Ordlista för bredband och andra bredbandsburna tjänster.

Uppdaterad 24 januari 2020

Abonnemang

Ett abonnemang är ett löpande eller ett tidsbundet avtal med en operatör som ger dig tillgång till exempelvis en telekomtjänst såsom bredband, TV eller telefoni.

Accesspunkt

Accesspunkt är den enhet som exempelvis mobilen eller datorn är uppkopplad mot i det trådlösa nätverket. Accesspunkten är ofta en router eller wifi-brygga.

ADSL

ADSL är en förkortning som står för Asymmetric Digital Subscriber Line. Detta brukar också kallas för internet via telefonjacket. Asymmetrisk betyder att det är högre hastighet för nedladdning än du har för uppladdning. Läs mer om bredband via ADSL.

Anslutningspunkt

För villor är anslutningspunkten själva fiberuttaget där bredbandsswitchen kopplas och där tjänster överlämnas till kunden från operatören. För flerfamiljshus placeras anslutningspunkten oftast i källaren och sedan bygges ett fastighetsnät inom fastigheten.

Bandbredd

Bandbredd brukar ofta likställas med bredbandshastigheten, dvs. överföringskapaciteten för bredbandstjänsten. Bandbredd mäts egentligen i Hertz med överföringskapaciteten/hastigheten mäts i Mbit/s. Dock används inom branschen dessa ord lite slarvigt synonymt.

Beamforming

En teknik som finns i vissa routrar, vilken gör att de trådlösa signalerna från en router kan rikta in sig direkt mot de enheter som använder nätverket. Det ger ett snabbare och stabilare wifi.

Bindningstid

Bindningstid innebär den tid du är bundet i ditt abonnemang. Läs mer om bindningstid för bredband. Läs mer om bindningstid för bredband.

Booster

Se wifi-brygga.

Brandvägg

En brandvägg är ett program granskar trafiken som går in och ut från enheten där den är installerad och hindrar otillåten datakommunikation

Bredband

Bredband är det uttryckför en snabb fast uppkoppling till internet. Det finns både fast bredband och mobilt bredband.

Cookies

Cookies, även kallat kakor, är små filer som sparas på din enhet efter att du besökt en hemsida. Cookies innehåller information som exempelvis användarnamn och hjälper dig sedan att navigera siten bättre.

CPE

CPE (Customer-premises equipment) är utrustning som är ägd av eller installerad av operatören i konsumentens bostad.

Datapott

Datapott är den mängd surf du i ditt abonnemang. Vanligast är att man har en surfmängd per månad. Enheten för datamängd mäts i GB, gigabyte.

DNS

Domain Name Server kallas ofta för Internets telefonkataloger. Genom att fråga en DNS-server får din dator reda på vilken IP-adress som din önskade webbsida (tex www.bredbandsval.se) har, vilket behövs för att kunna ansluta till den.

DSL

DSL står för Digital Subscriber Line och innebär att internet levereras till bostäder och kontor via telefonledningen (kopparnätet).

Dual band

Dual band innebär att en trådlös routern kan använda två olika frekvensband, 2,4GHz och 5GHz. Om man har denna inställning kan man dela upp användningen av frekvensen mellan olika enheter.

Dynamisk IP-adress

Innebär att dators IP-adress ändras varje gång du ansluter till internet.

Gästnätverk

Genom att skapa ett gästnätverk kan du låta andra använda ditt wifi. Gästnätverket ger du ett eget lösenord, helt skilt från det du normalt använder.

Ethernet

Innebär en standard för lokala nät (LAN, Local Area Network), som kan användas med de flesta typer av datorer. Ethernet är den vanligaste tekniken i lokala nät.

Extender

Se wifi-brygga.

Fast IP-adress

Ett fast IP är det nummer som tilldelas en enhet som ska komma åt internet. Numret är enhetens permanenta adress på internet.

Fiber

Fiber (Optisk fiber) är en tunn glasledning av kiseldioxid (glas), som överför information via ljussignaler istället för via elektriska signaler som sker i en kopparledning. Läs mer om bredband via fiber.

Free to air (FTA)

Innebär TV-kanaler som sänds okrypterat där du tar emot dem och tittar på dem utan kostnad. I Sverige är FTA-kanalerna SVT1, SVT2, SVT24, SVTB, Kunskapskanalen, TV4, TV6 och TV Finland. På vissa platser runt om i landet finns även en lokal kanal. De fria kanalerna kräver inget programkort. En digital-tv-mottagare behövs om du tittar på tv via en vanlig antenn.

