på enheten i form av ettor och nollor, alltså bitar.

Eftersom bits är en väldigt liten enhet används dock oftast större enheter, lite som att vi ofta använder kilo som måttenhet för vikt och inte milligram.

Prefix Betydelse Förkortning
Kilo 1,000 (tusen) K
Mega 1,000,000 (miljon) M
Giga 1,000,000,000 (miljard) G
Tera 1,000,000,000,000 (biljon) T
  • 1 Kilobit = 1,000 bits
  • 1 Megabit= 1,000,000 bits
  • 1,000 Megabit = 1 Gigabit
  • 1,000 Gigabit = 1 Terabit

Precis som vi använder begreppen par (2 st.), dussin (12 st.) och tjog (20 st.) för vanliga mängder används måttet “byte” i datorvärlden.

Vad är en Byte?

En Byte (uttalas bajt) är 8 bits. Orsaken till detta är att just 8 bits är en vanlig kombination av bits. Byte är den informationsenhet som bland annat används som måttenhet för informationsstorlek (datamängd).

Precis som i exemplet med bits så används dock ofta megabytes eller gigabytes för att ange storleken på datapaket. Eftersom en Byte är 8 gånger så mycket som 1 bit så är det dock viktigt att hålla isär dessa mått.

  • 1 kilobyte (kB) motsvarar 1024 bytes
  • 1 megabyte (MB) motsvarar 1024 kilobytes
  • 1 gigabyte (GB) motsvarar 1024 megabytes
  • 1 terabyte (TB) motsvarar 1024 gigabytes

En gigabyte är alltså mer än en megabyte. Att en gigabyte är 1024 megabytes (och inte 1000) är ett arv från datorernas binära sätt att representera siffror.

Förkortningar

Ett sätt att se skillnaden på enheterna är att kolla på hur bits och Bytes förkortas.

  • Bytes förkortas “B” med stort B
  • Bits förkortas “b” med litet b

Detta innebär att MegaByte förkortas MB och Megabit Mb. På samma sätt är GB och Gb en förkortning av GigiaByte och Gigabit.

Hastighet och storlek

Traditionellt sätt så anger man datamängd (storlek) och surfpott i Bytes (t.ex. 1 GB) medan internethastighet mäts i bit/s, alltså hur många bits som skickas och tas emot per sekund.

Anledningen till detta är att en Byte är den minsta enhet data som det finns någon mening att lagra (1 Byte motsvarar ungefär ett tecken eller en bokstav i en text). Det finns alltså ingen vits att ange lagring och datamängd i den mindre enheten bits.

Eftersom nätverk skickar data “en bit i taget” är det dock logiskt att ange hur många bitar som kan skickas per sekund, exempelvis Mbit/s.

Om man beställer bredband som ska klara att ladda hem 20Mb per sekund och märker att det “bara går att föra över filer i hastigheten 2,5MB per sekund” är det lätt att känna sig lurad. Men det är då man behöver komma ihåg att varje Byte är 8 bits.

För att ta reda på hur många Megabit (Mb) 2,5 MegaByte (MB) är så kan man helt enkelt ta 2,5 x 8 = 20.

2,5MB = 20Mb

Sammanfattning

Avslutningsvis kan man alltså konstatera att datorvärlden består av ettor och nollor, eller bits. Ofta blandas begreppen bits och Bytes ihop, vilket ungefär är som att blanda ihop milliliter och centiliter.

En Byte är dock åtta bits, och även den minsta enhet data som det finns någon mening att lagra. Eftersom en Byte är åtta bits är en Megabit mindre än en MegaByte. MegaByte (MB), GigaByte (GB) och TeraByte (TB) används ofta som mått för datastorlek, lagringsutrymme och surfpotter.

Internethastighet däremot, mäts i bit/s och anger hur många bits som skickas och tas emot per sekund. Anledningen att bit/s används istället för Byte/s är att data skickas “en bit i taget”. Exempelvis används Mbit/s och Gbit/s för att ange hur snabbt bredband man har.