Ordlista för bredband och andra bredbandsburna tjänster

Uppdaterad 27 september 2021

Abonnemang

Ett abonnemang är ett löpande eller ett tidsbundet avtal med en operatör som ger dig tillgång till exempelvis en telekomtjänst såsom bredband, TV eller telefoni.

Accesspunkt

Accesspunkt är den enhet som exempelvis mobilen eller datorn är uppkopplad mot i det trådlösa nätverket. Accesspunkten är ofta en router eller wifi-brygga.

ADSL

ADSL är en förkortning som står för Asymmetric Digital Subscriber Line. Detta brukar också kallas för internet via telefonjacket. Asymmetrisk betyder att det är högre hastighet för nedladdning än du har för uppladdning. Läs mer om bredband via ADSL.

Anslutningspunkt

För villor är anslutningspunkten själva fiberuttaget där bredbandsswitchen kopplas och där tjänster överlämnas till kunden från operatören. För flerfamiljshus placeras anslutningspunkten oftast i källaren och sedan bygges ett fastighetsnät inom fastigheten.

Bandbredd

Bandbredd brukar ofta likställas med bredbandshastigheten, dvs. överföringskapaciteten för bredbandstjänsten. Bandbredd mäts egentligen i Hertz med överföringskapaciteten/hastigheten mäts i Mbit/s. Dock används inom branschen dessa ord lite slarvigt synonymt.

Beamforming

Beamforming är en teknik som finns i vissa routrar, vilken gör att de trådlösa signalerna från en router riktas mot de enheter som använder nätverket, istället för att sprida signalen i alla riktningar. Beamfoamingtekniken gör att man får högre signalstyrka och stabilare samt snabbare uppkoppling vilket ger en bättre WiFi-upplevelse.

Bindningstid

Bindningstid innebär den tid du är bundet i ditt abonnemang. Läs mer om bindningstid för bredband. Läs mer om bindningstid för bredband.

Booster

Se wifi-brygga. En Booster förstärker och även förlänger ditt wifi. Detta kan behövas i större lokaler i hemmet eller på ett kontor för att optimera den trådlösa uppkopplingen i alla delar där man behöver WiFi.

Brandvägg

En brandvägg är ett program granskar trafiken som går in och ut från enheten där den är installerad och hindrar otillåten datakommunikation

Bredband

Bredband är det uttryckför en snabb fast uppkoppling till internet. Det finns både fast bredband och mobilt bredband.

Cookies

Cookies, även kallat kakor, är små filer som sparas på din enhet efter att du besökt en hemsida. Cookies innehåller information som exempelvis användarnamn och hjälper dig sedan att navigera siten bättre.

CPE

CPE (Customer-premises equipment) är utrustning som är ägd av eller installerad av operatören i konsumentens bostad.

Datapott

Datapott är den mängd surf du i ditt abonnemang. Vanligast är att man har en surfmängd per månad. Enheten för datamängd mäts i GB, gigabyte.

DNS

Domain Name Server kallas ofta för Internets telefonkataloger. Genom att fråga en DNS-server får din dator reda på vilken IP-adress som din önskade webbsida (tex www.bredbandsval.se) har, vilket behövs för att kunna ansluta till den.

DSL

DSL står för Digital Subscriber Line och innebär att internet levereras till bostäder och kontor via telefonledningen (kopparnätet).

Dual band

Dual band innebär att en trådlös routern kan använda två olika frekvensband, 2,4GHz och 5GHz. Om man har denna inställning kan man dela upp användningen av frekvensen mellan olika enheter. Det allra vanligaste är 2,4 GHz och används av de flesta trådlösa nätverken. Frekvensen 2,4 GHz har något lägre hastighet och men i gengäld längre räckvidd. 5 GHz har lite kortare räckvidd men i gengäld kan man få högre hastigheter. Den information som då skickas från de olika enheterna fördelas på båda frekvenserna och vilket minskar risk för störningar.

Dynamisk IP-adress

Innebär att dators IP-adress ändras varje gång du ansluter till internet.

Gästnätverk

Genom att skapa ett gästnätverk kan du låta andra använda ditt wifi. Gästnätverket ger du ett eget lösenord, helt skilt från det du normalt använder.

