Vad är Internet, och när kom det?

Uppdaterad

internet

Internet, och att surfa på webben, är en allt viktigare del av vardagen för människor runt om i världen – nästan så självklar att man inte reflekterar över vad Internet faktiskt är. Ett tydligt tecken på detta är att Internet och bredband ibland används synonymt.

I denna artikel försöker vi svara på några grundläggande frågor om fenomenet internet. Vad är internet? När började man prata om internet? Vad är World Wide Web, och varför går det inte att köpa internet?

Vad är Internet?

Internet är ett globalt system bestående av sammankopplade datornätverk som använder standardiserade kommunikationsprotokoll (TCP/IP) för att möjliggöra datakommunikation mellan enheter och nätverk.

Detta “nätverk av nätverk” består av privata, offentliga, akademiska, företags- och statliga nätverk som länkas samman av elektroniska, trådlösa och optiska nätverkstekniker, såsom fiber.

De flesta svenska hem har idag hemnätverk som kopplar ihop våra datorer, mobiltelefoner, surfplattor och olika smarta prylar. Den sammanlänkningen sker med hjälp av routrar, som fungerar som en slags knutpunkt i både ditt nätverk och till andra. Via din router kopplas ditt hemnätverk ihop med din internetoperatörs nätverk.

Internetoperatörernas nätverk är i sin tur sammankopplade med andra internetoperatörers nätverk. Resultatet är en mängd sammanlänkade nätverk som låter våra uppkopplade enheter kommunicera med varandra oavsett var i världen vi befinner oss.

Med tillgång till Internet kan man ta del ett stort utbud av information och tjänster, såsom sammanlänkade hypertextdokument och applikationer från World Wide Web (WWW), e-post, IP-telefoni och fildelning.

Bredband är den infrastruktur som ger tillgång till all denna information från ditt eget hem via en router.

När kom Internet?

Idén till det som skulle bli Internet föddes redan på 1960-talet på den amerikanska försvarsmyndigheten ARPA (Advanced Research Projects Agency). Kalla kriget innebar att driftsäkerheten i all kommunikation stod väldigt högt på agendan för ARPA.

Det var psykologen och datorforskaren Joseph Licklider som tillsammans med sina kollegor utvecklade ett nätverk som byggde på en ny modell. Istället för att, som brukligt på den tiden, låta alla datorer kommunicera via en gemensam centraldator valde man istället att låta datorerna kommunicera direkt med varandra. På så sätt decentraliserades kommunikationen och man slapp förlita sig på en centraldator för att nätverket skulle fungera.

Det nya nätverket fick namnet “Licklider Arpanet”. Som de flesta nätverk tenderar att göra så växte Arpanet och ryktet om det nya nätverket spreds. Under 1970-talet uppmärksammades Arpanet, och de möjligheter nätverket skapade, av universiteten. Redan 1971 skickas det allra första e-postmeddelandet över Arpanet och 1973 bestod nätverket av 40 sammanlänkade datorer.

Även om den internationella spridningen (bland annat till Norge och Storbritannien) började redan på 1970-talet var det först när Vint Cerf och Bob Kahn uppfann Internet Protocol (IP) och Transmission Control Protocol (TCP) spridningen tog fart på allvar. Med IP-adresser och TCP strukturerade datakommunikationen och satte standarden för hur datorerna på Internet skulle kommunicera med varandra.

Internet i Sverige

Den svenska regeringens var förhållandevis tidiga i att investera i landets nätverksutbyggnad. Detta skapade tidigt förutsättningar för Internet i Sverige, om än med väsentligt lägre internethastigheter än idag.

Även om fenomenet internet var känt i Sverige sedan tidigare var det först på 1990-talet som Internet slog igenom på allvar. Tack vare hem-PC-reformen, som gjorde det möjligt för en medelklassfamilj att ha en PC hemma, började de första svenska hemmen kopplas upp mot Internet.

Internetanvändare i världen

De flesta svenskar använder internet och surfar på webben varje dag, och tar för givet att det alltid ska funka. 2022 hade dock långt ifrån alla i världen tillgång till Internet. Enligt statistiktjänsten Statista beräknas ungefär 65% av de åtta miljarder människor som finns på jorden vara Internetanvändare.

Statistic: Number of internet users worldwide from 2005 to 2022 (in millions) | Statista
Find more statistics at Statista

Vad är World Wide Web?

World Wide Web – ofta kallat “webben” – är en samling olika webbplatser som du kan komma åt via Internet. En webbplats består av relaterad text, bilder och andra resurser. Webbplatser kan likna andra former av media – som tidningsartiklar eller TV-program – eller så kan de vara interaktiva på ett sätt som är unikt för datorer.

Syftet med en webbplats kan vara nästan vad som helst: en nyhetsplattform, en annons, ett forum för att dela bilder eller en sida som hjälper dig att jämföra bredband som www.bredbandsval.se!

När du är ansluten till Internet kan du komma åt och visa webbplatser med en typ av applikation som kallas webbläsare. Värt att notera är dock att själva webbläsaren i sig inte är Internet – den visar bara webbplatser som finns lagrade på Internet.

Även Internet och webben används ofta synonymt. Det är inte ovanligt att höra någon säga att man “surfar på Internet" när det man egentligen gör är att använda sin webbläsare för att visa en webbsida. World Wide Web, eller webben, är dock bara en samling webbsidor och andra webbresurser, länkade med hyperlänkar och URL:er.

När du läst detta förstår du kanske varför det inte går att "beställa internet". Vill du få tillgång till Internet och surfa på webben är det istället bredband du ska leta efter. Använd vår tjänst för att se vilken bredband som passar dig bäst!