Bredband via radiolänk

radiomast

Bredband via radiolänk kan vara en bra lösning för dig som inte har tillgång till bredband via fiber, eller där markdragen fiber inte blir möjligt.

Här går vi igenom allt du behöver veta om bredband via radiolänk. Vad är bredband via radiolänk? Hur snabbt är det? Vad är för- och och nackdelarna jämfört med andra sätt att koppla upp sin bostad mot internet?

Vad är bredband via radiolänk?

Bredband via radiolänk är en trådlös dataöverföringsteknik som innebär att datatrafik skickas via ett lokalt nätverk av master. Med hjälp av basstationer och lokalt placerade master transporteras radiosignaler som luftburet bredband till en mottagare på exempelvis ett hus.

Tekniken används bland annat för att “skarva” fibersignaler vidare trådlöst och kan därmed ersätta vissa sträckor som inte är fibrerade. Detta gör tekniken till ett bra alternativ för dig som inte kan få bredband via fiber.

Hur snabbt är bredband via radiolänk?

Alla bredbandsleverantörer erbjuder inte bredband via radiolänk, och för de som gör det varierar hastigheterna mellan leverantörerna. Detta då vissa leverantörer har mer väletablerad teknik med ett väl utbyggt nät av master.

I dessa fall kan bredband via radiolänk ge hastigheter på upp till 100 Mbit/s. Detta ska dock betraktas som en teoretisk maxhastighet vilket betyder att det inte alls är säkert att du kommer upp i sådana nivåer. En mer trolig faktisk maxhastighet är 30-60 Mbit/s.

För- och nackdelar med radiolänk

Även om bredband via fiber är den mest framtidssäkra bredbandstekniken på marknaden idag så är det inte alla som har möjlighet att dra in fiber. För dig som av den anledningen funderar på ett alternativ till bredband via fiber, ADSL eller mobilt bredband finns det dock några saker att tänka på innan du slår till.

Fördelar med bredband via radiolänk

  • Lägre installationskostnad: Fiberdragning är dyrt och kommer ofta med en anslutningsavgift på mellan 15.000-20.000 kronor per bostad, lite beroende på var fastigheten som ska anslutas ligger. Eftersom du inte behöver gräva för att få bredband via radiolänk finns det pengar att spara. Utöver månadskostnaden tillkommer oftast endast en installationsavgift för montering och anslutning av mottagaren på huset. Installationen är virka 4-6 gånger billigare än grävd fiber.

  • Snabb leverans: Eftersom inget grävarbete krävs kan bredband via radiolänk installeras året om. Så länge master finns i närområdet finns det därmed möjlighet till snabbare leverans. Allt som krävs är en liten fast antenn som placeras på huset vilket är endast är en minimal installation.

  • Obegränsad datamängd: Även om vissa leverantörer börjat erbjuda mobilt bredband med obegränsad surf kan bristande täckning göra att mobilt bredband inte är ett attraktivt alternativ. Med bredband via radiolänk erbjuds möjligheten till obegränsad surf till en fast månadskostnad vilket gör att du kan surfa så mycket du vill året runt.

  • Skonsammare för miljön: Eftersom bredband via radiolänk är luftburet slipper du grävning på tomten och i närområdet vilket skonar miljön.

Nackdelar med bredband via radiolänk radiolänk

  • Lägre och varierande hastighet: Bredband via radiolänk erbjuder inte samma överföringshastighet som exempelvis bredband via fiber. Eftersom radiosignalerna färdas i luften finns det dessutom flera faktorer som kan påverka stabiliteten, och därmed hastigheten. Tekniken kan exempelvis påverkas av andra radiovågor och därmed försvaga signalerna.

  • Väderkänsligt: Trådlösa bredbandstekniker är alltid mer känsliga för väder och vind, oavsett om det är bredband via radiolänk eller mobilt bredband.

  • Icke-mobil lösning: till skillnad från mobilt bredband som kan tas med ger bredband via radiolänk bredband till en fast punkt.

Alternativ till radiolänk

Alternativen du har till bredband via radiolänk är bland annat: