Välja statisk IP-adress eller dynamisk IP-adress?

Uppdaterad

code-ga227734ba 1280

När du ska beställa bredband, framförallt till företag, så kommer du behöva välja mellan statiskt eller dynamisk IP-adress. Statisk IP-adress kallas också ofta för fast IP-adress och dynamisk IP-adress kan också kallas för DHCP. I denna artikel förklarar vi skillnaden mellan dem och hjälper dig att välja.

Vill du först ha en crash course inom IP-adresser generellt sett? Vi har i ett tidigare inlägg skrivit om IP-adresser och hur det fungerar med dem.

I det inlägget går vi bland annat igenom:

Statisk IP-adress kallas också för fast IP-adress

En statiskt IP-adress, även kallad fast IP-adress, är en unik IP-adress som blir tilldelad till företaget av internetleverantören. Som namnet antyder består adressen av exakt samma siffror hela tiden och ändras således inte. De flesta operatörerna i Sverige erbjuder sina företagskunder en möjlighet att köpa en fast IP-adress.

Det är företagets verksamhet som avgör om det krävs en statiskt IP-adress. Använder företaget till exempel egna webbservrar för företagets webbplats kan det vara klokt att välja en statiskt IP-adress, som inte byts ut om/när servern behöver startas om eller man får ett avbrott.

Tips! Ska du beställa bredband till ditt företag så bör du höra sig för med den som ansvarar för företagets IT-system om det finns ett behov av statisk IP innan du beställer nytt bredband.

Dynamiska IP-adresser kallas också för DHCP

DHCP står för Dynamic Host Configuration Protocol, och som man kan se på namnet handlar det om ett nätverksprotokoll som dynamiskt och automatiskt tilldelar dina enheter IP-adresser när enheterna aktiveras. Dessa adresser förnyas varje gång en enhet startas, de består således inte av samma siffror hela tiden som i fallet med statiska IP-adresser.

Ska du välja statiskt IP- adress eller dynamisk IP-adress?

Tidigare var det vanligt att företag tecknade sig för fasta IP-adressen, men det är inte alltid som det behövs. Som vanligt är det behovet som styr först och sedan priset såklart. Det kostar alltid en peng extra med en fast IP-adress. Detta beror på att antalet tillgängliga fasta IP-adresser är begränsade.

Här går vi igenom fördelar och nackdelar med statiskt IP-adress respektive dynamisk IP-adress:

  • Med dynamiska IP-adresser sköts konfigureringen automatiskt vilket är smidigt. Fasta IP-adresser behöver allt som oftast konfigureras manuellt, vilket ofta medför administrativa kostnader och tar lite tid att genomföra.
  • Statiska IP-adresser är lättare att spåra.
  • Statiska IP-adresser kräver fler säkerhetsåtgärder än dynamiska IP-adresser eftersom de är mer sårbara för brute force-attacker
  • Med dynamisk IP-adress kan det bli problem med att driva en webbserver då IP-adressen byts varje gång enheter och servrar strängs av och startas upp. Fasta IP-adresser däremot underlättar arbetet med att driva en egen webbserver.
  • Det är billigare med en dynamisk IP-adress så om det inte finns behov av en fast IP-adress rekommenderar vi en dynamisk IP-adress. Alltid skönt att spara en slant.

Så hur kan vi sammanfatta denna artikel på ett enkelt sätt i en tabell?

Statisk IP-adress Dynamisk IP-adress
Tilldelas av din internetleverantör Tilldelas av DHCP-servrar
Främst för företag Främst för privatpersoner
Tillkommande kostnad Gratis
Förändras inte Förändras