Vad har jag för uttag för bredband hemma?

Uppdaterad 4 februari 2020

Vi får ofta frågor kring olika uttag för bredband och TV i våra kunders bostäder och här går vi igenom de vanligaste uttagen och vad de ger för möjligheter till olika tjänster. Många bostäder, framförallt flerfamiljsbostäder, kan ha flera olika uttag och har vanligtvis då också möjligheten att köpa olika tjänster från de olika uttagen.

Kabel-TV-uttag

Här är två exempel på kabel-tv-uttag. Störst leverantör av bredband via kabel-tv är Com Hem i Sverige. Förutom bredband levererar Com Hem också analog-TV och digital-TV, IP-telefoni samt FM-radio via uttagen.

kabeltvuttag 1

kabeltvuttag2

Nätverksuttag

När det finns fiber indraget i bostaden är det nätverksuttagen som man kopplar upp sin router eller annan utrustning mot. Via fiber finns möjlighet att både få bredband, digital-TV (IPTV) och IP-telefoni. Det går ej att ta emot analoga TV-sändningar eller FM-radio via fibern eller nätverksuttaget.

nätverksuttag

nätverksuttag 2

Telefonjack

Fram till 2014 var det vanligaste sättet att få bredband i bostaden via telefonjacket. Nybyggda bostäder har inte denna infrastruktur indragen idag och hela kopparnätet i Sverige är under avveckling. Via telejacket finns möjlighet att förutom få telefonitjänster även möjlighet till bredband eller digital-TV (IPTV). Exempelbild på telefonjack:

telefonjack

Antennuttag för TV

För att ta emot marksänd digital-TV krävs en antenn på taket eller en antenn i bostaden kopplad till TV:n. Via uttaget kan även FM-radio tas emot. SVTs kanaler samt TV4 och TV6 tas emot okodat och det behövs bara en TV som har en digitalmottagare inbyggt. Ofta ser de vanliga antennuttagen uttagen för mottagning av marksänd TV ut så här:

antennuttag

Kombinationsuttag

Det finns också i vissa bostäder kombinationsuttag som både har nätverksuttag och antennuttag. Via dessa uttag finns möjlighet att koppla upp sig på nätverket för att ta emot bredband, IP-telefoni och digital-TV (IPTV) samt även möjlighet att ta emot digital-TV via marksändningar.

kombinerat nätverksuttag och antennuttag

Till alla blogginlägg