Svart bild

Uppdaterad

svart bild

Om du upplever att din TV visar en svart bild kan det bero på flera olika saker. Här är en lista över möjliga felkällor samt förslag på hur du kan åtgärda dessa problem.

Det är alltid bra att starta med de enklaste lösningarna, som att kontrollera strömförsörjningen och anslutningarna, innan du går vidare till mer komplicerade åtgärder. Om du inte känner dig säker på att åtgärda problemet själv är det rekommenderat att kontakta en TV-reparatör.

Strömförsörjningen

 • Möjlig felkälla: TV:n får ingen ström och visar bara svart bild.
 • Lösning: Kontrollera att TV:n är korrekt ansluten till eluttaget och att strömkabeln är hel. Prova även ett annat eluttag för att utesluta att problemet ligger där.

Felaktig ingångskälla

 • Möjlig felkälla: Felaktig ingångskälla är vald.
 • Lösning: Kontrollera att rätt ingångskälla är vald för det du försöker titta på (t.ex. HDMI, HDMI1, HDMI2, AV1, etc.). Använd fjärrkontrollen eller knapparna på TV:n för att byta ingångskälla.

Fel på fjärrkontrollen

 • Möjlig felkälla: TV:n är på men reagerar inte på fjärrkontrollen.
 • Lösning: Byt batterier i fjärrkontrollen och försök igen. Se även till att inget blockerar signalen mellan fjärrkontrollen och TV:n.

TV-boxen

 • Möjlig felkälla: Din TV-Box är inte påslagen eller fungerar inte korrekt.
 • Lösning: Kontrollera att boxen är korrekt ansluten till både elnätet och TV:n. Försök att återställa boxen genom att dra ut strömkabeln, vänta en stund och sedan sätta i den igen.

Fel eller driftstörning hos operatören

 • Möjlig felkälla: Signalen för IPTV från din operatör fungerar ej. Operatören kanske kan en driftstörninng.
 • Lösning: Kontakta operatören eller kolla på deras sida för driftstörningar om de har ett pågående problem i ditt område. Lär mer om driftstörningar.

Problem med kablar

 • Möjlig felkälla: Anslutningskablarna är lösa, skadade eller inte korrekt anslutna.
 • Lösning: Kontrollera alla kablar mellan TV:n och andra enheter. Se till att de är ordentligt isatta och inte skadade. Byt ut eventuella skadade kablar.

Programvara för TV:n är ej uppdaterad

 • Möjlig felkälla: Programvaran i TV:n behöver uppdateras.
 • Lösning: Kontrollera om det finns någon tillgänglig programvaruuppdatering för din TV. Detta kan ofta göras direkt via TV:ns inställningsmeny och en internetanslutning.

Annat fel på din TV

 • Möjlig felkälla: TV:n har ett annat fel som kräver hjälp från en TV-reparatör för att lösa din svarta bild.
 • Lösning: Om ingen av ovanstående åtgärder löser problemet kan TV:n behöva repareras. Kontakta tillverkaren, butiken där du köpt TV:n eller en TV-reparatör för hjälp.