Uppsägningstid för bredband

fre 26 oktober 2018

Vad är uppsägningstid?

Uppsägningstid innebär att en konsument är bunden av sin tjänst under uppsägningstiden. Efter att en eventuell bindningstid för tjänsten är avslutad löper abonnemangen med en månads uppsägningstid. För bredbandstjänster är uppsägningstiden alltid en månad. Tidigare kunde operatörer ha upp till tre månaders uppsägningstid men sedan i maj 2014 är inte fallet längre utan nu gäller en månad.

Vad säger lagen om uppsägningstid?

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, 5:e kapitlet §15b lyder: Den som tillhandahåller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster får i avtal med en konsument inte ställa upp villkor som innebär att uppsägningstiden för konsumenten är längre än en månad. I fråga om avtal med bindningstid får villkoren inte innebära att konsumenten måste säga upp avtalet tidigare än en månad före bindningstidens utgång för att avtalet ska upphöra att gälla vid den tidpunkten. Lag (2014:146).

Vi har tidigare pratat om bindningstider för bredband i en annan bloggpost. Där kan du läsa om vad det innebär för dig som konsument.

Till alla blogginlägg