Stadsnät, allt du behöver veta

Uppdaterad

öppet stadsnät för bredband

Här går vi igenom allt du behöver veta om bredband via stadsnät. Vad är ett stadsnät? Vilka olika typer av stadsnät finns? Vilket stadsnät tillhör jag? Hur snabbt är bredband via stadsnät? Vilka leverantörer erbjuder bredband via öppet stadsnät, och vilka för- och nackdelar finns jämfört med andra alternativ att koppla upp sin bostad mot internet?

Vad är stadsnät?

Stadsnät är bredbandsnät som är geografiskt begränsade, ofta till en stad eller en kommun. Stadsnät kan både vara öppna eller stängda, vilket påverkar möjligheten att byta bredbandsleverantör. De flesta stadsnät erbjuder både bredband, TV-paket och IP-telefoni via nätet, som vanligtvis byggs på fiberteknik, det vill säga robust infrastruktur för bredband med mycket hög kapacitet och lång livslängd. Stadsnät som bygger på bredband via fiber kallas då öppen fiber.

För att se de stadsnät som vi katalogiserat kan du besöka vår stadsnätssida. Du kan även läsa mer om vårt arbete med att lansera en sida för stadsnät.

Eftersom det finns 290 kommuner samt en rad aktörer som bygger nät utan koppling till exakta kommungränser och orter kan det vara svårt att veta vilket stadsnät ens adress tillhör.

Öppna stadsnät

Många stadsnät är öppna nät och erbjuder då bredband, TV och telefoni från flertalet operatörer som fritt konkurrerar med sina tjänster. Beroende på stadsnät finns olika internetleverantörer, hastigheter och priser att välja mellan. För det är faktiskt så att alla internetleverantörer inte finns i alla stadsnät.

Om du kan välja mellan ett flertal internetleverantörer i din fastighet är du troligtvis ansluten till ett så kallat öppet stadsnät.

Stadsnätsförening i Sverige (SSNF) definierar ett öppet stadsnät så här:

"Ett öppet stadsnät är en infrastruktur som är tillgänglig för marknadens alla aktörer på likvärdiga villkor. Nätet är öppet för alla som vill hyra svartfiber och för alla som vill erbjuda tjänster i det aktiva nät där kommunikations-/transmissionstjänster tillhandahålls."

I öppna stadsnät konkurrerar tjänsteleverantörerna med sitt tjänsteinnehåll. Nätägaren, som ofta är kommunen, tillhandahåller svartfiber och/eller kommunikations-/transmissionstjänster till en kommunikationsoperatör. Kommunikationsoperatören i sin tur tillhandahåller ett aktivt fibernät för tjänsteleverantörerna att erbjuda sina tjänster i.

Så fungerar öppna stadsnät-2

Exempel på öppna stadsnät

Idag är majoriteten av alla stadsnätsnät i Sverige öppna. Några exempel på öppna stadsnät är:

De flesta stadsnäten anlitar en så kallad kommunikationsoperatör för att hantera aktivering och drift av näten. Exempel på kommunikationsoperatörer är Zitius, iTUX, Open Infra och Open universe.

OBS! Bara för att en viss leverantör finns i ett av kommunikationsoperatörernas nät innebär det inte att leverantören erbjuder tjänster i alla nät.

Vad innebär detta för mig som konsument?

I öppna stadsnät kan du som ansluten kund fritt välja bland olika operatörer, även kallade tjänsteleverantörer. Beroende på vilket stadsnät du är ansluten till varierar antalet tjänsteleverantörer. Det kan finnas allt från tre till fler än 15 leverantörer i ett öppet stadsnät.

Även tjänsteutbudet varierar beroende på vilket stadsnät du är ansluten till. Det finns operatörer som endast levererar bredband och telefoni medan vissa levererar TV via bredband (så kallad IPTV).

Utöver bredband, TV och telefoni finns det även tjänster för hemlarm, smarta hem, teknisk support i hemmet eller på distans, och back-up lösningar.

Beställning av bredband i öppet stadsnät

Att beställa bredband i ett öppet nät är mycket enkelt. Sök på din adress på Bredbandsval.se så letar vi upp operatörer som levererar bredband i öppet nät till just din adress.

Aktivering av bredband i öppna stadsnät

Operatören som du väljer sköter aktivering av ditt bredband på det önskade startdatumet. Har du inte haft bredband via öppet nät tidigare på adressen är det mycket enkelt att koppla på och har du ett eventuell befintligt avtal med en operatör behöver det sägas upp och kopplas från innan det nya avtalet kan aktiveras.

Router för öppet stadsnät

Vissa operatörer inkluderar, eller ger möjlighet att beställa en, router när du tecknar ett bredbandsabonnemang via Bredbandsval.se. Om du har en router som du använt sedan tidigare, med en annan operatör, i det öppna nätet så kan du i princip alltid använda samma router ifall du byter bredbandsleverantör.

Uppsägning av bredband i öppet stadsnät

Om du vill säga upp ett bredband i ett öppet nät så vänder du dig alltid till din operatör där du har abonnemanget. Även om du beställt ditt bredband via en portal, eller via oss på Bredbandsval.se, så är det med operatören du har ett avtal.

