bredband - bäst i test?

ons 9 januari 2019

Vilket bredband är "bäst-i-test"?

Frågan är såklart befogad men också komplicerad. Gäller det bredband till det egna hushållet måste man ju till att börja med att utgå ifrån vilka bredband som det faktiskt finns en teknisk möjlighet att få på adressen. Har du möjlighet att få bredband via adsl, fiber, kabel-tv eller bara via mobilt bredband?

Via tjänsten bredbandsval.se kan du alltid se vilka bredband du kan få på just din adress. Prova gärna att söka där så att du ser vilka möjliga bredband som finns.

Vem mäter kvalitet för bredband?

En av de största mätningarna som görs i Sverige genomförs årligen av SKI - Svenskt kvalitetsindex. Bolaget är oberoende från operatörerna och gör kvalitetsundersökningar inom flertalet branschen. Läs vårt ett mer utförligt blogginlägg om deras SKI-mätnignar.

För de leverantörer i Sverige som levererar fast bredband i årets SKI-undersökning så finns alla representerade här på bredbandsval.se, enda undantaget är varumärket Tele2 som bara levererar bredband via ADSL till en väldigt liten del av den svenska befolkningen.

Bästa fiberleverantör

En vanlig fråga är också vem som är den bästa fiberleverantören. Här gäller det ju att förstå om det är så att man vill dra in fiber i bostaden eller om man är på jakt efter en operatör som levererar i de öppna stadsnäten.

Dra in fiber

Generellt sätt så hänvisar vi till Telia och IP-Only samt Open Infra som är de stora nätgärvarna i Sverige när man vill dra in ett bredband. I många mindre orter kan det dock vara så att man behöver höra av sig till det kommunala stadsnätet för att få in fiber i bostaden.

Beställa bredband från en internetleverantör i ett öppet fibernät

Vi hänvisar till de generelle undersöknigar som görs av SKI i Sverige. Alla de operatörer som jämförs på bredbandsval.se är seriösa operatörer och några av Sveriges största internetleverantörer så du kan vara trygg med ditt bredbandsval när du beställer från någon av dem.

Till alla blogginlägg