Svenskt Kvalitetsindex (SKI) för bredband 2020

Uppdaterad 15 april 2021

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) genomför varje år en kundnöjdhetsundersökning bland svenska bredbandskunder. Här kan du läsa om de senaste resultaten från 2020 års SKI-studie av bredbandstjänster som släpptes 2020-10-26.

Information om SKI-modellen

Svenskt Kvalitetsindex är en oberoende organisation och använder sig av en modell som kallas för SKI-modellen. Flera branscher mäts varje år, däribland bredbandsbranschen, och branschmätningen baseras på faktiska kunders erfarenhet. För att mäta kundnöjdhet och lojalitet tas hänsyn till kundernas faktiska upplevelser. Aspekter som SKI tar hänsyn till är image, servicekvalitet, produktkvalitet, prisvärdhet och förväntningar.

Mer specifikt om kundnöjdhet inom SKI

När Svenskt Kvalitetsindex analyserar kundnöjdhet utgår de ifrån tre fasta frågor som är samma år efter år för att kunna jämföra över tid. En fråga som lyfter nöjdhet i allmänhet, en som lyfter nöjdhet i relation till förväntningar och en tredje som lyfter nöjdhet i relation till en ideal-leverantör. Dessa frågor vägs sedan samman för att få ett totalpoäng inom kundnöjdhet.

Hur många poäng kan man få då?

Nöjdhet mäts alltid på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett har branscher och företag som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

Hur undersöks telekombranschen och bredband?

Den årliga undersökningen av telekombranschen genomförs i september månad av SKI. Undersökningen utförs genom telefonintervjuer och syftar til att mäta kundnöjdheten i branschen. I undersökningen ingår både fast och mobilt bredband. I fallet bredband så är fokus är på de större aktörerna men även mindre aktörer kan ansöka om att få vara med i undersökningen. I listan nedan återfinns därför inte alla bredbandsleverantörer i Sverige.

Resultat kundnöjdhet bredband (privatkunder) 2020

Snitt för branschen 63,6

 1. Bahnhof 72,4
 2. Ownit 68,0
 3. 3 (Tre) 66,3
 4. Tele2 65,9
 5. Telia 64,6
 6. Telenor 63,0
 7. Övriga 60,9
 8. Com Hem 58,9

Resultat kundnöjdhet bredband (företagskunder) 2020

Snitt för branschen 66,3

 1. Telia 68,3
 2. Tele2 65,2
 3. Övriga 65,0
 4. Telenor 64,2
 5. 3 (Tre) 64,0
Till alla blogginlägg

Hitta det bästa bredbandet för just dig

Spendera inte timmar på att leta och jämföra internetleverantörer.

Vi gör det åt dig på mindre än en minut, helt gratis. Sök på din adress här.

"placeholder"