LoRa och LoRaWan

Uppdaterad

lora

Vi behöver trådlös datakommunikationsteknik för att exempelvis göra våra städer smartare. Där kommer LoRa in och möjliggör för oss att koppla upp saker mot internet. LoRa har utvecklats i Frankrike men har blivit en standard som vuxit och fått spridning över hela världen. LoRa är en är oberoende standard och ej kopplat till någon specifik hårdvara eller specifikt fabrikat.

I denna artikel kommer vi på Bredbandsval.se att gå ingeom LoRa och LoRaWAN och även ge exempel på hur det används i samhället.

Vad är LoRa och LoRaWAN?

LoRa står för ”Long Range” och är en patenterad trådlös digital dataöverföringsteknik. LoRa löser överföring av data över mycket långa sträckor med låg strömförbrukning. Det är energieffektivt och kan täcka stora områden samtidigt som det ger pålitlig kommunikation över långa avstånd. Även felfrekvensen i dataöverföringen är mycket låg för LoRa. Dessutom använder LoRa vanligtvis licensfria frekvensersom inte kostar något att använda. LoRa använder frekvenser på UHF och VHF-banden, det vill säga på frekvenser som ligger under 1 GHz.

LoRaWAN står för Long Range Wide Area Network och är själva nätverksprotokollet. LoRaWAN är ett i grunden ett media access control (MAC) protokoll för kommunikationen mellan gateways och noder.

Varför LoRaWAN och inte WiFi, 4G eller 5G?

Olika tekniker för trådlös dataöverföring fyller olika behov. LoRaWAN är ett bra val när man behöver lång räckvidd och maximal drifttid på batteriet. LoRa har också bättre förutsättningar att tränga igenom olika material.

Exempel på användning av LoRa i samhället

Med LoRa är det möjligt att förbättra och effektitivisera exempelvis olika samhällsfunktioner i våra städer och på det sättet spara tid och pengar. Här kan du också läsa mer om IoT, Internet of Things och hur saker kopplas upp i samhället.

Smart stadsutveckling: LoRa och LoRaWAN används för att skapa smarta städer genom att övervaka exempelvis trafikflöden, optimera belysningssystem, hantera avfallshantering och övervaka energiförbrukning, vilket leder till effektivare resursanvändning och minskad miljöpåverkan.

Jordbruk: Inom jordbrukssektorn används LoRa-enheter för att exempelvis övervaka grödor, fukten i marken m.m. Detta optimerar resursanvändningen för att öka produktiviteten inom jordbruken.

Industri: I industrier används LoRaWAN för att övervaka maskiner och utrustning i realtid. Detta möjliggör förebyggande underhåll, minimerar driftsavbrott och ökar produktionskapaciteten.

Hälsa och sjukvård: LoRa-enheter används för att övervaka patienters hälsa på distans. Detta möjliggör fjärrövervakning av patienter och medicinering och innebär också en snabbare reaktion på eventuella nödsituationer.