Svenskt Kvalitetsindex (SKI) släpper sin rapport för bredbandsbranschen 2018

mån 29 oktober 2018

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) genomför varje år en undersökning inom bredbandsbranschen. Här kan du läsa om resultaten för 2018.

Information om SKI-modellen

Svenskt Kvalitetsindex är en oberoende organisation och använder sig av en modell som kallas för SKI-modellen. Flera branscher mäts varje år, däribland bredbandsbranschen, och branschmätningen baseras på faktiska kunders erfarenhet. För att mäta kundnöjdhet och lojalitet tas hänsyn till kundernas faktiska upplevelser. Aspekter som SKI tar hänsyn till är image, servicekvalitet, produktkvalitet, prisvärdhet och förväntningar.

Mer specifikt om kundnöjdhet inom SKI

När Svenskt Kvalitetsindex analyserar kundnöjdhet utgår de ifrån tre fasta frågor som är samma år efter år för att kunna jämföra över tid. En fråga som lyfter nöjdhet i allmänhet, en som lyfter nöjdhet i relation till förväntningar och en tredje som lyfter nöjdhet i relation till en ideal-leverantör. Dessa frågor vägs sedan samman för att få ett totalpoäng inom kundnöjdhet.

Hur många poäng kan man få då?

Nöjdhet mäts alltid på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett har branscher och företag som erhåller betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

Hur undersöks telekombranschen och bredband?

Den årliga undersökningen av telekombranschen genomförs i september månad av SKI. Undersökningen utförs genom telefonintervjuer och syftar til att mäta kundnöjdheten i branschen. I undersökningen ingår både fast och mobilt bredband. I fallet bredband så är fokus är på de större aktörerna men även mindre aktörer kan ansöka om att vara med. I årets undersökning finns exempelvis inte Bredband2 och A3 med som annars finns representerade här på www.bredbandsval.se.

För de leverantörer som levererar fast bredband i årets SKI-undersökning så finns alla representerade här på bredbandsval.se, undantaget Tele2 som bara levererar bredband via ADSL till en väldigt liten del av den svenska befolkningen.

Resultat kundnöjdhet bredband (privatmarknad) 2018

Snitt för branschen 65,5

  1. Ownit 71,9
  2. Bahnhof 71,1
  3. Tele2 68,7
  4. Övriga 68,2
  5. Telia 67,0
  6. Com Hem 64,1
  7. 3 (Tre) 63,7
  8. Telenor 59,2
Till alla blogginlägg