Nätavgift för bredband – allt du behöver veta

Uppdaterad

miniräknare

I vissa stadsnät betalar du som privatperson eller företagare en månatlig nätavgift till nätägaren för tillgången till fibernätet. Här går vi igenom vad nätavgift är och hur det fungerar.

Tanken med stadsnät är att erbjuda invånare och företag en operatörsneutral infrastruktur, där stadsnätet (ofta kommunen eller energibolaget) står utbyggnad, övervakning och underhåll av nätet medan tjänsterna (internet, telefoni och TV) tillhandahålls av olika bredbandsleverantörer. Beroende på hur avtalet ser ut mellan stadsnätet och leverantörerna kan det hända att slutkunden behöver betala en separat nätavgift för bredband.

Vad är nätavgift för bredband?

I vissa stadsnät debiteras småhusägare, bostadsrättsföreningar, hyresrätter och samfälligheter, utöver avgiften för de bredbandsburna tjänsterna (internet, TV, och telefoni), även en nätavgift direkt av stadsnätet.

Nätavgiften är obligatorisk och innebär i förlängningen att priset för bredband kan se förhållande lågt ut på din adress när du jämför bredbandspriser här på Bredbandsval.se.

Även aktiveringsavgifter kan förekomma när en tjänst aktiveras.

Majoriteten av stadsnäten väljer att debitera operatörerna för nätavgiften så att de i sin tur fakturerar konsumenten även för nätavgiften. På så sätt erhåller konsumenten bara en faktura för sina tjänster och nätavgiften är helt inbakad i bredbandspriset och specificeras inte separat.

Vissa stadsnät kallas nätavgiften istället för nätavtal, service- och nätavgift och drift- och serviceavgift.

Vad ingår i nätavgiften?

Enkelt uttryckt ger nätavgiften tillgång till nätet, eller snarare kapacitet i nätet. Nätavgiften går till att övervaka, underhålla nätet samt bygga ut det. För de stadsnät som tillämpar en nätavgift direkt mot slutkonsument så kan man likna det lite vid elmarknaden som också fungerar på det sättet.

Så faktureras nätavgiften

Vanligtvis så fakturerar nätavgiften på månadsbasis, kvartalsbasis och i vissa fall årsvis.

Exempel– så beräknar du bredbandspriset om du har en separat nätavgift

Om stadsnätet exempelvis tar ut en separat nätavgift på 150kr/månad och en konsument jämför bredband 100/100 på sin adress och beställer bredband på bredbandsval.se syns priset 90kr/månad. Den totala kostnaden för bredbandstjänsten är dock 245kr inklusive nätavgiften.

Nätavgift på Bredbandsval.se

Vi på Bredbansdval.se får prisinformation per adress från operatörerna. Priserna som visar på operatörerna egna sidor är de samma som våra priser. (Dock ibland billigare när operatörerna har specialkampanjer hos oss).

Exempel på hur din totala kostnad för bredband räknas fram

För att få den totala kostnaden för ett bredband inklusive eventuell nätavgift behöver du summera ihop kostnaderna. Se exempel här:

räkneexempel

Exempel på stadsnät med nätavgift

Här följer exempel på stadsnät som inte valt att fakturera leverantören och där en obligatorisk nätverksavgift tillkommer:

  • Bosnet: 200 kr/mån
  • Wexnet: 150 kr/mån
  • Fibra: 40 kr/mån
  • Borlänge energi: 150 kr/mån och uppåt
  • Östhammars stadsnät: 25 kr/månad och uppåt

(uppdaterat 2022-04-20)