Gateway

Enhet som ger omvandling mellan olika protokoll eller tillämpningar i till exempel en dator. Det är också benämning på en knutpunkt för att ge ett lokalt nätverk en gemensam in- och utgång till en extern kommunikationsresurs.

High Definition (HD)

TV-kanaler som sänds i HD är mer högupplösta och ger därför en bättre och skarpare bild. För att kunna utnyttja HD-kanaler behövs en TV som stödjer HD-kvalité.

HTML

Hyper Text Markup Language, den vanligaste standarden för att skapa dokument på webben.

Internet

Internet är världens största datornätverk och är ett system för effektiv kommunikation av exempelvis text, ljud och bild. Bakom internet står flertalet företag och organisationer men det finns inget definierat ägande.

IMAP

IMAP, eller Internet Message Access Protocol, är ett protokoll som används för att läsa e-mail från en server.

IP-adress

Ett unikt id-nummer som gör att informationen skickas rätt när man exempelvis går in på en sajt.

IP-TV

IP-TV är överföring av tv-sändningar via ett datornätverk.

Kabel-TV

Kabel-TV är en infrastruktur som kan användas för TV-, bredbands- och telefonitjänster. Datatrafik tas emot och skickas genom Koaxialkablar. Läs mer om bredband via kabel-tv. Läs mer om bredband via Kabel-TV.

Kanalistation

Kanalisation är rören/slangarna i vilken fiberkabeln dras.

Kanalpaket

Kanalpaket är namnen på de olika paket med TV-kanaler som operatörerna erbjuder. Det finns båda fasta paket med specifika kanaler samt flexibla paket där du som konsument kan förändra innehållet i kanalpaketet.

Koaxialkabel

Koaxialkabel är en tvåpolig elkabel, som är uppbyggd av en metallisk ledare, omgiven av ett isolerande material, som i sin tur är omgivet av ett ledande hölje.

Kommunikationsoperatör

Kommunikationsoperatör är den organisation som kopplar på aktiv utrustning på fibernätet. Som konsument kan man i vissa fall betala en avgift till kommunikationsoperatören per månad men vanligast är att alla avgifter endast betalat till tjänsteleverantören.

LAN

LAN (Local Area Network) är ofta begränsat till exempelvis ett våningsplan, en fastighet eller en ort.

LAN-port

I LAN-portarna på din router kopplar du in utrustning som till exempel dator och skrivare.

Marksänd TV

Marksänd tv är sändningar via marknätet och är en form av digital tv-sändning som sänds via tv-master.

Mbit/s och Mbps

Megabit Per Sekund och är det vanligaste måttet på hur snabbt du kan surfa/ladda ner.

Mobilt bredband

Mobilt bredband innebär att datatrafiken levereras via mobilnäten. Läs mer om mobilt bredband.

Modem

Ett modem (modulator-demodulator) är en hårdvara som omvandlar digitala signaler till analoga signaler och vice versa. ADSL är en av de tekniker som använder sig utav modem.

Nedladdning

Nedladdning avser dataöverföring från en server på internet till en lokal enhet. Ibland används även ordet nedströms.

Nedströms

Nedströmshastighet mäter hur snabbt du kan ta emot information vid nedladdning av exempelvis hemsidor eller streaming av film.

Operatör

Operatör, även kallat tjänsteleverantör, är det företag från där du köper din TV, bredbands- eller telefonitjänst ifrån.

Passiv fiber

En passiv fiberanslutning betyder att du har en färdig anslutning dragen till din fastighet som ännu inte är aktiverad, vilket betyder att du inte kan nyttja de tjänster som tjänsteleverantören (eller tjänsteleverantörerna( erbjuder. Du bestämmer själv när du vill aktivera din fiberanslutning.

Play-tjänster

Play-tjänster innebär att TV-tjänsterna inte är linjära sändningar utan även finns tillgängliga även i din mobil, surfplatta, Apple TV eller dator. Play-tjänster kan du se, pausa och spola när du vill till skillnad mot linjära sändningar.

Repeater

Se wifi-brygga.

RJ-45

RJ-45 är namnet på det kontaktdon i genomskinlig plast som används på nätverkskablar (t.ex. från nätverksuttag till dator).

