Bredbandsuttag för internet

Uppdaterad

olika vägguttag

Det finns flera olika typer av bredbandsuttag för att ansluta till internet. Här går vi igenom hur de ser ut och vilka möjligheter de ger för bredband.

Många bostäder, framförallt flerfamiljsbostäder, har ofta flera olika internetuttag och har vanligtvis då också möjligheten att beställa bredband från flera olika bredbandsleverantörer.

Vi får ofta frågor om olika bredbandsuttag och vilket som är vad. Här går vi igenom de vanligaste bredbandsuttagen i väggen och vad de ger för möjligheter till olika tjänster. I slutet av artikeln går vi igenom vad som gäller för den som vill renovera eller behöver ändra, flytta och ta bort uttag.

Nätverksuttag

Nätverksuttag kallas ofta för fiber-uttag. När det finns fiber indraget i bostaden är det nämligen nätverksuttaget man kopplar upp sin router eller annan utrustning mot.

För bredband via fiber finns möjlighet att både få bredband, digital-TV (IPTV) och IP-telefoni. Det går däremot inte att ta emot analoga TV-sändningar eller FM-radio via fiber.

nätverksuttag

nätverksuttag 2

Man kan även koppla in datorn direkt till nätverksuttaget med en nätverkskabel. Vill du istället surfa via WiFi kopplar du in en fiber-router.

Kabel-TV-uttag (coax-uttag)

Com Hem var länge den största leverantören av bredband via kabel-TV-uttaget i Sverige. Eftersom infrastrukturen länge dominerade i flerfamiljshus kallades fastigheter med kabel-TV-uttag ofta för Com Hem-hus.

Förutom bredband, som levereras via koaxialkabel, levererade Com Hem även digital-TV och IP-telefoni via uttagen.

Efter Tele2s förvärv av Com Hem är det numera Tele2 som tillhandahåller tjänsterna.

Här är två exempel på kabel-tv-uttag.

kabeltvuttag 1

kabeltvuttag2

Tre hål i väggen (s.k. "Com Hem-uttag")

Com Hems gamla kabel-tv-uttag kallas ofta "Tre hål i väggen", vilket syftar på uttagets utseende (de tre hålen) och de olika tjänster som levereras via uttagen.

De tre olika hålen är:

  • Data - här kopplar man in sin router med koaxialkabel för att kunna få bredband.
  • TV - hit kopplar man sin TV med en antennsladd så att man kan ta emot TV-sändningar.
  • FM - här kunde man tidigare koppla in radion. FM-sändningarna via kabel-TV-uttaget upphörde dock under 2020.

Har du ett uttag med två hål betyder det att din adress inte är uppgraderad och att du därmed inte kan få bredband via kabel-tv-uttaget.

Om någon av dina grannar däremot skulle ha ett vägguttag med skruvanslutning, men du saknar det, så kan det hända att du bor i ett fastighetsnät som uppgraderats men att du helt enkelt inte fått ett nytt uttag.

Telefonjack

Fram till 2014 var bredband via telefonjacket det vanligaste sättet att få bredband i bostaden.

Nybyggda bostäder har dock inte telejack idag och hela kopparnätet i Sverige är under avveckling. Via telejacket finns möjlighet att, utöver telefoni, även få bredband och digital-TV (IPTV). Exempelbild på telefonjack:

telefonjack

För att göra om de analoga signalerna från telejacket till digitala signaler behöver du ett modem. Om du vill kunna surfa via Wifi behöver du även koppla in en ADSL-router. Läs mer om skillnaden mellan modem och router i vårt blogginlägg på temat.

Antennuttag

För att ta emot marksänd digital-TV krävs en TV-antenn på taket eller en antenn i bostaden kopplad till TV:n. Via uttaget kan även FM-radio tas emot. SVTs kanaler samt TV4 och TV6 tas emot okodat och det behövs bara en TV som har en digitalmottagare inbyggt. Ofta ser de vanliga antennuttagen uttagen för mottagning av marksänd TV ut så här:

antennuttag

Du behöver bara en vanlig antennkabel (koaxialkabel) och en TV med ett antennuttag så är du igång och kan titta på TV via antennuttaget.

