TV-leverantörer

tis 06 augusti 2019

TV-leverantörer i Sverige

Det finns flera olika sätt genom vilka konsumenterna kan få tillgång till TV idag. På senare tid finns ju även möjligheten att se på (eller streama) TV via mobilnätet men i den traditionella abonnemangsaffären är det främst nedan fyra TV-tekniker/infrastrukturer som står för majoriteten av abonnemangen idag. Detta kommer sannolikt förändras i framtiden när innehållet ej längre blir så fastnätsbundet (beror på avtalen med innehållsleverantörerna) utan säljs mer och mer direkt till konsument från innehållsleverantörerna.

Marksänd TV

Här är det operatören Boxer som är ensam aktör. Boxer ägs av Tele2 som även äger Com Hem-varumärket inom TV. Alla i Sverige kan få marksänd TV. Det som behövs är en mottagare.

IPTV

IPTV kan levereras båda via ADSL eller genom Fiber. Antalet IPTV-abonnemang är ökande de senaste åren där det är fiber som står för ökningen. IPTV är adressberoende och du behöver antingen telefonjack eller fiber till fastigheten för att kunna köpa IPTV.

Företag som levererar IPTV är bland annat:

  • Telia
  • Telenor
  • Com Hem
  • Boxer
  • Sappa
  • Nent (Viasat)
  • Serverado

Kabel-TV

Här är det Com Hem som är den största operatören, men även Telenor, Telia och Sappa har abonnenter inom kabel-tv. Antalet Kabel-TV-abonnemang är något sjunkande de senaste åren. Det finns möjlighet att få TV via Com Hem både analogt och digitalt i de flesta områden.

Satellit TV

Det är enbart Canal Digital (som ägs av Telenor) och Nent (tidigare Viasat) som levererar TV via satellit i Sverige. Antalet TV-abonnemang via satellit är något sjunkande de senaste åren.