Tele2 TV paket och TV abonnemang

Uppdaterad

Vi har gjort en enkel sammanställning av TV-paket hos Tele2 och visar vilka kanaler som ingår i respektive paket. Vi har också med information om vilka av kanalerna som visas i HD samt vilka kanaler som har playtjänster. Vi hoppas att sammanställningen kan hjälpa dig i ditt val av TV-paket som passar dina behov.