bredband - bäst i test?

ons 09 januari 2019

Vilket bredband är "bäst-i-test"?

Frågan är såklart befogad men också komplicerad. Gäller det bredband till det egna hushållet måste man ju till att börja med att utgå ifrån vilka bredband som det faktiskt finns en teknisk möjlighet att få på adressen. Det är ju bara mellan dessa bredband som hushållet kan välja.

Via tjänsten bredbandsval.se kan du alltid se vilka bredband du kan få på just din adress.

Vem mäter kvalitet för bredband?

En av de största mätningarna som görs i Sverige genomförs årligen av SKI - Svenskt kvalitetsindex. Bolaget är oberoende från operatörerna och gör kvalitetsundersökningar inom flertalet branschen. Läs vårt ett mer utförligt blogginlägg om deras SKI-mätnignar.

För de leverantörer i Sverige som levererar fast bredband i årets SKI-undersökning så finns alla representerade här på bredbandsval.se, enda undantaget är varumärket Tele2 som bara levererar bredband via ADSL till en väldigt liten del av den svenska befolkningen.