Ethernet

Innebär en standard för lokala nät (LAN, Local Area Network), som kan användas med de flesta typer av datorer. Ethernet är den vanligaste tekniken i lokala nät.

Extender

Se wifi-brygga.

Fast IP-adress

Ett fast IP är det nummer som tilldelas en enhet som ska komma åt internet. Numret är enhetens permanenta adress på internet.

Fiber

Fiber (Optisk fiber) är en tunn glasledning av kiseldioxid (glas), som överför information via ljussignaler istället för via elektriska signaler som sker i en kopparledning. Läs mer om bredband via fiber.

Fiberomvandlare

Apparat som gör om ljussignaler till datasignaler. Finns i varje fiberuppkopplad fastighet. Kallas också Medieomvandlare.

Free to air (FTA)

Innebär TV-kanaler som sänds okrypterat där du tar emot dem och tittar på dem utan kostnad. I Sverige är FTA-kanalerna SVT1, SVT2, SVT24, SVTB, Kunskapskanalen, TV4, TV6 och TV Finland. På vissa platser runt om i landet finns även en lokal kanal. De fria kanalerna kräver inget programkort. En digital-tv-mottagare behövs om du tittar på tv via en vanlig antenn.

Frekvensband

WiFi använder radiovågor för att överföra information och sänds via frekvensbanden 2,4 GHz eller 5 GHz. Många enheter sänder information på 2,4 GHz-bandet som blir lie mer belastat vilken medför att risken för störningar blir större.

Gateway

Enhet som ger omvandling mellan olika protokoll eller tillämpningar i till exempel en dator. Det är också benämning på en knutpunkt för att ge ett lokalt nätverk en gemensam in- och utgång till en extern kommunikationsresurs.

GSM

GSM, även kallat 2G, står för globalt system för mobil kommunikation. GSM är den andra generationens mobiltelefonisystem (2G).

High Definition (HD)

TV-kanaler som sänds i HD är mer högupplösta och ger därför en bättre och skarpare bild. För att kunna utnyttja HD-kanaler behövs en TV som stödjer HD-kvalité.

HTML

Hyper Text Markup Language, den vanligaste standarden för att skapa dokument på webben.

IMAP

IMAP, eller Internet Message Access Protocol, är ett protokoll som används för att läsa e-mail från en server.

Internet

Internet är världens största datornätverk och är ett system för effektiv kommunikation av exempelvis text, ljud och bild. Bakom internet står flertalet företag och organisationer men det finns inget definierat ägande.

IoT - Internet of Things

Begreppet Internet of Things (sakernas internet) avser det aktiva utbytet av information mellan tidigare ej uppkopplade enheter eller saker.

IP-adress

En IP-adress (engelska för "Internet Protocol adress") är det nummer som identifierar en anslutning till internet och därmed möjliggör datakommunikation. Så fort du ansluter till internet tilldelas din uppkopplade enhet en IP-adress som säkerställer att den data som skickas och tas emot hamnar rätt.

IPTV

IPTV är överföring av tv-sändningar via ett datornätverk.

Kabel-TV

Kabel-TV är en infrastruktur som kan användas för TV-, bredbands- och telefonitjänster. Datatrafik tas emot och skickas genom koaxialkabel. Läs mer om bredband via kabel-tv.

Kanalistation

Kanalisation är rören/slangarna i vilken fiberkabeln dras.

Kanalpaket

Kanalpaket är namnen på de olika paket med TV-kanaler som operatörerna erbjuder. Det finns båda fasta paket med specifika kanaler samt flexibla paket där du som konsument kan förändra innehållet i kanalpaketet.

Koaxialkabel

Koaxialkabel är en tvåpolig elkabel, som är uppbyggd av en metallisk ledare, omgiven av ett isolerande material, som i sin tur är omgivet av ett ledande hölje. Det är denna teknik som används för att leverera bredband via Kabel-TV.

Kommunikationsoperatör

Kommunikationsoperatör är den organisation som kopplar på aktiv utrustning på fibernätet. Som konsument kan man i vissa fall betala en avgift till kommunikationsoperatören per månad men vanligast är att alla avgifter endast betalat till tjänsteleverantören.

Kopparnät

Det gamla telenätet i Sverige kallas också för kopparnät. Nätet anlades i marken av Televerket för flera decennier sedan. ADSL (bredband via telefonjacket) levereras via kopparnätet som nu är under avveckling.

