Vi förklarar LoRa och LoRaWan

7 januari 2021

Vi behöver trådlös datakommunikationsteknik för att exempelvis göra våra städer smartare. Där kommer LoRa in och möjliggör för oss att koppla upp saker mot internet. LoRa har utvecklats i Frankrike men har blivit en standard som vuxit och fått spridning över hela världen. LoRa är en är oberoende standard och ej är kopplat till någno specifik hårdvara eller specifikt fabrikat.

LoRa - vad innbär det?

LoRa står för Long Range och är det fysiska lagret för kommunikationen. LoRa löser överföring av data över mycket långa sträckor med låg strömförbrukning. Även felfrekvensen i dataöverföringen är mycket låg för LoRa. Dessutom använder LoRa vanligtvis licensfria frekvensersom inte kostar något att använda.

LoRaWAN

LoRaWan står för Long Range Wide Area Network och är själva nätverksprotokollet. LoRaWAN är ett i grunden ett media access control (MAC) protokoll för kommunikationen mellan gateways och noder.

Fördelar med LoRa

Med LoRa är det möjligt att förbättra och effektitivisera exempelvis olika samhällsfunktioner i våra städer och på det sättet spara tid och pengar.

Exempel på områden där LoRa förbättrar och kopplar upp viktiga samhällsfunktioner:

  • Sophantering
  • Hemtjänst och äldrevård
  • Parkering
Till alla blogginlägg

Hitta det bästa bredbandet för just dig

Spendera inte timmar på att leta och jämföra internetleverantörer.

Vi gör det åt dig på mindre än en minut, helt gratis. Sök på din adress här.

"placeholder"