TV-leverantörer

Uppdaterad 25 februari 2020

Det finns betydligt färre TV-leverantörer i Sverige jämför med bredbandsleverantörer. Att sända TV är en mer komplex affär och dyrare inträdesbiljett jämfört med bredband. Här går vi igenom vilka de stora TV-operatörena är och vilka infrastrukturer de använder.

TV-leverantörer i Sverige

De största TV-leverantörerna och de varumärke som levererar TV i Sverige är:

TV-tekniker i Sverige

Det finns flera olika sätt genom vilka konsumenterna kan få tillgång till TV idag. På senare tid finns ju även möjligheten att se på (eller streama) TV via mobilnätet men i den traditionella abonnemangsaffären är det främst nedan fyra TV-tekniker/infrastrukturer som står för majoriteten av abonnemangen idag. Detta kommer sannolikt förändras i framtiden när innehållet ej längre blir så fastnätsbundet (beror på avtalen med innehållsleverantörerna) utan säljs mer och mer direkt till konsument från innehållsleverantörerna.

De fyra stora stora teknikerna i Sverige för att få ut TV till invånarna är marksänd TV, IPTV, kabel-tv och Satellit TV.

Marksänd TV

Här är det operatören Boxer som är ensam aktör. Boxer ägs av Tele2 som även äger Com Hem-varumärket inom TV. Alla i Sverige kan få marksänd TV. Det som behövs är en mottagare.

IPTV

IPTV kan levereras båda via ADSL eller genom Fiber. Antalet IPTV-abonnemang är ökande de senaste åren där det är fiber som står för ökningen. IPTV är adressberoende och du behöver antingen telefonjack eller fiber till fastigheten för att kunna köpa IPTV.

Företag som levererar IPTV är bland annat:

  • Telia
  • Telenor
  • Com Hem
  • Boxer
  • Sappa
  • Nent (Viasat)
  • Serverado

Kabel-tv

Här är det Com Hem som är den största operatören men även Telenor, Telia och Sappa har abonnenter inom kabel-tv. Antalet kabel-tv-abonnemang är något sjunkande de senaste åren. Det finns möjlighet att få tv via Com Hem både analogt och digitalt i de flesta områden.

Kabel-tv levererar både analogt och digital. Ofta ingår ett antal analoga kanaler i en grundavgift till fastighetsägaren eller en bostadsrättsförening och sedan finns möjlighet för de enskilda hushållet att beställa ett TV-paket (betal-tv-påaket) med digitala kanaler.

Satellit tv

Det är enbart Canal Digital (som ägs av Telenor) och Nent (tidigare Viasat) som levererar tv via satellit i Sverige. Antalet tv-abonnemang via satellit är något sjunkande de senaste åren.

Till alla blogginlägg