SKI för bredband 2023 – kundnöjdhetsmätning

Uppdaterad

kvalitet

Sedan 1989 genomför Svenskt Kvalitetsindex (SKI) varje år en kundnöjdhetsundersökningar bland svenska kunder inom olika branscher. 2005 började SKI även mäta kundnöjdhet bland bredbandsleverantörer gällande bredband. 2008 respektive 2017 kompletterades undersökningen med kundnöjdhet inom Digital-TV och streamingtjänster. För att se resultaten från den undersökningen kan vi tipsa om vår artikel om Svenskt Kvalitetsindex (SKI) för TV och streaming

2023 års resultat är baserat på närmare 4000 intervjuer som genomfördes under september och oktober. Vad som är roligt är att kundnöjdheten bland bredbandskunderna har ökat. Enligt SKI är det främst förbättrad pålitlighet och support som gjort att såväl privatkunder som företagskunder är mer nöjda.

Om SKI

Svenskt Kvalitetsindex är en oberoende organisation och använder sig av en modell som kallas för SKI-modellen. Flera branscher mäts varje år, däribland bredbandsbranschen, och branschmätningen baseras på faktiska kunders erfarenhet. För att mäta kundnöjdhet och lojalitet tas hänsyn till kundernas faktiska upplevelser. Aspekter som SKI tar hänsyn till är image, servicekvalitet, produktkvalitet, prisvärdhet och förväntningar.

När Svenskt Kvalitetsindex analyserar kundnöjdhet utgår de ifrån tre fasta frågor som är samma år efter år för att kunna jämföra över tid. En fråga som lyfter nöjdhet i allmänhet, en som lyfter nöjdhet i relation till förväntningar och en tredje som lyfter nöjdhet i relation till en ideal-leverantör. Dessa frågor vägs sedan samman för att få ett totalpoäng inom kundnöjdhet.

Hur många poäng kan man få?

SKIs kundnöjdhet mäts alltid på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett har branscher och företag som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

Så genomförs studien

SKI genomför undersökningen av telekombranschen i september månad varje år. Undersökningen utförs genom telefonintervjuer och syftar til att mäta kundnöjdheten i branschen. I undersökningen ingår både fast bredband och mobilt bredband.

I fallet bredband så är fokus är på de större aktörerna men även mindre aktörer kan ansöka om att få vara med i undersökningen. I listan nedan återfinns därför inte alla bredbandsleverantörer i Sverige.

Kundnöjdhet Bredband Privat

Bredbandsleverantör SKI 2023 SKI 2022 SKI 2021
Ownit 73,2 71,4 67,4
Bahnhof 72,0 69,8 71,9
Övriga 66,3 69,4 62,7
Telia 66,1 60,1 65,3
Telenor 64,9 62,9 62,6
Bredband2 64,0 68,0 -
3 (Tre) 63,5 61,8 64,1
Tele2 62,3 61,4 58,8

Snitt för branschen var 65,6 (2023), 63,4 (2022), 63,3 (2021).

Kundnöjdhet Bredband Företag

Bredbandsleverantör SKI 2023 SKI 2022 SKI 2021
Tele2 70,7 67,8 68,4
Telenor 70,2 67,7 65,9
Övriga 70,2 68,7 65,0
Telia 70,1 69,2 70,0
3 (Tre) 65,8 66,4 66,8

Snitt för branschen var 70,0 (2023), 68,5 (2022), 68,1 (2021)

Är du ute efter bredband från den leverantör som är "bäst i test"? Läs gärna vår artikel Bredband bäst i test, allt du behöver veta där vi förklarar mer hur man kan tänka kring bredband och kundnöjdhetsundersökningar.