Hur söker jag efter bredband om min bostad har två adresser?

mån 28 oktober 2019

Hur ges min fastighet en adress?

Varje nybyggt hus får en adress som kommunen bestämmer. Senast efter byggnationens slutbevis får huset en adress. Adressregistret är upprättat och ajourföres av kommunen på uppdrag av lantmäteriverket.

Hur vet jag vilken adress som mitt bredband ska stå på?

När fast bredband dras in till en fastighet så skrivs den på någon av adresserna. Vet du inte vilken adress som bredbandet står på kan du prova att söka på båda adresserna när du vill jämföra och beställa bredband på din adress.

Till alla blogginlägg