Bredbandskartan - undersök bredbandstillgänglighet

Uppdaterad 15 september 2020

Här går vi igenom vad Bredbandskartan är, hur den fungerar och vilka alternativ som finns när du ska se vilka fasta bredband som du kan få.

Vad är Bredbandskartan?

Post- och Telestyrelsen (PTS) i Sverige presenterar via Bredbandskartan fakta om tillgången till bredband i Sverige. Kartorna som publiceras är baserade på information som Post- och telestyrelsen får in till sin årliga bredbandskartläggning. Samtliga operatörer som har egna bredbandsnät i Sverige medverkar och bistår PTS med uppgifter om täckning. Uppgifterna analyseras innan de sammanställs i kartläggningen.

PTS bredbandskartläggning undersöker endast tillgången till fast bredband och endast bredband där folk bor och arbetar, alltså vid stadigvarande hushåll och fasta verksamhetsställen.

Hur ofta görs Bredbandskartan?

Bredbandskartan uppdateras årligen. Den senast publicerade Bredbandskartan är uppdaterad och innehåller data från 1 oktober 2019.

Hur detaljerad är bredbandskartan?

Mycket av den information som visas i Bredbandskartan baseras på ett rutnät med rutor som är 250 gånger 250 meter. Det beror på att Bredbandskartan i sin tur baseras på ett underlag av geografiska ytor med tillhörande statistik där just kvadrater på 250 gånger 250 meter är den minsta beståndsdelen.

Varför är syftet med kartläggningen och framtagandet av Bredbandskartan?

Post- och telestyrelsen har ett regeringsuppdrag som handlar om att kartlägga tillgången till it-infrastruktur och att följa upp regeringens bredbandsmål. Ett av bredbandsmålen är att minst 95 procent av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till uppkopplingar på minst 100 Mbit/s år 2020.

Vad är skillnaden mellan Bredbandskartan och Bredbandsval.se?

Bredbandskartan är en bra tjänst för att undersöka vilka bredbandsleverantörer , infrastrkturer och nätägare som finns i ett område. Bredbandsval.se svarar istället på vilka infrastrukturer som finns tillgängliga på en specifik adress och låter dig beställa bredbandstjänsterna direkt.

Finns det bredband på min adress?

Bredbandsval.se samlar i realtid in information om indragna infrastrukturer på en adress (Fiber, kabel-tv, ADSL) och tittar på vilka bredbandsleverantörer som levererar samt vilka tjänster och priser som gäller.

Finns det bredband i mitt område?

Har du exempelvis inte fiber redan så kan Bredbandskartan hjälpa dig med att ta reda på om det finns nätägare i ditt område som kan leverera bredband via fiber. Här kan du få svar på följande frågor:

  • Vilka nätägare av fast bredband finns i närheten?
  • Finns det stadsnät i närheten?
  • Om det finns nätägare, vilka olika bredbandsleverantörer kan ansluta dig till nätet?

Ta reda på om det går att ansluta din fastighet

Kontakta nätägaren eller bredbandsleverantören för att undersöka om det går att ansluta din fastighet. De kan då återkomma med en offert och ett kostandsförslag till dig där det framgår vad det kostar att dra in fibern och när i tiden som leverantören kan dra in den. Ofta dras fibern in då det inte finns tjäle i marken och dessutom vill man ofta samla flera indragningar och ta dem samtidigt för att få ner etableringskostnaden. Om det inte går att dra in fiber idag kan du fråga nätägaren eller bredbandsleverantören om det finns planer på att bygga ut bredbandsnätet i området.

Hittar du ingen nätägare eller bredbandsleverantör i ditt område?

Om du inte hittar en nätägare eller bredbandsleverantör där du bor bör du kontakta kommunen. Hos kommunen kan du få reda på om det finns planer på att bygga ut bredbandsnätet i området och hur arbetet ser ut för hur invånarna i kommunen ska få tillgång till bredband.

Undersök via Bredbandskartan hur bredbandstillgänligheten ser ut i ett område

Du kan välja mellan att zooma direkt i kartan eller skriva in en adress.

Zooma direkt i kartan

Genom att placera muspekaren på ett område och scrolla kan du ta dig fram til den ort eller adress som du vill undersöka bredbandstillgängligheten på.

bredbandskartan zomma

Sök på en specifik adress

Genom att skriva in en adress i sökfältet skickas du dirket dit och adressen markeras även med en nål i kartan.

bredbandskartan specifik adress

Alternativ till Bredbandskartan

Om du råkar vara nyfiken på vad för typ av internetuppkoppling och vilka bredbandstjänster som finns tillgängliga på just din adress, sök gärna här på Bredbandsval.se. Snabbt och gratis. Då kan du även se om det finns andra alternativ och abonnemang med högre hastighet än vad du har i dagsläget.

Till alla blogginlägg