Bindningstid för bredband

Uppdaterad 20 oktober 2021

Här går vi igenom vad bidningstid för bredband innebär, hur bindningstiden fungerar och vad lagen säger om bindningstid. Vi reder också ut skillnaden mellan bindningstid och uppsägningstid.


Jämför och beställ bredband på din adress!


Vad innebär bindningstid för bredband?

Bindningstid innebär att man är bundet vid sitt bredbandsavtal under avtalsperioden. Avtalets längd är vanligtvis 12 månader, 18 månader eller 24 månader. Under denna period finns ingen möjlighet att avsluta avtalet. Även om en flytt sker från en adress är avtalet giltigt med operatören.

Hur fungerar bindningstid för bredband?

Många internetleverantörer erbjuder bredband med bindningstid. I de fallen är oftast en router, eller någon annan form av hårdvara, inkluderad. Det finns också operatörer som erbjuder bredbandsabonnemang med router utan bindningstid. I dessa fall är dock priset på abonnemanget ofta lite högre.

Inom öppna nät är det vanligt med erbjudanden utan bindningstid men då är det vanligtvis ingen router inkluderad. Vi har tidigare pratat om fördelar och nackdelar kring bindningstider i vår bloggpost om bredband utan bindningstid.

Vad säger lagen om bindningstider?

En operatör får maximalt ha bindningstid på 24 månader för ett abonnemang. Enligt Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation står det i 5:e kapitlet § 15a: "Den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster ska erbjuda slutanvändare att ingå avtal med en längsta giltighetstid om 12 månader.

Ett avtal mellan en konsument och den som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster får inte ha en längre inledande bindningstid än 24 månader."

Skillnad på bindningstid och uppsägningtid

Bindningstid och uppsägningtid kan vara svårt att hålla isär men det är två olika saker.

Bindningstid innebär att man är bunden till tjänsten via ett avtal under ett visst antal månader från det att man tecknat abonnemanget. Du är alltså betalningsskyldig under hela bindningstiden.

Uppsägningstid är den tid som du som konsument fortsatt är bunden till en viss tjänst även efter att du har sagt upp den. Sedan 1 maj 2014 är uppsägningstiden för bredand alltid är 1 månad. Läs mer i vår blogg om uppsägningstid för bredband.

Till alla blogginlägg

Hitta det bästa bredbandet för just dig

Spendera inte timmar på att leta och jämföra internetleverantörer.

Vi gör det åt dig på mindre än en minut, helt gratis. Sök på din adress här.

"placeholder"