Vad har jag för uttag för bredband hemma?

Uppdaterad 16 mars 2021

Vi får ofta frågor kring olika uttag för bredband och TV i våra kunders bostäder och här går vi igenom de vanligaste uttagen och vad de ger för möjligheter till olika tjänster. Många bostäder, framförallt flerfamiljsbostäder, kan ha flera olika uttag och har vanligtvis då också möjligheten att köpa olika tjänster från de olika uttagen.

Kabel-TV-uttag

Här är två exempel på kabel-tv-uttag. Störst leverantör av bredband via kabel-tv är Com Hem i Sverige. Förutom bredband levererar Com Hem också analog-TV och digital-TV, IP-telefoni samt FM-radio via uttagen.

kabeltvuttag 1

kabeltvuttag2

Tre hål i väggen

Kabel-tv-uttaget för Com Hem kallas ofta också för "Tre hål i väggen", vilket såklart syft på de tre olika hålen och dess olika möjligheter att leverera tjänst.

De tre olika hålen är:

  • Data - här kopplar du in din router för att kunna få brebband
  • TV - hit kopplar du din TV med en antennsladd så att du kan ta emot TV-sändningar
  • FM - här kunde du tidigare koppla in din radio - men FM-sändningarna via kabel-tv har Com Hem slutat med sedan 2020.

Nätverksuttag

När det finns fiber indraget i bostaden är det nätverksuttagen som man kopplar upp sin router eller annan utrustning mot. För bredband via fiber finns möjlighet att både få bredband, digital-TV (IPTV) och IP-telefoni. Det går ej att ta emot analoga TV-sändningar eller FM-radio via fibern eller nätverksuttaget.

nätverksuttag

nätverksuttag 2

I nätverksuttaget kan du koppla in din dator direkt via en nätverkskabel. Vill du kunna surfa via WiFi kopplar du in en router.

Telefonjack

Fram till 2014 var det vanligaste sättet att få bredband i bostaden via telefonjacket. Nybyggda bostäder har inte denna infrastruktur indragen idag och hela kopparnätet i Sverige är under avveckling. Via telejacket finns möjlighet att förutom få telefonitjänster även möjlighet till bredband eller digital-TV (IPTV). Exempelbild på telefonjack:

telefonjack

För att göra om de analoga signalerna från telejacket till digitala signaler behöver du ett modem. Du behöver även en router om du vill kunna surfa via Wifi.

Antennuttag för TV

För att ta emot marksänd digital-TV krävs en antenn på taket eller en antenn i bostaden kopplad till TV:n. Via uttaget kan även FM-radio tas emot. SVTs kanaler samt TV4 och TV6 tas emot okodat och det behövs bara en TV som har en digitalmottagare inbyggt. Ofta ser de vanliga antennuttagen uttagen för mottagning av marksänd TV ut så här:

antennuttag

Du behöver bara en vanlig antennkabel och en TV med ett antennutag så är du igång och kan titta på TV via antennuttaget.

Kombinationsuttag

Det finns också i vissa bostäder kombinationsuttag som både har nätverksuttag och antennuttag. Via dessa uttag finns möjlighet att koppla upp sig på nätverket för att ta emot bredband, IP-telefoni och digital-TV (IPTV) samt även möjlighet att ta emot digital-TV via marksändningar.

kombinerat nätverksuttag och antennuttag

Till alla blogginlägg

Hitta det bästa bredbandet för just dig

Spendera inte timmar på att leta och jämföra internetleverantörer.

Vi gör det åt dig på mindre än en minut, helt gratis. Sök på din adress här.

"placeholder"