Svenskt Kvalitetsindex (SKI) för bredband 2021

Uppdaterad

kvalitet

Sedan 1989 genomför Svenskt Kvalitetsindex (SKI) varje år en kundnöjdhetsundersökning bland svenska bredbandskunder. Här kan du läsa om de senaste publicerade resultaten från 2021 års SKI-studie av bredbandstjänster som släpptes 2021-10-25.


Jämför och beställ bredband på din adress!


Är du ute efter bredband från den leverantör som är "bäst i test"? Läs gärna vår artikel Bredband bäst i test, allt du behöver veta där vi förklarar mer hur man kan tänka kring bredband och kundnöjdhetsundersökningar.

Information om SKI-modellen

Svenskt Kvalitetsindex är en oberoende organisation och använder sig av en modell som kallas för SKI-modellen. Flera branscher mäts varje år, däribland bredbandsbranschen, och branschmätningen baseras på faktiska kunders erfarenhet. För att mäta kundnöjdhet och lojalitet tas hänsyn till kundernas faktiska upplevelser. Aspekter som SKI tar hänsyn till är image, servicekvalitet, produktkvalitet, prisvärdhet och förväntningar.

Mer specifikt om kundnöjdhet inom SKI

När Svenskt Kvalitetsindex analyserar kundnöjdhet utgår de ifrån tre fasta frågor som är samma år efter år för att kunna jämföra över tid. En fråga som lyfter nöjdhet i allmänhet, en som lyfter nöjdhet i relation till förväntningar och en tredje som lyfter nöjdhet i relation till en ideal-leverantör. Dessa frågor vägs sedan samman för att få ett totalpoäng inom kundnöjdhet.

Hur många poäng kan man få då?

Nöjdhet mäts alltid på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett har branscher och företag som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

Hur undersöks telekombranschen och bredband?

Den årliga undersökningen av telekombranschen genomförs i september månad av SKI. Undersökningen utförs genom telefonintervjuer och syftar til att mäta kundnöjdheten i branschen. I undersökningen ingår både fast och mobilt bredband. I fallet bredband så är fokus är på de större aktörerna men även mindre aktörer kan ansöka om att få vara med i undersökningen. I listan nedan återfinns därför inte alla bredbandsleverantörer i Sverige.

Resultat kundnöjdhet bredband (privatkunder) 2021

2020 års resultat inom parentes.

Snitt för branschen 63,3 (63,6)

 1. Bahnhof 71,9 (72,4)
 2. Ownit 67,4 (68,0)
 3. Telia 65,3 (64,6)
 4. 3 (Tre) 64,1 (66,3)
 5. Övriga 62,7 (60,9)
 6. Telenor 62,6 (63,0)
 7. Tele2 58,8 (65,9)

Com Hem ingår i Tele2's siffror ovan.

Resultat kundnöjdhet bredband (företagskunder) 2021

2020 års resultat inom parentes.

Snitt för branschen 68,1 (66,3)

 1. Telia 70,0 (68,3)
 2. Tele2 68,4 (65,2)
 3. Övriga 65,0
 4. 3 (Tre) 66,8 (64,0)
 5. Telenor 65,9 (64,2)
  1. Övriga 66,8