Router

Router är utrustningen du har inkopplad i bredbandsuttaget som gör det möjligt att låta flera surfa samtidigt på en bredbandstjänst. Idag är det vanligast att en router ger trådlös access till internet (ger Wifi) men det går vanligtvis också att koppla ina

SD

SD (standard definition) innebär att upplösningen på TV-sändningen är av standardformat.

SSID

Betyder Service Set Identifier och är namnet på ett trådlöst nätverk.

Stadsnät

Stadsnät är bredbandsnät som är geografiskt begränsade, ofta till en stad eller en kommun. Stadsnäten, som ofta byggs med fiberteknik, kan vara öppna eller stängda nät. Läs mer om bredband via stadsnät.

Startavgift

Startavgift är en fast engångsavgift som vissa operatörer tar ut från konsumenter när ett abonnemang startas igång.

Streama

Streaming används för uppspelning av lagrade filer från webbplatser eller mottagning av direktsänt innehåll på Internet. Förekommer i Play-och filmtjänster och innebär i praktiken att videon laddas ner successivt medan du tittar på den.

Switch

Switch är en så kallad nätverksväxel som länkar samman och fördelar trafik mellan datorer, routrar och andra växlar.

Tjänsteleverantör

En Tjänsteleverantören (även kallad service provider eller operatör) är det företag du köper dina bredbands- TV- eller telefonitjänster från. En tjänsteleverantör kan, men behöver nödvändigtvis inte, ha ett eget nät.

Täckningskarta

Täckningskarta är operatörernas visning av mobiltäckning (data och samtal) i olika geografiska områden.

UHD

UHD (Ultra High Definition) kallas också för 4K även om det inte är precis samma sak. För att kunna utnyttja UHD-sändningar behövs en TV som stödjer UHD-kvalité.

Uppladdning

Uppladdning är en direktöversättning från engelskans upload och betyder filöverföring från en lokal dator till en server på internet. Ibland används även ordet uppströms.

Uppströmshastighet

Uppströmshastighet mäter hur snabbt information skickas vid exempelvis uppladdning av bilder eller stora mail.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden för telekomtjänster är lagstadgad till 1 månad. Uppsägningstiden gäller från den dagen du säger upp. Du kan säga upp när du vill i månaden och behöver således inte tänka på att säga upp första dagen. Läs mer om uppsägningstid för bredband.

VDSL

VDSL står för Very high speed Digital Subscriber Line, och erbjuder datahastigheter upp till 60 Mbit/s. VDSL-tekniken finns både asymmetrisk, vilket innebär att nedladdningshastigheten är snabbare än uppladdningshastigheten, och symmetrisk (samma hastighet åt båda hållen).

Wifi

Wifi (Wireless Fidelity) är en trådlös kommunikationsteknik som oftast används för att surfa i exempelvis hemmet eller på arbetsplatsen. För att kunna få trådlöst Wifi behöve sen Wifi-router. Läs mer om hur du kan förbättra ditt wifi.

Wifi-brygga

En wifi-brygga förlänger räckvidden på ett wifi. Behövs ofta i hus eller större lägenheter för att få uppkoppling överallt.

Webbläsare

En webbläsare (web browser) är ett program som används för att hämta, tolka och återge information som lagts upp på webbservrar på internet. Vanliga webbläsare är Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox och Safari.

Villafiber

Villafiber är namnet på när en enskild villa har en fiberanslutning. Läs mer om bredband via villafiber.

VoIP

VoIP (Voice over Internet Protocol) innebär att en telefon är uppkopplad mot internet för att kunna genomföra ett samtal istället för det fasta kopparnätet/telefonnätet. Ett annat ord är bredbandstelefoni.

VPN

Virtual Private Network, eller VPN, innebär förenklat att allt du gör på Internet blir anonymt för utomstående via en speciell server, så kallad VPN-server.

Öppen Fiber

Öppen fiber innebär att konsumenter har möjlighet att välja bland flera konkurrerande tjänsteleverantörer. Läs mer om öppen fiber.

Öppet nät

Öppet nät är ett annat ord för öppen fiber. Läs mer om öppet nät för bredband.

Överföringskapacitet (Överföringshastighet)

Mått på dataöverföringskapacitet i ett kommunikationsnät mätt i bit per sekund, ibland även kallat överföringshastighet.

Överlämningspunkt

Överlämningspunkt är där bredbandsswitchen monteras och där tjänster överlämnas till slutkund.

Till alla blogginlägg