Nätavgift för bredband – allt du behöver veta

Uppdaterad 19 november 2020

I vissa stadsnät betalar du som privatperson eller företagare en en månatlig nätavgift till nätägaren för tillgången till fibernätet. Här går vi igenom vad nätavgift är och hur det fungerar.

Vad är ett stadsnät?

Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är geografiskt begränsat, ofta till en kommun. Tanken med stadsnäten är att erbjuda invånarna en operatörsneutral infrastruktur, där stadsnätet står för själva nätet men tjänsterna (internet, telefoni och tv) tillhandahålls av bredbandsleverantörer som har avtal med stadsnätet.

Vad är nätavgift för bredband?

I vissa stadsnät debiteras småhusägare, bostadsrättsföreningar, hyresrätter och samfälligheter, utöver avgiften för de bredbandsburna tjänsterna (internet, tv, och telefoni), även en nätavgift direkt av stadsnätet. Även aktiveringsavgifter kan förekomma när en tjänst aktiveras.

Nätavgiften är obligatorisk och innebär i förlängningen att priset för bredband kan se förhållande lågt ut på din adress när du jämför bredbandspriser här på bredbandsval.se.

För flertalet stadsnät så har näten istället lagt över nätavgiften direkt till operatörerna så att de i sin tur fakturerar konsumenten även för nätavgiften. På så sätt erhåller konsumenten bara en faktura för sina tjänster och nätavgiften är helt inbakad i bredbandspriset och specificeras inte separat.

Vissa stadsnät kallas nätavgiften istället för nätavtal, service- och nätavgift och drift- och serviceavgift.

Vad får man för sin nätavgift?

Enkelt uttryckt får man tillgång till nätet eller kapacitet i nätet. Nätavgiften går till att övervaka, underhålla nätet samt bygga ut det. För de stadsnät som tillämpar en nätavgift direkt mot slutkonsument så kan man likna det lite vid elmarknaden som också fungerar på det sättet.

Så faktureras nätavgiften

Vanligtvis så fakturerar nätavgiften på månadsbasis, kvartalsbasis och i vissa fall årsvis.

Exempel– så beräknar du bredbandspriset om du har en separat nätavgift

Om stadsnätet exempelvis tar ut en separat nätavgift på 150kr/månad och en konsuemnt jämför bredband 100/100 på sin adress och beställer bredband på bredbandsval.se syns priset 90kr/månad. Den totala kostnaden för bredbandstjänsten är dock 245kr inklusive nätavgiften.

Varför visas inte nätavgiften på Bredbandsval.se

Vi på Bredbansdval.se får prisinformation per adress från operatörerna. Priserna som visar på operatörerna egna sidor är de samma som våra priser. (Dock ibland billigare när operatörerna har specialkampanjer hos oss).

Exempel på hur din totala kostand för bredband räknas fram.

För att få den totala kostnaden för ett bredband inklusive eventuell nätavgift behöver du summera ihop kostnaderna. Se exempel här:

räkneexempel

Exempel på stadsnät där obligatorisk nätverksavgift tillkommer

  • Bosnet: 200kr/mån
  • Wexnet: 150 kr/mån
  • Fibra: 40 kr/mån
  • Borlänge energi: 150 kr/mån och uppåt
  • Östhammars stadsnät: 25 kr/månad och uppåt

(uppdaterat 2020-10-25)

Till alla blogginlägg