UHD och 4K – vi reder ut begreppen

Uppdaterad

UHD-TV

TV-tillverkare, tillverkare av mediaspelare och streamingtjänster använder ofta begreppen Ultra HD (UHD) och 4K för att beskriva hur bra bild man kan få. Ibland används begreppen synonymt, även om det faktiskt inte är samma sak. Här reder vi ut begreppen och förklarar vad som är vad.

Antalet pixlar och bildupplösning

Vi tar det från början. När man streama film och TV har skärmen alltid ett visst antal pixlar som utgör byggstenarna och tillsammans bygger upp bilden man ser. Pixlarna har i sin tur olika färger som tillsammans skapar en mosaik – en helhetsbild. Bildupplösningen, exempelvis på en skärm, brukar återges i antalet horisontella och vertikala pixlar, det vill säga det totala antalet pixlar på en skärm.

När man i början av 2000-talet kom på att rörlig video gjorde sig bättre i ett bredare så kallat “widescreen-format” (på svenska ibland kallat bredbild) började man använda 16:9-formatet. 16:9-formatet betyder att antalet horisontala pixlar är fler än de vertikala. För varje grupp av 16 vågräta pixlar finns 9 lodräta pixlar.

Detta format kan jämföras med det gamla kvadratiska formatet 4:3 som var standard på den tiden när man fortfarande använde TV-apparater med bildrör.

Det är lätt att tro att antalet pixlar beskriver hur skarp bilden på skärmen faktiskt ser ut för det mänskliga ögat. Så enkelt är det dock inte. Snarare är det upplösningen relativt storleken på skärmen som spelar roll, det vill säga tätheten av pixlar i en given bild.

Pixeltätheten anges i PPI (pixlar per tum). Ju högre PPI desto högre pixeldensitet. Full HD har en betydligt större pixeltäthet på en 32-tumsskärm till skillnad från en 40-tumsskärm, och ger därför en finare bildkvalitet på en mindre skärm.

Vad betyder Ultra HD?

Under början av 2000-talet blev HD, förkortning av High Definition, ett begrepp som användes för att beskriva att bildupplösningen var “hög” och motsvarar 1280 pixlar på den horisontella axeln och 720 pixlar på den vertikala axeln. När HD hade blivit den nya standarden dök sedan “Full HD” upp som begrepp. Full HD motsvarar 1920 x 1080 pixlar (alltså 2 073 600 pixlar) och brukar ibland även skrivas 1080p.

Tips! Har du ett bredband som stödjer streaming i UHD? Läs vår artikel om vilken internethastighet som behövs för att streama i Ultra HD-kvalitet.

Ultra HD, eller UHD som det ofta skrivs ut, står för Ultra High Definition och indikerar upplösningen 3840 x 2160 pixlar. Den som räknar och jämför antal pixlar ser att Ultra HD har fyra gånger så många pixlar som Full HD, eller totalt 8,3 miljoner pixlar istället för strax över 2 miljoner pixlar.

Fler pixlar betyder högre pixeltäthet, det vill säga många fler pixlar per tum. Resultatet är en högre bildkvalitet med fler detaljer och bättre skärpa även på riktigt stora TV-skärmar.

Vad betyder 4K?

Termen "4K" är ursprungligen en vidareutveckling av produktionsstandarden 2K, utvecklad av konsortiet Digital Cinema Initiatives (DCI), som beskriver produktion och digital projicering innehåll. Det är även därför 4K främst används av de som producerar innehåll, såsom Netflix. Rent tekniskt syftar 4K på att upplösningen 4096 x 2160. Bokstaven ”K” i 4K står för kilo (1000), vilket innebär en TV som har uppnått en horisontell upplösning på omkring 4 000 pixlar.

4K är exakt 4 gånger mer än den tidigare standarden för digital redigering och projektion (2K, eller 2 048 x 1 080). 4K-standarden definierar även hur 4K-innehåll kodas rent tekniskt.

Mycket av begreppsförvirringen på TV-marknaden uppstår när begreppen 4K resolution, UHD och Ultra HD används för att beskriva samma sak – en TV som klarar upplösningen 3840 x 2160 pixlar.

Eftersom TV-apparater fortfarande använder widescreen formatet 16:9 och HD, Full HD och Ultra HD så blir pixelformatet automatiskt 3840 x 2160. En UHD-TV kan alltså inte uppnå samma upplösning som en 4K-apparat, eftersom det finns färre horisontella pixlar.

FHD-4K-8K Bildkälla: samsung.se

Hur förbättras bildkvaliteten av 4K och Ultra HD?

Möjligheten att få mer skärpa, fler detaljer och bättre djup gör att det som visas på din TV känns mer verklighetstroget. 4K gör särskilt stor skillnad på större skärmar, gärna åtminstone 50 tum och uppåt. Till och med på nära håll kan man se att skärpan bibehålls. Om man exempelvis ställer en HD-TV bredvid en 4K-TV med samma storlek (antal tum), märker man direkt skillnaden.

Vissa mediaspelare, såsom Apple TV, och även streamingtjänster som Netflix har börjat stötta och erbjuda innehåll i 4K.

Vill man kunna utnyttja framtidens TV-format fullt ut, måste man dock ha en TV som klarar av det – en Ultra HD-TV 4K.

Sammanfattning, begrepp och förkortningar

Även om syftet med förkortningar är att förenkla leder de inte sällan till förvirring. När man använder 4K och UHD i dagligt tal är det alltsom oftast samma sak man syftar på – bra bild. Som vi försökt förklara i denna text är distinktionen mer intressant ur teknisk synvinkel. Sammanfattningsvis går vi igenom de viktigaste begreppen och förkortningarna igen:

  • HD-ready: HD-ready står för att produkten är “redo för high definition”. Upplösningen är på 1280 x 720 pixlar och har nästintill försvunnit från TV-apparater på marknaden. Standarden för HD-ready gäller fortfarande för mottagning av TV-program i HD.

  • Full HD: Full HD ger en upplösning på 1920 x 1080 pixlar (2 073 600 pixlar totalt). Denna upplösning finns exempelvis på Blu-ray-skivor. Det är dock endast Ultra HD Blu-ray som ger 4K-upplösning.

  • UHD: Efterföljaren till Full HD och en förkortning av Ultra High Definition. Upplösningen för UHD är 3840 x 2160 pixlar (8 294 400 pixlar totalt), vilket är fyra gånger högre än Full HD.

  • 4K: Term som kommer från film- och produktionsterminologi och hänvisar till en horisontell upplösning på 4096 pixlar (4K = 4000). Antalet vertikala pixlar är 2160 (2K) för TV-apparater. Därför används ibland även termen 4K2K. 4K används ofta synonymt med UHD, även om de flesta TV-apparater endast har en upplösning på 3840 x 2169 pixlar. Enheterna märks då ofta som “4K”.

  • 8K: "8K" syftar på en bildupplösning på 7680 x 4320 pixlar, dvs. sammanlagt omkring 33 miljoner pixlar. Idag finns det exempelvis mobiltelefoner från Samsung, såsom Samsung Galaxy s20, Samsung Galaxy s21 och Samsung Galaxy s22 som alla kan spela in video i 8K.

Det finns även 8K TV, vilket är den mest högupplösta TV:n bland UHD TV. Med pixlar så små att de inte kan urskiljas ens om man går riktigt nära ger en 8K TV en skarpare och mer detaljerad bildkvalitet än föregångaren 4K.

Friskrivningsklausul: Alla varumärken och bilder tillhör Samsung.