Så fungerar mediaomvandlare

Uppdaterad

Installerad mediaomvandlare Telia öppen fiber

Dags att gå igenom mediaomvandlare. Vad är en mediaomvandlare? Vad gör den? Hur fungerar den, och vad skiljer den från en router och ett modem?

Om du bor i hus och har tillgång till bredband via fiber har du troligtvis en mediaomvandlare någonstans i din bostad som din kommunikationsoperatör har installerat.

Mediaomvandlaren är den hårdvara som omvandlar fibern till bredbandsuppkoppling så att du kan surfa på internet, se på TV och kanske ringa via bredbandet. Vid ett fiberoperatörsbyte byter fiberleverantören hårdvaran i huset för att kunna leverera sina tjänster.

Vad är en mediaomvandlare?

En mediaomvandlare (även kallad tjänstefördelare, switch, fiberkonverterare, converter, mediabox och mediakonverterare) är en typ av nätverkshårdvara som hjälper till att omvandla signaler.

De mediaomvandlare som installeras idag är främst av typen som tar emot och omvandlar fiberns ljussignaler till elektriska signaler - och tvärtom - för att dina uppkopplade enheter ska kunna ta emot och skicka information via internet.

Den första mediaomvandlaren utvecklades under tidigt 90-tal för att kunna skapa större och snabbare nätverk mellan t.ex sjukhus, regeringsbyggnader och datacenter.

Vad gör en mediaomvandlare?

En mediaomvandlares uppgift är i grund och botten, precis som namnet antyder, att agera översättare. Den tar ett “språk” (exempelvis fiberns ljussignaler) och omvandlar till ett annat (exempelvis elektriska signaler som ethernet använder) och vise versa.

Du kan helt enkelt omvandla signaler som annars inte skulle vara kompatibla. Till skillnad från en router är en mediaomvandlare är helt osynlig för alla på nätverket och översätter endast signaler.

Hur fungerar en mediaomvandlare?

En mediaomvandlare fungerar i grova drag så här: Ljussignalen som fibern levererar fångas upp av en kristall. En liten dator översätter sedan ljussignalerna och till elektriska ethernet-signaler.

Vad skiljer en mediaomvandlare från en router och ett modem?

Mediaomvandlaren fungerar som en mellanhand mellan fibern och routern (nätverket). Den har ingen aning om vart signalerna den översätter ska, eller vad de betyder vilket är modemets eller routerns uppgift.

Koppla in mediaomvandlare

Om du har öppen fiber i din bostad har du ofta ett mediaskåp i din bostad. Mediaskåpet brukar sitta i anslutning till där fibern dragits in i bostaden – ofta i hallen.

Mediabox och mediaomvandlare

I mediaskåpet sitter en fiberbox (inringat i grönt) som är kopplad till mediaomvandlaren (inringat i blått). Eftersom fiberkabeln är känslig och lätt kan skadas om den utsätts för tryck dras ofta en kort fiberpatchkabel från fiberboxen till mediaomvandlaren. Ofta sitter dessa boxar tätt intill varandra.

Från mediaomvandlaren går sedan en ethernetkabel vidare till routern som fördelar bredbandsuppkopplingen till dina olika enheter.