LAN

LAN (Local Area Network) är ofta begränsat till exempelvis ett våningsplan, en fastighet eller en ort.

LAN-port

I LAN-portarna på din router kopplar du in utrustning som till exempel dator och skrivare.

Marksänd TV

Marksänd tv är sändningar via marknätet och är en form av digital tv-sändning som sänds via tv-master.

Mbit/s och Mbps

Megabit Per Sekund är det vanligaste måttet på din internethastighet, d.v.s. hur snabbt du kan surfa (skicka och ta emot data).

Mesh

Ett Mesh-nätverk ett förhållandevis enkelt sätt att förbättra ditt Wi-Fi i bostaden och kräver även lite skötsel och har hög stabilitet. Mesh-nätverket ger bättre och stabilare täckning tack vare att enheterna stärker upp varandra jämfört med ett traditionellt nätverk med accesspunkt, där man kopplas upp mot den för tillfället starkaste enheten.

Mobilt bredband

Mobilt bredband innebär att datatrafiken levereras via mobilnäten. Läs mer om mobilt bredband.

Modem

Ett modem (modulator-demodulator) är en hårdvara som omvandlar digitala signaler till analoga signaler och vice versa. ADSL är en av de tekniker som använder sig utav modem. Läs mer om skillnaden mellan modem och router.

Nedladdning

Nedladdning avser dataöverföring från en server på internet till en lokal enhet. Ibland används även ordet nedströms.

Nedströms

Nedströmshastighet mäter hur snabbt du kan ta emot information vid nedladdning av exempelvis hemsidor eller streaming av film.

Nod

Noden, eller kommunikationsnod som det också kallas, är en sammankopplings- eller knutpunkt för fiber och aktiv utrustning i ett bredbandsnät.

I noden kopplas till exempel byanät samman med stamfibernätet. Noden kan vara placerad i ett kopplinsskåp eller rum/utrymme i en befintlig fastighet eller i en teknikbod.

Operatör

Operatör, även kallat tjänsteleverantör, är det företag från där du köper din bredbands-, TV- och/eller telefonitjänst ifrån.

Passiv fiber

En passiv fiberanslutning betyder att du har en färdig anslutning dragen till din fastighet som ännu inte är aktiverad, vilket betyder att du inte kan nyttja de tjänster som tjänsteleverantören (eller tjänsteleverantörerna( erbjuder. Du bestämmer själv när du vill aktivera din fiberanslutning.

Play-tjänster

Play-tjänster innebär att TV-tjänsterna inte är linjära sändningar utan även finns tillgängliga även i din mobil, surfplatta, Apple TV eller dator. Play-tjänster kan du se, pausa och spola när du vill till skillnad mot linjära sändningar.

Repeater

Repeaters är ofta en snabb och enkel lösning för att få bättre täckning där det befintliga trådlösa nätverket inte når, exempelvis om det inte når ut i trädgården. En repeater tar emot en trådlös signal och skickar den sedan vidare trådlöst igen. Dock förstärker inte en repeater signalen, den repeterar bara själva signalen. Därav namnet. Se mer under WiFi-brygga.

RJ-45

RJ-45 är namnet på det kontaktdon i genomskinlig plast som används på nätverkskablar (t.ex. från nätverksuttag till dator).

Router

Router är utrustningen du har inkopplad i bredbandsuttaget som gör det möjligt att låta flera surfa samtidigt på en bredbandstjänst. Läs mer routers och modem.

SD

SD (standard definition) innebär att upplösningen på TV-sändningen är av standardformat.

SSID

Betyder Service Set Identifier och är namnet på ett trådlöst nätverk.

Stadsnät

Stadsnät är bredbandsnät som är geografiskt begränsade, ofta till en stad eller en kommun. Stadsnäten, som ofta byggs med fiberteknik, kan vara öppna eller stängda nät. Läs mer om bredband via stadsnät.

Stamfiber

Stamfibernätet kallas bredbandsnätet mellan tätorter och landsbygd. Till stamfibernätet ansluts teknikbodar/noder som sedan sedan ansluter till fastigheter i exempelvis lokala byanät.

Startavgift

Startavgift är en fast engångsavgift som vissa operatörer tar ut från konsumenter när ett abonnemang startas igång.

