Vad är en ISP?

fre 1 november 2019

I detta blogginlägg går vi igenom vad en ISP är för något, vilka andra namn som är vanligt förekommande för en ISP, och ger exempel på bolag i Sverige som agerar som ISP.

Vad är en ISP?

ISP (Internet Service Provider) eller som man brukar säga "internetleverantör" är den leverantör som tillhandahåller en internetuppkoppling, dvs. internetabonnemanget. Ofta kallar vi också internetleverantören för bredbandsleverantör eller internetoperatör. Utöver internetuppkopplingen levererar vissa ISP:er också IP-TV, IP-Telefoni och andra kringtjänster.

ISP behöver inte var den som äger själva nätet som internetuppkopplingen levereras igenom, och i Sverige är det exempelvis vanligt att det är ett stadsnät som äger själva infrastrukturen. En ISP kallas då ofta för tjänsteleverantör istället.

Vanligtvis betalar kunden direkt till sin internetleverantör för sitt internetabonnemang som inkluderar en nätavgift. Det finns också fall där exempelvis en bostadsrättsförening har handlat upp ett gruppavtal och där man bakat ihop internetavgiften i månadsavgiften till föreningen.

Andra vanliga namn för en ISP

Kärt barn har många namn. De omskrivningar av ISP som kunder brukar använda är bland annat:

  • Operatör
  • Leverantör
  • Internetleverantör
  • Internetoperatör
  • Tjänsteleverantör
  • Bredbandsoperatör
  • Bredbandsleverantör

Hur vet jag vilken ISP som levererar internet på min adress?

Genom att söka via vår tjänst kan du se internetleverantörer på din adress. Internetleverantörerna levererar internet via olika infrastrukturer såsom ADSL/telejacket, fiber, stadsnät, kabel-tv eller via mobilt bredband.

Är Bredbandsval.se en ISP?

Nej, Bredbandsval.se är ingen egen ISP eller internetleverantör och kommer inte att bli det heller då vi är oberoende. Istället jämför vi olika internetleverantörer som konsumenter kan få på en adress.

Exempel på operatörer som verkar som ISP i Sverige

Nyfiken på vilka ISP:er som finns hos dig? Sök via vår tjänst för att se internetleverantörer på din adress.

Till alla blogginlägg