Kombinationsuttag

I vissa bostäder finns även något man brukar kalla kombinationsuttag. Kombinationsuttaget har både nätverksuttag och antennuttag. Via dessa uttag finns även möjlighet att koppla upp sig på nätverket för att ta emot bredband, IP-telefoni och digital-TV (IPTV) samt även möjlighet att ta emot digital-TV via marksändningar.

kombinerat nätverksuttag och antennuttag

Får man ändra och ta bort uttag?

Ibland händer det att man behöver dra om ledningar och ändra uttag i sin bostad. Kanske vill man måla om, tapetsera eller renovera och samtidigt passa på att "städa upp" bland gamla uttag. Då kan det vara bra att ha koll på vad som gäller om man bor i hus eller lägenhet.

Småhus

Grundprincipen för småhus (t.ex. villor, radhus, kedjehus) är ganska enkel – om du själv äger huset så har du rätt att göra invändiga förändringar bäst du vill.

Ändra och ta bort ledningar

Bor du i ett hus byggt före 2007 så kan det hända att det finns kopparledningar till huset och telefonjack i sin bostad. Om du redan påverkats av Telias avveckling av kopparnätet och inte längre använder några tjänster som kräver att kopparledningen mellan telefonstolpen och huset fungerar så får du faktiskt själv ta loss kabeln från huset.

Om du väljer att ta bort koppartråden är det dock viktigt att du tar bort och hanterar kabeln på ett säkert sätt. När kabeln tagits bort ska den rullas ihop och förankras säkert i stolpen.

Obs! Detta gäller endast den egna kopparledningen som går mellan närmsta stolpe och in till huset. Det förutsätter att den inte längre används av dig eller andra i huset.

Ändra och ta bort uttag

När du äger ett hus har du också rätt att göra invändiga ändringar. Detta gäller även eluttag, telefonjack och andra uttag. Ett telefonuttag som inte längre används kan därmed plockas bort och koppartråden tas ut om man så önskar.

Lägenhet

Bor du i en bostadsrättslägenhet, samfällighet eller annan boendeform där du inte äger bostaden själv är grundregeln att du altid bör höra med föreningens styrelse innan förändringar görs.

Kontakta därför alltid styrelsen gällande förändringar avseende elstam/kabel, vatten, avlopp, element, gas osv inom lägenheten. Dessutom är det viktigt att arbetet görs av någon med fackkunskap.

Bor du i hyresrätt ska du alltid kontakta hyresvärden vid frågor om in- och utvändiga ändringar.

Många som har en bostadsrätt tänker att de faktiskt äger lägenheten. Det är dock en sanning med modifikation. Som ägare av en bostadsrätt äger du rätten att bo i lägenheten och en viss andel i den förening som äger fastigheten.

Ändra och ta bort ledningar

Som boende i en bostadsrätt ansvarar man själv för insidan av lägenheten. Dock kan det vara en god idé att kolla föreningens stadgar innan man ber hantverkaren kapa eller dra ut koppartråden.

Kabelnät som är draget i fastigheten ägs oftast av föreningen (om det inte finns ett annat avtal mellan föreningen och en nätägare).

Bor du i en äldre fastighet med kopparledningar bör du kontakta styrelsen innan du ändrar eller tar bort telekablar även om du inte använder vanlig telefon.

Har du uttag för kabel-TV är det ej tillåtet får man till exempel inte dra om existerande koaxialkablar som går mellan ens uttag för kabel-TV och lägenheterna ovanför respektive under den egna lägenheten.

Om man har fiber dras kabeln ofta in till lägenheten till ett fiberuttaget ovanför entrédörren eller i direkt anslutning till ytterdörren inne i bostaden. Föreningen ansvarar för kablar utanför lägenheten medan bostadsrättshavaren ansvarar för uttag inne i lägenheten och för att dra kablar till detta.

Ändra och ta bort uttag

Olika föreningar har ofta olika syn på telefonjack. Ibland kan det faktiskt bli en fråga mellan bostadsrättshavaren och Telia, eller den leverantör som installerat infrastrukturen, som i de flesta fall äger jacket.

Om man vill göra sig av med ett uttag är det därför rekommenderat att kontakta föreningen.

Behöver du montera extra vägguttag för TV och bredband får du vanligtvis bekosta det själv.