Guide: Koppla in router till telejacket

Uppdaterad

router för telejacket/ADSL

Har du bredband via ADSL? Oavsett vilken ADSL-router du använder och vilken internetleverantör du har fungerar installationen av router i princip på samma sätt. Här beskriver vi hur du som har bredband via telejacket kopplar in din router.

Fast hemtelefoni och bredband via kopparnätet har redan stängts ned på många orter runt om i Sverige. Nedan beskriver vi hur du som fortfarande kan få bredband via ADSL kopplar in din router.

Oavsett vilken internetleverantör och vilken router du använder fungerar installationen av en ADSL-router och inkopplingen till telejacket på samma sätt.

Har du bredband via fiber? Guide: Koppla in router till fiber

Innan du kopplar in din router! Om du har en ny ADSL-router med obruten förpackning kan du gå vidare och följa instruktionerna nedan. Om inte är det bra att kontrollera så att du har all utrustning som krävs – router, mellanpropp till telejacket, nätverkskabel som passar i mellanproppen (RJ-11), strömsladd till routern och eventuell nätverkskabel till din enhet (RJ-45) om du vill surfa trådbundet.

Följ sedan steg 1 till 5 i denna enkla guide.

Så installerar du router till ADSL

  1. Hitta det "första inkommande telejacket" som din router ska kopplas in i. Detta telefonjack sitter ofta i hallen i din bostad.
  2. Koppla telekabeln av typen RJ-11 i mellanproppens nederdel och sätt mellanproppen i telejacket.
  3. Koppla den andra änden av kabeln till porten märkt “ADSL” (A). Vissa operatörer indikerar vilken kabel som ska till vilken port med hjälp av färger på routern.
  4. Koppla en nätverkskabel (Ethernet) av typ RJ-45 mellan datorn (eller den enhet du vill ansluta) och en port i din router (B).
  5. Koppla strömkabeln från eluttaget till routern och tryck på routerns “på/av-knapp” (C).

Router för adsl

Surfa trådlöst via WiFi Om du inte har något nätverksuttag på din dator, eller om du vill surfa trådlöst via WiFi, hittar du routerns nätverksnamn (network name) och lösenord (wireless key) på undersidan av routern. Dessa behövs för att logga in på ditt WiFi och surfa trådlöst.