2G - Andra generationens mobilsystem

Uppdaterad

Bild på en GSM-mast

2G (även känt som GSM-nätet) är en förkortning och står för den andra generationens mobilnätverk. Här går vi igenom vad som gör 2G så speciellt, vilka nya funktioner som kom med 2G och vad som händer med 2G när mobiloperatörerna avvecklar GSM-nätet.

På 1980-talet introducerades första generationens mobiltelefoinät, 1G. 1G-nätet var ett helt analogt system som lade grunden till modern mobiltelefoni. 1979 var Japan först ut med att lansera det första 1G-nätet Nippon Telegraph and Telephone (NTT). I Sverige dröjde det till 1981 innan det svenska NMT-systemet (Nordisk MobilTelefoni) lanserades. Men inom 10 år kom det att ersättas av den andra generationens mobilnät (2G).

Vad är 2G?

2G (även känt som GSM-nätet) är en förkortning och står för den andra generationens mobilnätverk. 1991 blev 2G blev en revolution då det ersatte det analoga 1G-systemet med det som kom att kallas Global System for Mobile Communications (GSM). Med digital överföring förbättrades ljudkvaliteten och möjliggjorde mer pålitlig mobiltelefoni.

Den första kommersiella 2G-nätverket lanserades i Finland, och sedan dess har teknologin förändrat hur vi kommunicerar. 2G innebar bland annat att starten för mobiltjänster som SMS (Short Message Service) och digitalt krypterade röstsamtal.

Nya funktioner med 2G

2G-teknologin möjliggjorde en rad banbrytande funktioner. Här är några exempel;

  • Digital överföring: 2G-tekniken ersatte den analoga överföringen med en digital variant, vilket avsevärt förbättrade ljudkvaliteten och minskade störningar.
  • SMS: Möjligheten att skicka textmeddelanden blev det första steget mot dagens moderna chattkommunikation.
  • Global roaming: Med lanseringen av 2G kunde man för första gången använda sin mobiltelefon i andra länder, vilket skapade nya förutsättningar för mobil kommunikation över landsgränser.
  • Dataöverföring: Även om 2G primärt fokuserade på rösttelefoni, möjliggjorde det också dataöverföring, om än begränsad, vilket lade grunden för nästa generations mobilsystem (3G) men än högre datakapacitet.

Vad händer med 2G i framtiden?

I dagens digitala tidsålder har 2G-teknologin blivit föråldrad. Därför avvecklar nu mobiloperatörerna gradvis sina 2G-nätverk till förmån för mer avancerade teknologier som 4G och 5G.

Enligt Telia skall 2G-nätet vara avvecklat till slutet av 2025. Trots detta används 2G fortfarande, om än i begränsad omfattning, i vissa mindre avancerade uppkopplade prylar, såsom elektroniska nödanrop från motorfordon till en larmcentral.

Frekvenserna som används för 2G kommer istället att användas av det uppgraderade 4G- och det nya 5G-nätet. Utrustning som är beroende av 2G kommer därför behöva uppgraderas med stöd för 4G eller 5G senast i slutet av 2025.

Sammanfattning

2G-teknologin utgjorde en av de mest betydande milstolparna i mobilkommunikationens historia. Detta då den lade grunden till digital överföring, SMS och möjligheten till global roaming. Även om 2G gradvis ersatts av nyare generationers mobilsystem, kommer 2G för alltid att vara en viktig del i mobilkommunikationens historia.