Bredbandsbolagets logo

Bredbandsbolaget

Bredbandsbolaget var en bredbandsleverantör som erbjöd både fast bredband, TV-paket och IP-telefoni. Den 15 maj 2018 blev alla som tidigare var kunder hos Bredbandsbolaget istället kunder hos Telenor.

Bredbandsbolaget är numera en del av Telenor. Det betyder att Bredbandsbolaget som varumärke inte finns kvar, och att de tjänster du tidigare kunde beställa av Bredbandsbolaget nu finns att köpa från Telenor.

Bredbandsbolaget bredband

Bredbandsbolaget var en ledande bredbandsleverantör på den svenska marknaden. Man levererade bredband både i sin egen infrastruktur samt via ett flertal stadsnät. Fram till 2018 erbjöd man:

Bredbandsbolagets hastigheter

Exempel på hastigheter som erbjöds från operatören Bredbandsbolaget där nu Telenor erbjuder samma tjänster:

Infrastruktur Tjänst Nedladdning Uppladdning
Fiber 10/10 10 Mbit/s 10 Mbit/s
Fiber 100/10 100 Mbit/s 10 Mbit/s
Fiber 100/100 100 Mbit/s 100 Mbit/s
Fiber 200/100 250 Mbit/s 100 Mbit/s
Fiber 250/100 250 Mbit/s 100 Mbit/s
Fiber 250/250 250 Mbit/s 250 Mbit/s
Fiber 500/100 500 Mbit/s 100 Mbit/s
Fiber 500/500 500 Mbit/s 500 Mbit/s
Fiber 1000/100 1000 Mbit/s 100 Mbit/s
Fiber 1000/1000 1000 Mbit/s 1000 Mbit/s

Bredbandsbolaget TV

TV-paketen hos Bredbandsboalget hette tidigare T1, T2 och T3.

  • T1 (Bas), baspaketet cch själva instegspaketet
  • T2 (Flex), ett flexibelt paket där du valda dina kanaler
  • T3 (Stor), sdet största paketet med enormt många kanaler

Många söker fortfarande på Bredbandsbolaget

Det är ett välkänt faktum att det tar tid och krävs enorma resurser för att bygga ett stort och välkänt varumärke likt Bredbandsbolaget. Vad lika många kanske inte tänker på är den tid det tar för ett varumärke att "försvinna".

Baserat på statistik från sökverktyg likt Google var det i januari 2021 fortfarande cirka 40,000 sökningar på "Bredbandsbolaget", vilket tyder på att nyheten om sammanslagningen kanske inte nått fram till alla. En förklaring kan vara de hundratusentals kunder som haft en Bredbandsbolaget mail via Bredbandsbolagets webmail.

För dig som saknar Bredbandsbolaget på din adress

Eftersom Bredbandsbolaget har upphört som varumärke är det istället Telenors bredbandstjänster som dyker upp i listan över valmöjligheter här på Bredbandsval.se. Sök på din adress och se om du kan beställa bredband från Telenor på din adress.

Omdöme Bredbandsbolaget

Bredbandsbolaget var en av Sveriges största operatörer och levererade fast bredband via ADSL och fast bredband via fiber i egna nät och i många av Sveriges stadsnät, däribland Open Universe. Kundtjänsten hos Bredbandsbolaget var omtyckt med flera olika kontaktvägar och även bra öppettider.

Bredbandsbolagets reklam

Alla kommer väl ihåg Bredbandsbolagets reklam och dess slogan "Upplev mer med Bredbandsbolaget". Tidigare körde Bredbandsbolaget även en slogan som löd "Det är skillnad på bredband och bredband".

Bredbandsbolagets historia

Grunden till Bredbandsbolaget, eller B2 Bredband AB som var det registrerade företagsnamnet, lades 1998 av personerna bakom IT-företaget Framtidsfabriken (Framfab). Bland grundarna fanns bland andra Jonas Birgersson, IT-entreprenören som tidigt identifierade fiberoptik och mer specifikt Bredband via fiber som framtidens infrastruktur för bredband. Birgersson hade under sin tid på Telia-satsningen Passagen försökt övertyga bolaget om att de skulle investera i fiberoptik, dock utan framgång. Under nittiotalets IT-boom blev Jonas Birgersson känd under namnet “Bredbands-Jesus”.

I maj 1999 blev Bredbandsbolaget ett eget aktiebolag och var redan då Sveriges näst största internetleverantör. 2005 sålde ägaren EQT Bredbandsbolaget till norska Telenor.