Bindningstid för bredband

Uppdaterad 6 maj 2020

I detta blogginlägg går vi igenom vad bidningstid innebär, hur det fungerar och vad lagen säger.

Bindningstid för bredband, hur fungerar det?

Bindningstid innebär att man är bundet vid sitt bredbandsavtal under avtalsperioden. Avtalets längd är vanligtvis 12 månader, 18 månader eller 24 månader. Under denna period finns ingen möjlighet att avsluta avtalet. Även om en flytt sker från en adress är avtalet giltigt med operatören.

Flera operatörer erbjuder bredband på marknaden där bindningstid inkluderas i erbjudandet och oftast är det när en router är inkluderad. Det finns också operatörer som erbjuder bredbandsabonnemang inklusive en router men utan bindningstid. Inom öppna nät är det vanligt med erbjudanden utan bindningstid men då är det vanligtvis ingen router inkluderad. Vi har tidigare pratat om fördelar och nackdelar kring bindningstider i vår bloggpost om bredband utan bindningstid.

Vad säger lagen om bindningstider?

En operatör får maximalt ha bindningstid på 24 månader för ett abonnemang. Enligt Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation står det i 5:e kapitlet § 15a: "Den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster ska erbjuda slutanvändare att ingå avtal med en längsta giltighetstid om 12 månader. Ett avtal mellan en konsument och den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster får inte ha en längre inledande bindningstid än 24 månader."

Skillnad på bindningstid och uppsägningtid

Bindningstid och uppsägningstid skiljer sig åt. Bindningstid innebär att man är bunden ett visst antal månader medan uppsägningstiden alltid är 1 månad. Läs mer i vår blogg om uppsägningstid för bredband.

Till alla blogginlägg

Hitta det bästa bredbandet för just dig

Spendera inte timmar på att leta och jämföra internetleverantörer.

Vi gör det åt dig på mindre än en minut, helt gratis. Sök på din adress här.

"placeholder"