3G - Tredje generationens mobilsystem

Uppdaterad

3G-mast

3G är en förkortning för den tredje generationens mobilnätverk. Här går vi igenom allt du behöver veta om 3G, vilka nya funktioner som kom med 3G och vad som händer när 3G-nätet släcks ner.

I början av 2000-talet, cirka 10 år efter att [2G](https://www.bredbandsval.se/bredband/2g ”2G”) introducerades, lanserades 3G-teknologin som innebar en ordentlig uppgradering av mobilnätet. Här går vi igenom 3G och förklarar hur tekniken blev startskottet för våra uppkopplade liv.

Vad är 3G?

3G är en förkortning för tredje generationens nätverksteknologi. 3G-tekniken introducerades i Sverige omkring 2001 och kom i förlängningen att innebära en mobil revolution.

Den första kommersiella 3G-tjänsten lanserades i Japan år 2001 och spreds snabbt över hela världen. 3G erbjöd högre datahastigheter, förbättrad kvalitet i röstsamtal och tillgång till en bredare uppsättning tjänster och applikationer.

Utöver bättre kvalitet i röstsamtal innebar lanseringen av 3G att privatpersoner på allvar kunde börja använda mobilt bredband. 3G-nätet innebar i längde förändrade beteenden och med det ökat dataanvändande. Än idag används 3G-nätet när täckning i 4G-nätet saknas.

Nya funktioner med 3G

Lanseringen av 3G-teknologin möjliggjorde en rad banbrytande funktioner. Här listar vi några exempel:

Högre datahastighet: 3G erbjöd betydligt högre datahastigheter än tidigare generationer, vilket möjliggjorde filnedladdning, videostreaming och användning av avancerade appar utan större fördröjning. Stöd för multimedia: 3G-teknologin möjliggjorde överföring och mottagning av ny typ av multimedia, inklusive bilder, videor och ljud. Detta banade väg för tjänster som videokonferenser och rörlig bild och TV via mobilen. Bättre röstkvalitet: 3G-teknologin förbättrade kvaliteten på röstsamtal avsevärt, vilket resulterade i tydligare samtal med mindre störningar och brus. Global täckning: 3G-tekniken spreds snabbt över hela världen och möjliggjorde anslutning till Internet och kommunikation oavsett var man befann sig.

3G-teknologin möjliggjorde även lanseringen av en rad samhällskritiska system som använder mobilnätet för att koppla upp maskiner, övervaka system och hantera larm med M2M/IoT-system.

Framtiden för 3G

Varje år ökar datatrafiken med 30–40 procent, och idag går över 96 procent av all data över 4G. Även om 3G-teknologin spelat en avgörande roll i mobilkommunikationens utveckling har den tekniska utvecklingen, och den ökade efterfrågan på datakommunikation, gjort att nätet blivit föråldrat. För att öka kapaciteten via 4G och 5G behöver frekvenserna som idag används för 3G flyttas, vilket har gjort att de äldre teknologierna, sedan en tid tillbaka, inte längre utvecklas.

När släcks 3G-nätet?

Mobiloperatörer har därför börjat avveckla 3G-nätverk för att ge plats åt mer avancerade tekniker som 4G och 5G. Redan 2021 kommunicerade Telia sina planer på att avveckla det svenska 3G-nätet, till förmån för nästa generationers nätverkssystem, och i Norge har 3G-nätet redan avvecklats helt.

Under 2023 beräknas de flesta telekomoperatörers 3G-nät ha ersatts med 4G och 5G. Endast operatören Tre, som planerar att göra det något senare, kommer ha kvar sina master.

När 3G-nätet ersätts med nyare teknik kan de som använder dagens 3G-nät för samtal eller data påverkas. Det gäller bland annat äldre 3G-utrustning och enheter som saknar stöd för 4G.

Om du du exempelvis använder en mobiltelefon, mobil router eller repeater som endast fungerar med 3G kan det vara dags att byta ut dessa.

Sammanfattning

3G introducerades i Sverige runt år 2001 och lade grunden till en mobil revolution. Med högre datahastigheter, förbättrad röstkvalitet och fler tjänster och applikationer förändrade 3G synen på vad som var möjligt att göra via en mobil enhet. Det var även 3G som möjliggjorde surf via mobilt bredband.

På grund av den ökade efterfrågan på datakommunikation har tekniken dock blivit föråldrad, vilket lett till att mobiloperatörerna avvecklar sina 3G-nätverk till förmån för 4G och 5G. Användare av äldre 3G-utrustning och enheter som saknar stöd för 4G kan påverkas när 3G-nätverken avvecklas, och det är därför klokt att uppgradera eller byta ut äldre enheter.