Vad är bredband? Vi förklarar!

12 februari 2021

Bredband kan enkelt förklaras som en snabb access till internet och bredband är egentligen är ett samlingsnamn för olika tekniker som med hög hastighet överför data.

Ett bredband gör att du kan ansluta exempelvis telefoner, datorer, TV-apparater och surfplattor till internet och sedan göra det som du vill göra på nätet. Här har vi samlat information för dig som vill veta mer om vad bredband är och vilka oilka infrastrutkrurer som finns för bredband.

Tips! Sök på din adress för att se vilka olika bredband som du kan få och jämföra bredband på din adress.

Olika adresser har olika möjlighet till bredband

Beroende på vad du bor i Sverige och vilken infrastrutkur som finns indraget där du bor så så har du också olika förutsättningar att få bredband. För fast bredband finns det bredband via fiber, bredband via ADSL och bredband via kabel-tv. Sedan finns det ju också mobilt bredband att tillgå men med lite olika täckning på olika ställer i vårt avlånga land.

Bredband via fiber

Bredband via fiber är en typ av fast bredband och syftar på att dataöverföringen sker som ljussignaler i optisk fiber. Fibern är tillverkad i plast eller glas och är tunn som ett hårstrå. Fiber är den fasta teknik för bredband i Sverige idag som levererar högst hastigheter och är mest utbredd. Lär dig mer i vår bloggpost om bredband via fiber.

Bredband via ADSL

Bredband via ADSL eller "telejacket" är historiskt sett en vanligt förekommande form av fast bredband i Sverige och används fortfarande främst utanför tätorterna idag där det inte är fiber lagt ännu. I folkmun säger man ofta att man har "bredband via kopparnätet" eftersom bredbandet använder det gamla, existerande telenätet för fast telefoni för att transportera signaler. De nedströmshastigheter (nedladdningshastigheter) som erbjuds via ADSL är upp till 24 Mbit/s. För VDSL kan hastigheter upp till 60 Mbit/s erbjudas av internetleverantörerna i Sverige. Lär dig mer i vår bloggpost om bredband via ADSL.

Bredband via kabel-tv

Bredband via kabel-tv-nätet (även kallat bredband via koax eller bredband via fiberkoax) är vanligt förekommande i Sverige och finns ofta i flerfamiljsbostäder. Företaget Com Hem, som tillhör Tele2, står idag för den absoluta majoriteten av dessa abonnemang med sitt utbredda nätverk i Sverige. Den nedströmshastighet som erbjuds via kabel-tv är vanligtvis från 50 Mbit/s men ända upp till 1200 Mbit/s och levereras av Com Hem. Lär dig mer i vår bloggpost om bredband via kabel-tv.

Mobilt bredband

Mobilt bredband betyder att din internetanslutning använder mobilnätet. All din datatrafik skickas och tas emot via mobilnätet i första hand med 4G, eller LTE (Long Term Evolution) som det ibland också kallas. Om det är dålig täckning för 4G där du är kan du oftast använda 3G, som dock är avsevärt långsammare än 4G.

För mobilt bredband behöver du också tänka på surfpotten som jua ska täcka din internetanvändning per månad, varje månad. Du vill ju inte heller ha en för stor mängd surf och betala för mycket. Vissa operatörer erbjuder möjligheten att behålla oanvänd surf till nästa månad. Se vårt blogginlägg om hur mycket surfpott du kan tänkas behöva. Lär dig mer i vår bloggpost om mobilt bredband.

Till alla blogginlägg

Hitta det bästa bredbandet för just dig

Spendera inte timmar på att leta och jämföra internetleverantörer.

Vi gör det åt dig på mindre än en minut, helt gratis. Sök på din adress här.

"placeholder"