Startavgift för bredband

Uppdaterad

man på löparbana i startposition

Vi får en del frågor från kunder om startavgift för bredband. Varför lägger vissa operatörer på en startavgift? Finns bredband utan startavgift? Här förklarar vi hur det ligger till.

Vad är en startavgift?

Inom bredband och abonnemang är startavgiften är en engångskostnad som betalas till operatören för att denna ska starta bredbandet. Startavgiften kan jämföras med den administrationsavgift som företag har rätt att ta ut för att täcka administrativa kostnader som uppstår i samband med försäljning av en vara eller en tjänst.

Varför läggs en startavgift på?

För de flesta operatörerna innebär en ny kund en hel del administration. Dels så ska kunden och anslutningen läggas upp i diverse system och i vissa fall ska utrustning skickas ut till kunden. Ibland krävs även kommunikation mellan operatören och nätägaren för att kopplingar i näten ska bli rätt och aktivering av bredbandet ska kunna göras.

Bredband utan startavgift

Olika nät och operatörer hanterar startavgifter på lite olika sätt. Detta då det beror på hur nätens avgifter mot operatörerna är uppbyggda. Även om det allt som oftast förekommer administration för att aktivera en tjänst är det inte säkert att startavgift tas ut.

En leverantörs kostnader, och därmed startavgifter, kan variera beroende på i vilket nät tjänsten ska aktiveras i.

Ibland väljer leverantören att "baka in" kostnaden för administrationen i månadsavgiften, vilket då kan påverka abonnemangspriset per månad istället. I vissa fall, när operatören har en "slimmad organisation" eller bra processer för aktivering av kunder, krävs mindre administration vilket gör att man kan erbjuda bredband till bra pris utan startavgift.