Fixed Wireless Access (FWA)

Uppdaterad 20 oktober 2021

Här går vi igenom allt du behöver veta om den nya typen av bredband – Fixed Wireless Access (FWA), eller "fast bredband via mobilnätet" som det ibland kallas. Vad är Fixed Wireless Access? Hur snabbt är det? Hur mycket data ingår, och vad är fördelarna och nackdelarna jämfört med andra typer av bredband?


Tips! Jämför bredband på din adress och beställ bästa bredbandet för dig idag!

Sök på din adress!


Vad är Fixed Wireless Access?

Fixed Wireless Access (förkortas FWA) är en fast bredbandsanslutning som kombinerar fast bredband, ofta via fiber, med mobilnätet för att nå ut till områden som saknar fast infrastruktur. FWA är ett snabbt och pålitligt alternativ till bredband via ADSL för de som bor på landsbygden och i områden som inte har tillgång till bredband via fibernätet.

På svenska marknaden använder bredbandsleverantörerna de något motsägelsefulla översättningarna “fast trådlöst bredband”, “fast mobilt bredband”, “fast bredband via mobilnätet” och" “trådlös fiber” för att beskriva tekniken.

FWA är bland annat vanligt i USA där fiberutbyggnaden inte kommit lika långt som i Sverige.

Hur fungerar Fixed Wireless Access?

Fixed Wireless Access bygger på att data skickas med hög hastighet via fiber till en radiomast. Masten använder det befintliga 4G-nätet för att skicka vidare data till en fast 4G-mottagare med antenner som installerats på utsidan av kundens fastighet och riktas mot den fiberanslutna radiomasten.

Är FWA fast eller mobilt bredband?

Eftersom FWA använder en kombination av fiber (till masten) och det 4G-nätet så är det egentligen både fast och mobilt. Det faktum att FWA är kopplat till hushållet, att mobiltäckningen vid fastigheten är avgörande samt att installationen av mottagaren är fast gör FWA till en adressberoende och fast bredbandsanslutning.

Till skillnad från vissa abonnemang för mobilt bredband ger FWA obegränsad data, vilket gör att månadskostnaden är den samma oberoende av hur mycket du surfar.

Hur snabbt är Fixed Wireless Access?

Även om internetanslutningen till viss del bygger på 4G-nätet kan FWA ge maxhastigheter på upp emot 300 Mbit/s. Eftersom tekniken till viss del är mobil varierar dock hastigheten beroende på täckning och är jämförbart med fast bredband via telejacket. Leverantörer garanterar dock 30 Mbit/s.

Med utvecklingen av 5G-nätet kommer kapaciteten öka väsentligt framöver och därmed ge högre hastigheter även för de som har FWA.

Varför satsa på Fixed Wireless Access?

Man kan tycka att det låter märkligt att leverantörerna erbjuder nya lösningar som inte går att jämföra med fiber. Men då ska man tänka på att fiberutbyggnad på landsbygden är en stor och kostsam apparat.

För att finansiera ett fiberprojekt krävs det, utöver att fysiskt dra fiber trots geografiska utmaningar, att man kan ansluta flera hushåll och fastigheter samtidigt.

FWA är en kostnadseffektiv lösning som har utvecklats för att möjliggöra snabbt bredband i områden som inte annars skulle kunna få det, inte minst i och med avvecklingen av kopparnätet och ADSL i Sverige.

Vilka leverantörer erbjuder FWA?

I Sverige erbjuder exempelvis Telia FWA på adresser som inte kan få bredband via fiber. Telia kallar då sitt FWA-erbjudande för “Fast bredband via mobilnätet”. I dagsläget är Telias fasta bredband via mobilnätet inget “öppet nät”, vilket innebär att du endast kan beställa Telias tjänster.

Till hösten planerar även Telenor att börja leverera Fixed Wireless Access.

Kan man beställa TV via Fixed Wireless Access?

Så länge prestandan för bredbandet är ok på adressen kan man utöver bredband även se digital TV via FWA. Viktigt att känna till gällande TV är att man får räkna med fördröjningar av sändningen – i vissa fall på upp till ett par minuter.

Hur fungerar installationen av FWA?

När man beställer FWA så krävs installation av en mottagare. Ofta görs en initial kontroll på adressen för att se förutsättningarna för FWA och vilka hastigheter man kan förvänta sig vid färdig installation.

Baserat på förutsättningarna och mängden arbete som krävs för installation beräknas sedan en installationskostnad. Kostnaden för installation av FWA varierar men börjar på 2400 kronor.

Installation och håltagning för montering av den fasta antennen (mottagaren) och konverter utförs av bredbandsleverantörens utsända tekniker. När monteringen är klar görs en kontrollmätning för att säkerställa prestanda. Om utlovad hastighet (30 Mbit/s) inte skulle uppnås har kunden rätt att frånträda avtalet.

Vad kostar Fixed Wireless Access?

Kostnaden för abonnemanget kan jämföras med de för bredband via ADSL. Ett normalpris för ett FWA-abonnemang med cirka 30 Mbit/s i nedladdningshastighet kostar någonstans mellan 300-350 kr i månaden. Dock ska man även väga in installationskostnaden, som dock är betydligt lägre än kostnaden för indragning av fiber.

Hur lång är leveranstiden av FWA?

Eftersom FWA kräver en del analys av förutsättningarna på adressen samt installation kan leveranstiden i ett område där utbyggnad inte krävs vara upp till sex månader från det att du fått din orderbekräftelse. Om området kräver att bredbandsleverantören behöver bygga nya master är leveranstiden längre och kan vara upp till 1,5 år från du får din orderbekräftelse.

OBS! När du beställer bredband på Bredbandsval så är det 10 dagars leveranstid på Telias Fixed Wireless Access.

Fördelar och nackdelar med Fixed Wireless Access

Fördelar:

  • Lägre anslutningskostnad än fiber: Att installera FWA kostar i runda slängar en tiondel av kostnaden för att dra in fiber kostar ofta mellan 20000-25000 kronor.
  • Installation möjlig året runt: Installationen kan, till skillnad från grävning av fiber, ske året runt och kräver inte heller något bygglov.
  • Obegränsad surf: Till skillnad från majoriteten av de mobila bredbandsabonnemangen kan du surfa obegränsat med FWA.

Nackdelar:

  • Lägre hastighet: Överföring via mobilnätet har begränsningar i tillgängliga frekvenser. Bredbandshastigheten och stabiliteten kan även störas av nederbörd och dimma.
  • Buffring och latens: Trots utveckling kan tekniken inte bli snabbare än fiber och fördröjningar i överföringen påverkar inte minst upplevelsen av TV.
  • Dyrare månadsavgift: Månadsavgiften för abonnemang dyrare än i ett fibernät.
Till alla blogginlägg

Hitta det bästa bredbandet för just dig

Spendera inte timmar på att leta och jämföra internetleverantörer.

Vi gör det åt dig på mindre än en minut, helt gratis. Sök på din adress här.

"placeholder"