Streama

Streaming används för uppspelning av lagrade filer från webbplatser eller mottagning av direktsänt innehåll på Internet. Förekommer i Play-och filmtjänster och innebär i praktiken att videon laddas ner successivt medan du tittar på den.

Svartfiber

Svartfiber är en fysisk fiberledning utan elektronisk utrustning, en fiberoptisk "punkt-till-punkt-förbindelse", som består av en eller två fibrer (ett fiberpar). Det företag eller den aktör som hyr svartfiber får själv skaffa och drifta aktiv utrustning som sköter kommunikationen.

Switch

Switch är en så kallad nätverksväxel som länkar samman och fördelar trafik mellan datorer, routrar och andra växlar.

Teknikbod

Teknikboden är en mindre byggnad med egen el och klimatanläggning för placering av en kommunikationsnod.

Tjänsteleverantör

En Tjänsteleverantören (även kallad service provider eller operatör) är det företag du köper dina bredbands- TV- eller telefonitjänster från. En tjänsteleverantör kan, men behöver nödvändigtvis inte, ha ett eget nät.

Täckningskarta

Täckningskarta är operatörernas visning av mobiltäckning (data och samtal) i olika geografiska områden.

UHD

UHD (Ultra High Definition) kallas också för 4K även om det inte är precis samma sak. För att kunna utnyttja UHD-sändningar behövs en TV som stödjer UHD-kvalité.

Uppladdning

Uppladdning är en direktöversättning från engelskans upload och betyder filöverföring från en lokal dator till en server på internet. Ibland används även ordet uppströms.

Uppströmshastighet

Uppströmshastighet mäter hur snabbt information skickas vid exempelvis uppladdning av bilder eller stora mail.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden för telekomtjänster är lagstadgad till 1 månad. Uppsägningstiden gäller från den dagen du säger upp. Du kan säga upp när du vill i månaden och behöver således inte tänka på att säga upp första dagen. Läs mer om uppsägningstid för bredband.

VDSL

VDSL står för Very high speed Digital Subscriber Line, och erbjuder datahastigheter upp till 60 Mbit/s. VDSL-tekniken finns både asymmetrisk, vilket innebär att nedladdningshastigheten är snabbare än uppladdningshastigheten, och symmetrisk (samma hastighet åt båda hållen).

WiFi-brygga

En WiFi-brygga förlänger räckvidden på ett wifi. Behövs ofta i hus eller större lägenheter för att få uppkoppling överallt.

Webbläsare

En webbläsare (web browser) är ett program som används för att hämta, tolka och återge information som lagts upp på webbservrar på internet. Vanliga webbläsare är Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox och Safari.

Villafiber

Villafiber är namnet på när en enskild villa har en fiberanslutning. Läs mer om bredband via villafiber.

VoIP

VoIP (Voice over Internet Protocol) innebär att en telefon är uppkopplad mot internet för att kunna genomföra ett samtal istället för det fasta kopparnätet/telefonnätet. Ett annat ord är bredbandstelefoni.

VPN

Virtual Private Network, eller VPN, innebär förenklat att allt du gör på Internet blir anonymt för utomstående via en speciell server, så kallad VPN-server.

WPS

WiFi Protected Setup (WPS) är ett enkelt sätt att ansluta nya WiFi-enheter. Om din WiFi-router har en WPS-knapp kan du trycka på den för att konfigurera det trådlösa nätverk automatiskt med ett nätverksnamn (SSID), WPA-säkerhetsnyckel och autentisering.

Öppen Fiber

Öppen fiber innebär att konsumenter har möjlighet att välja bland flera konkurrerande tjänsteleverantörer. Läs mer om öppen fiber.

Öppet nät

Öppet nät är ett annat ord för öppen fiber. Läs mer om öppet nät för bredband.

Överföringskapacitet (Överföringshastighet)

Mått på dataöverföringskapacitet i ett kommunikationsnät mätt i bit per sekund, ibland även kallat överföringshastighet.

Överlämningspunkt

Överlämningspunkt är där bredbandsswitchen monteras och där tjänster överlämnas till slutkund.

Till alla blogginlägg

Hitta det bästa bredbandet för just dig

Spendera inte timmar på att leta och jämföra internetleverantörer.

Vi gör det åt dig på mindre än en minut, helt gratis. Sök på din adress här.

"placeholder"