Avdrag för internet och fiber

deklaration

Även om bredband redan finns i de flesta hem i Sverige finns det ibland möjlighet att göra avdrag för internet hemma. Det handlar om fall där arbetsuppgiften kräver tillgång till internet – men det samtidigt inte finns möjlighet att utföra arbetet hos arbetsgivaren.

Här har vi sammanställt information om avdrag kopplat till bredband från Skatteverket. Vi går igenom avdrag för internet hemma och rutavdrag för reparation, underhåll och installation av fiber och guidar såväl privatpersoner och egenföretagare som arbetsgivare när det är dags att deklarera.

I samband med Coronapandemin gick Skatteverket ut med förtydligande kring avdrag för internet som vi också går igenom nedan.

Avdrag för internet hemma

För att en privatperson ska få göra avdrag i deklarationen för internet hemma kräver Skatteverket att:

 • Arbetet, och de arbetsuppgifter man ska genomföra, kräver en bredbandsuppkoppling.
 • Arbetsgivaren inte tillhandahåller någon möjlighet att koppla upp sig mot internet. Ett exempel är ifall arbetsgivaren inte har ett fysiskt kontor. Skatteverket medger dock inte avdrag för mer än 50% av kostnaden för uppkopplingen. Kostnaden ska dessutom vara skälig. Skulle ditt arbete hemma kräva en väsentligt snabbare uppkoppling än den du har och din arbetsgivare inte vill stå för den merkostnaden, kan du däremot ha rätt till avdrag för den extra kostnad det innebär för dig varje månad.

Internetavdrag för egenföretagare

Som egenföretagare kan du göra avdrag för den merkostnad som den surf du använder för näringsverksamheten hemma kostar. Du kan däremot inte göra avdrag för ditt privata abonnemang på företaget. För att kunna göra avdrag för internet som egenföretagare behöver du beställa bredband för företag.

Information om internetavdrag för arbetsgivare

Om du som arbetsgivare bekostar bredband åt en anställd behöver du under vissa förutsättningar inte göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter för dessa förmåner.

Däremot är det en skatte- och avgiftspliktig förmån om du bekostar en anställds installation av bredband eller löpande abonnemangsavgifter för bredband. Den kan vara skatte- och avgiftsfri om bredbandet uppfyller förutsättningarna för att vara ett arbetsredskap.

Avdrag med anledning av Coronapandemin

Du som under 2021 har jobbat hemma med anledning av pandemin kan som regel inte få avdrag för exempelvis arbetsrum, bredband, möbler eller kaffe, även om du haft kostnaderna.

Rutavdrag för fiber

Rutavdrag ges för reparation, underhåll och installation av fiber-, data- eller it-utrustning som är avsedd för datatrafik och som kan kopplas upp mot internet, eller utrustning som stödjer och är ihopkopplad med data- och it-utrustningen. Detta gäller även dataprogram och dataförbindelser som används av data- och it-utrustningen och som kan ta emot eller sända elektronisk kommunikation.

Rutavdraget ger rätt till ett avdrag på 50 procent av arbetskostnaden. Kostnader för material, utrustning, resor eller administration i samband med arbetet ger i de flesta fall inte rätt till avdrag.

De flesta ruttjänster ska utföras i, eller i nära anslutning till, bostaden. Det går att få rutavdrag även om man själv inte äger bostaden.

Exempel på reparation, underhåll och installation där rutavdrag ges:

 • fiber inne i bostaden
 • datorer, läsplattor, spelkonsoler, TV-apparater och smarta telefoner
 • skrivare, skannrar, högtalare och avläsare
 • mediaspelare, digitalboxar, bluray-spelare och Apple-TV
 • paraboler och TV-antenner som kan ta emot datatrafik samt modem, routrar och wifi-utrustning
 • bredband och nätverk samt kablar och uttag i anslutning till dem. Att gräva ner kablar på tomten är dock ett rotarbete.

Rutavdrag ges även för: felsökning och kanalsökning samt uppdatering, installation och avinstallation av operativsystem och datorprogram, till exempel Windows och antivirusprogram. enklare rådgivning och handledning i samband med reparation och installation av data- och it-utrustning.

Rutavdrag ges inte för:

 • nedgrävning av till exempel fiberkablar på tomten. Det är däremot godkänt för rotavdrag, läs mer under Rotavdrag för gräv- och markarbete nedan.
 • installation och reparation av TV-apparater som endast tar emot tv-signaler eller parabol- och tv-antenner som enbart tar emot TV-signaler.
 • installation och reparation av larm eller övervakningskameror.
 • arbete med hushållsutrustning som kan kommunicera med eller styras och övervakas genom olika it-lösningar, till exempel brand- och inbrottslarm, fjärrstyrda luftvärmepumpar, robotdammsugare eller robotgräsklippare.
 • programmering och kundanpassning av data- och it-utrustning samt programvara.
 • reparation eller annat arbete i företagets lokaler.
 • handledning eller rådgivning på telefon eller på annat sätt via distans.

Rotavdrag för gräv- och markarbete

För att rotavdrag ska ges krävs det att arbetet ska utföras i bostaden som köparen äger eller på tomten i nära anslutning till bostaden. Rotavdrag ges för att göra markarbeten för ledningar av elektronisk kommunikation, till exempel för bredband via fiber.