Skillnaden mellan LAN och WAN

LAN vs WAN

WAN och LAN är olika typer av nätverk. Den egentliga skillnaden mellan WAN och LAN är främst området som de olika nätverkstyperna täcker. I denna artikel förklarar vi vad nätverkstyperna LAN och WAN innebär och ger exempel på skillnaderna.

Vad är LAN?

Ett LAN (Local Area Network) är ett lokalt närverk som kopplar samman olika datorer som är i närheten av varandra. Exempelvis inom ett hushåll, en kontorsbyggnad eller en skola.

Ett LAN består vanligtvis av:

  • Nätverkskort som placeras i datorer
  • Nätverkskablar
  • Switchar
  • Routrar (om kan skicka vidare trafik till andra nät)

Vad är WAN?

Ett WAN (Wide Area Network) kopplar ihop flera olika lokala nätverk över ett stort geografiskt område, exempelvis inom en stad. Alltså innebär det att ett WAN används för att koppla ihop flera olika LAN och andra olika typer av nätverk.

Att samla exempelvis ett företags kommunikation i ett och samma nätverk innebär färre anslutningar till varje kontor och ofta en centralisering av infrastruktur och system.

LAN och WAN

Skillnader mellan LAN och WAN

  • LAN innebär oftare en snabbare uppkoppling.
  • LAN innebär oftare en högre säkerhet.
  • WAN har vanligtvis större räckvidd.