4G – Fjärde generationens mobilnät

Uppdaterad

4G

Mobilnätet idag är långt ifrån var det var när det först lanserades. 4G är fjärde generationens teknik för mobilnät och har betytt mycket, inte minst för utvecklingen av mobilt bredband. Här går vi igenom allt om 4G.

Sedan utvecklingen av mobilnät drog igång på allvar har tekniken utvecklats i en rasande takt. Under årens lopp har flera versioner (generationer) lanserats för att kunna möta ökade krav på hastighet, kapacitet för fler användare och prestanda.

Under 1980-talet lanserades den första generationens mobilnät. Systemet, som var helt analogt fick benämningen 1G. När GSM (Globalt system för mobil kommunikation), även andra generationens mobilnät (2G), lanserades under 1990-talet blev systemet digitalt.

GSM användes länge i kommunikationen för betalterminaler och larmsystem och var även den teknik som fick mobil kommunikation och mobiltelefoni att ta fart. 1998, då 3G slog igenom möjliggjorde det något som knappt varit möjligt tidigare – att surfa på internet med våra mobiler.

2009 lyckades Ericsson och Samsung påvisa kompatibilitet mellan ett nytt modem för infrastrukturen för ett uppdaterat operativt nät. Den nya tekniken för mobilnät gick under namnet LTE (Long Term Evolution) och lanserades först kommersiellt i Stockholm och Oslo. LTE-tekniken ansågs då kunna ge dataöverföringshastigheter på upp till 100 Mbit/s.

Vad är 4G?

4G är fjärde generationens teknik för mobilnät och bygger på LTE-tekniken. Idag är 4G-näten standard i Sverige och 4G-tekniken har betytt mycket, inte minst för utvecklingen av mobilt bredband.

Den trådlösa mobilstandarden 4G lanserades 2010 sedan International Telecommunication Union (ITU) definierat och specificerat standardens egenskaper, inklusive överföringsteknik och datahastigheter.

Om 3G var 40 ggr snabbare än föregångaren GSM, och gav användare access till “internet i mobilen”, så har 4G-tekniken skapat helt nya förutsättningar för mobil kommunikation.

4G har bland annat skapat nya standards för hur vi använder mobila enheter (t.ex. mobila webbsidor) och skapat förutsättningar för streaming, IP-telefoni, mobilspel, HD-kvalitet i mobilen och videokonferenser. 4G är även den teknik som för första gången innebar konkurrens för fast bredband som ADSL.

Hur fungerar 4G?

När du surfar på internet eller ringer ett samtal via 4G på din mobil ansluter din smartphone till en närliggande 4G-mast som skickar signalen vidare till det som kallas för “core network”. Core network är mobilnätets hjärna och kopplar samtalet, eller den tjänst du vill använda, till rätt destination.

Vid ett telefonsamtal skickas signalen vidare till en mast i närheten personen du vill ringa och kopplar din mobiltelefon till den andra personens telefon. Om det är datatrafik kopplat till en tjänst på internet kopplar core network ihop dig med den server på internet som hanterar (host) tjänsten.

Hur snabbt är 4G?

Man brukar säga att 4G är cirka 10 gånger snabbare än 3G. Det innebär att en stationär enhet utrustad med en 4G-mottagare som är uppkopplad mot ett 4G-nät kan komma upp i en maximal nedladdningshastighet på 1000 Mbit/s. För mobila enheter är maximal nedladdningshastighet i ett 4G-nät cirka 100 Mbit/s.

Hur skiljer sig 4G från andra generationer?

Den tydligaste skillnaden som 4G ger, jämfört med tidigare generationers mobilteknik, är den förbättrade samtalskvalitén. De snabba nedladdningshastigheterna effektiviserar buffring av innehåll vilket gör det möjligt att streama innehåll direkt i mobilen.

Parallellt med utvecklingen av 4G-teknologin har dagens enheter utvecklats för att kunna erbjuda strömsnål användning av 4G. Detta har bland annat banat väg för mobila bredbandslösningar.

4G för mobilt bredband

Även om 4G inneburit förbättrad samtalskvalitet är nyttan av 4G-tekniken tydligare när det kommer till datakommunikation. Eftersom 4G ger snabbare dataöverföringshastigheter har 4G främst slagit igenom inom mobilt bredband. För att kunna ansluta sig till 4G-nätet krävs det att man har en enhet som har en 4G-mottagare.

Dessutom har 4G-tekniken uppgraderats så att hastigheten och tekniken blir mer och mer pålitlig. Idag är också utbyggnaden av 4G i Sverige relativt stor, även utanför storstäder.

Vad händer med 4G när 5G kommer?

4G kommer dock att finnas samtidigt som 5G under en lång tid eftersom behovet av 5G kommer att vara begränsat under en övergångsperiod. Det är nämligen bara avancerade saker såsom självkörande bilar som kommer behöva ansluta sig till 5G-nätet framöver. Därför kommer 4G snart att helt ersätta 3G.