Bredbandsuttag för internet

Bredband

Det finns flera olika typer av bredbandsuttag för att ansluta till internet. Här går vi igenom hur de ser ut och vilka möjligheter de ger för bredband.

Vi får ofta frågor om olika bredbandsuttag och vilket som är vad. Här går vi igenom de vanligaste bredbandsuttagen i väggen och vad de ger för möjligheter till olika tjänster.

Många bostäder, framförallt flerfamiljsbostäder, har ofta flera olika internetuttag och har vanligtvis då också möjligheten att köpa olika tjänster från olika bredbandsleverantörer.

Nätverksuttag

Nätverksuttag kallas ofta för fiber-uttag. När det finns fiber indraget i bostaden är det nämligen nätverksuttaget man kopplar upp sin router eller annan utrustning mot.

För bredband via fiber finns möjlighet att både få bredband, digital-TV (IPTV) och IP-telefoni. Det går däremot inte att ta emot analoga TV-sändningar eller FM-radio via fiber.

nätverksuttag

nätverksuttag 2

Man kan även koppla in datorn direkt till nätverksuttaget med en nätverkskabel. Vill du istället surfa via WiFi kopplar du in en fiber-router.

Kabel-TV-uttag (coax-uttag)

Com Hem var länge den största leverantören av bredband via kabel-TV-uttaget i Sverige. Eftersom infrastrukturen länge dominerade i flerfamiljshus kallades fastigheter med kabel-TV-uttag ofta för Com Hem-hus.

Förutom bredband, som levereras via koaxialkabel, levererade Com Hem även digital-TV och IP-telefoni via uttagen.

Efter Tele2s förvärv av Com Hem är det numera Tele2 som tillhandahåller tjänsterna.

Här är två exempel på kabel-tv-uttag.

kabeltvuttag 1

kabeltvuttag2

Tre hål i väggen (s.k. "Com Hem-uttag")

Com Hems gamla kabel-tv-uttag kallas ofta "Tre hål i väggen", vilket syftar på uttagets utseende (de tre hålen) och de olika tjänster som levereras via uttagen.

De tre olika hålen är:

  • Data - här kopplar man in sin router med koaxialkabel för att kunna få bredband.
  • TV - hit kopplar man sin TV med en antennsladd så att man kan ta emot TV-sändningar.
  • FM - här kunde man tidigare koppla in din radion. FM-sändningarna via kabel-TV-uttaget upphörde dock under 2020.

Har du ett uttag med två hål betyder det att din adress inte är uppgraderad och att du därmed inte kan få bredband via kabel-tv-uttaget.

Om någon av dina grannar däremot skulle ha ha ett vägguttag med skruvanslutning, men du saknar det, så kan det hända att du bor i ett fastighetsnät som uppgraderats men att du helt enkelt inte fått ett nytt uttag.

Telefonjack

Fram till 2014 var bredband via telefonjacket det vanligaste sättet att få bredband i bostaden.

Nybyggda bostäder har dock inte telejack idag och hela kopparnätet i Sverige är under avveckling. Via telejacket finns möjlighet att, utöver telefoni, även få bredband och digital-TV (IPTV). Exempelbild på telefonjack:

telefonjack

För att göra om de analoga signalerna från telejacket till digitala signaler behöver du ett modem. Om du vill kunna surfa via Wifi behöver du även koppla in en ADSL-router. Läs mer om skillnaden mellan modem och router i vårt blogginlägg på temat.

Antennuttag

För att ta emot marksänd digital-TV krävs en antenn på taket eller en antenn i bostaden kopplad till TV:n. Via uttaget kan även FM-radio tas emot. SVTs kanaler samt TV4 och TV6 tas emot okodat och det behövs bara en TV som har en digitalmottagare inbyggt. Ofta ser de vanliga antennuttagen uttagen för mottagning av marksänd TV ut så här:

antennuttag

Du behöver bara en vanlig antennkabel och en TV med ett antennutag så är du igång och kan titta på TV via antennuttaget.

Kombinationsuttag

I vissa bostäder finns även något man brukar kalla kombinationsuttag. Kombinationsuttaget har både nätverksuttag och antennuttag. Via dessa uttag finns även möjlighet att koppla upp sig på nätverket för att ta emot bredband, IP-telefoni och digital-TV (IPTV) samt även möjlighet att ta emot digital-TV via marksändningar.

kombinerat nätverksuttag och antennuttag