Uppsägningstiden för bredband är alltid 1 månad. Har du valt att ingå ett avtal med bindningstid är du bunden en period innan du har möjlighet att säga upp avtalet.

Stängda nät

Det finns också de nät som enbart har en leverantör av bredband. Dessa kallas ofta för stängda, eller slutna, nät. Ofta är det de kommunala elbolagen som äger och driver dessa. I de stängda bredbandsnäten behöver du som konsument kontakta det stängda nätet direkt för att kontrollera om din adress är ansluten.

Stängda nät

Exempel på stängda nät

I Sverige finns det endast ett fåtal stora bredbandsnät där det inte går att välja mellan flera olika leverantörer. Några exempel på stängda stadsnät är:

Vilket stadsnät tillhör jag?

Vilket stadsnät du tillhör är kopplat till bostadens (fastighetens) adress. Varken ortsnamn, postnummer eller gatunamn ger någon tillförlitlig information om stadsnätstillhörighet, utan den fullständiga adressen är det som behövs.

När du använder Bredbandsval.se behöver du inte veta vilket stadsnät du tillhör, utan det räcker med att söka på sin adress för att få se vilka internetleverantörer som levererar på din adress. Du får även information om infrastruktur, hastigheter och priser.

Det är det inte ovanligt att stadsnät byter ägare och namn, vilket gör det ännu krångligare att hitta rätt. Detta är dock inget du behöver oroa dig för när du jämför bredband på Bredabandsval.se!

Vad gör jag om jag inte är ansluten till ett öppet stadsnät?

Är du inte ansluten till ett öppet stadsnät eller ett stängt nät finns det dock ofta andra möjligheter till att få bredband. Du kanske kan få bredband via kabel-TV-nätet eller via mobilt bredband. Via vår tjänst kan du söka på din adress och jämföra bredband för alla olika sätt att få bredband.

Om du vill ansluta dig till fiber finns Bredbandskartan. Bredbandskartan är ett verktyg som gör det möjligt att hitta närliggande bredbandsnät som man kan kontakta för att få offert på anslutning till nätet.

Hur får jag bredband via stadsnät?

Enklaste sättet att se vilket bredband du kan få via stadsnätet är att söka på din adress direkt i vår söktjänst för bredband via stadsnät.

Hur snabbt är bredband via stadsnät?

De nedströmshastigheter (nedladdningshastigheter) som erbjuds via stadsnät är vanligtvis upp till 1000 Mbit/s. För vissa stadsnät är dock nedströmshastigheten maximalt 100 Mbit/s.

Uppströmshastigheten (uppladdningshastigheten) är också upp till 1000 Mbit/s, alternativt max 100 Mbit/s i vissa nät.

När du söker på din adress i vår tjänst visar vi vilken hastighet du kan få på din adress. Om du är osäker på vilken hastighet du behöver kan du läsa mer om internethastighet, och vilken hastighet du behöver.

Obegränsad data

Precis som för alla andra fasta bredband är det obegränsad datamängd för alla abonnemang via stadsnät. Detta är såklart en stor fördel jämfört med mobila bredbandsabonnemang som oftast har begränsade datapotter.

För- och nackdelar med bredband via stadsnät

Stadsnäten bygger ju ofta på fibernät och fiber är den teknik för fast bredband i Sverige idag som levererar högst hastigheter och är mest utbredd.

Fördelar

  • Obegränsad datamängd (som alla fasta bredbandsalternativ)
  • Går via fibernätet (stabilt)
  • Fungerar bra för streaming och gaming
  • Finns väldigt utbrett i Sverige

Och naturligtvis kan du enkelt sätta upp WiFi i din bostad med en router, som med vilken annan uppkopplingstyp som helst.

Nackdelar

  • Det kostar ofta mellan 15.000-20.000 kr att ansluta sitt hus till ett stadsnät/fibernät
  • Du kan ej plocka bredbandet med dig som du kan göra med ett mobilt bredband

Internetleverantörer i stadsnät

Det finns både internetleverantörer med nationell täckning i alla stadsnät (och alla kommunikationsoperatörer), och de leverantörer som endast levererar lokalt i vissa av näten.

Här är exempel på internetleverantörer som levererar bredbandstjänster via stadsnät:

Alternativ till bredband via stadsnät

Att din adress inte är ansluten till ett stadsnät behöver inte betyda att det inte finns bredband via fiber. Många leverantörer har så kallade "vertikala bredbandsnät" där de äger fibern och är ensam leverantör i nätet.

Om din adress inte är ansluten till fiber eller ett stadsnät så kan det ändå finnas alternativ som kan ge dig en snabb internetuppkoppling och obegränsad surf.

Här är några alternativ för dig som inte har bredband via stadsnät:

Och som sagt, om du är nyfiken på vilken typ av bredband och anslutning som finns tillgänglig på just din adress, sök gärna här på Bredbandsval.se. Snabbt och gratis.