SKI för bredband 2022 – kundnöjdhetsmätning

Uppdaterad

kvalitet

Sedan 1989 genomför Svenskt Kvalitetsindex (SKI) varje år en kundnöjdhetsundersökningar bland svenska kunder inom olika brancher. 2005 började SKI även mäta kundnöjdhet bland bredbandsleverantörer gällande bredband. 2008 respektive 2017 kompletterades undersökningen med kundnöjdhet inom Digital-TV och streamingtjänster. För att se resultaten från den undersökningen kan vi tipsa om vår artikel om Svenskt Kvalitetsindex (SKI) för TV och streaming

2022 års resultat är baserat på 4222 intervjuer som genomfördes under september och oktober.

Om SKI

Svenskt Kvalitetsindex är en oberoende organisation och använder sig av en modell som kallas för SKI-modellen. Flera branscher mäts varje år, däribland bredbandsbranschen, och branschmätningen baseras på faktiska kunders erfarenhet. För att mäta kundnöjdhet och lojalitet tas hänsyn till kundernas faktiska upplevelser. Aspekter som SKI tar hänsyn till är image, servicekvalitet, produktkvalitet, prisvärdhet och förväntningar.

När Svenskt Kvalitetsindex analyserar kundnöjdhet utgår de ifrån tre fasta frågor som är samma år efter år för att kunna jämföra över tid. En fråga som lyfter nöjdhet i allmänhet, en som lyfter nöjdhet i relation till förväntningar och en tredje som lyfter nöjdhet i relation till en ideal-leverantör. Dessa frågor vägs sedan samman för att få ett totalpoäng inom kundnöjdhet.

Hur många poäng kan man få?

SKIs kundnöjdhet mäts alltid på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett har branscher och företag som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

Så genomförs studien

SKI genomför undersökningen av telekombranschen i september månad varje år. Undersökningen utförs genom telefonintervjuer och syftar til att mäta kundnöjdheten i branschen. I undersökningen ingår både fast bredband och mobilt bredband.

I fallet bredband så är fokus är på de större aktörerna men även mindre aktörer kan ansöka om att få vara med i undersökningen. I listan nedan återfinns därför inte alla bredbandsleverantörer i Sverige.

Kundnöjdhet Bredband Privat

Bredbandsleverantör SKI 2022 SKI 2021 SKI 2020
Ownit 71,4 67,4 68,0
Bahnhof 69,8 71,9 72,4
Övriga 69,4 62,7 60,9
Bredband2 68,0 - -
Telenor 62,9 62,6 63,0
3 (Tre) 61,8 64,1 66,3
Tele2 61,4 58,8 65,9
Telia 60,1 65,3 64,6

F.d. Com Hem ingår i Tele2's siffror ovan. Snitt för branschen var 63,4 (2022), 63,3 (2021), 63,6 (2020)

Kundnöjdhet Bredband Företag

Bredbandsleverantör SKI 2022 SKI 2021 SKI 2020
Telia 69,2 70,0 68,3
Övriga 68,7 65,0 -
Tele2 67,8 68,4 65,2
Telenor 67,7 65,9 64,2
3 (Tre) 66,4 66,8 64,0

Snitt för branschen var 68,5 (2022), 68,1 (2021), 66,3 (2020)

Är du ute efter bredband från den leverantör som är "bäst i test"? Läs gärna vår artikel Bredband bäst i test, allt du behöver veta där vi förklarar mer hur man kan tänka kring bredband och kundnöjdhetsundersökningar.