Bredbandsmålet – allt du behöver veta

Uppdaterad

glasfiber bredbandskabel

"Ett helt uppkopplat Sverige" är ett mål som regeringen siktat mot sedan 2016, när man först formulerade sin bredbandspolitik för att möta människors behov av snabbt bredband.

I detta blogginlägg går vi igenom vad bredbandsmålet innebär, vem som står bakom det, hur vi ligger till i Sverige och vad som ska göras för att de sista procentenheterna, som till stor del består av boende på glesbygden, ska kunna få "snabbt bredband och stabila mobila tjänster av god kvalitet".

Vad innebär bredbandsmålet?

Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi – för ett helt uppkopplat Sverige 2025. Det finns dock också delmål på vägen dit.

  • Bredbandsmålet 2020: Minst 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

  • Bredbandsmålet 2023: Alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig.

  • Bredbandsmålet 2025: 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s.

Tips! Se om du tillgång till 100 Mbit/s. Sök på din adress och se om du redan nu tillhör de 95% i Sverige som har tillgång till snabbt bredband.


Jämför och beställ bredband på din adress!


Varför är bredbandsmålet viktigt?

Att vi alla i Sverige har tillgång till ett snabbt bredband är såklart en förutsättning för ett sammanhållet och framåtlutat Sverige. Alla ska ha möjlighet att delta, oavsett var man bor eller arbetar.

Det är också en förutsättning för ett Sverige som är ledande inom digitalisering. Digitaliseringen ger oss stora möjligheter att effektivisera både det offentliga och det privata.

Bredbandsuppkoppling skapar förutsättningar för smarta lösningar som förenklar människors vardag, för människor att vara kreativa tillsammans, detta har vi inte minst fått erfara under våren 2020 då Covid-19 drabbade Sverige.

Tack vare vår bredbandsutbyggnad klarade vi i Sverige av att flera människor arbetade på distans och pratade med kollegor via videosamtal istället för öga mot öga.

Vem står bakom bredbandsmålet?

Det är regeringen i Sverige som so har tagit fram bredbandsstrategin och satt målen. Post- och telestyrelsen har också en viktig roll i strategins genomförande med ett flertal olika uppdrag inom lika områden.

Uppdragen handlar bland annat om att analysera nivån för funktionell tillgång till internet, synliggöra nyttan med bredbandsinvesteringar, undersöka hur tillståndsprocesser kan snabbas upp, och analysera möjligheterna för stadsnät att bedriva verksamhet utanför den egna kommunen.


Jämför och beställ snabbt bredband på din adress!


Hur långt har vi kommit mot bredbandsmålet?

Post- och telestyrelsen (PTS) har regeringens uppdrag att varje år följa upp tillgången till bredband och mobila tjänster. Detta redovisar PTS årligen i rapporten Bredbandskartläggningen.

Regeringens bredbandsmål 2020

Måldefinition: Hushåll och företag med tillgång till 100 Mbit/s (mål: 95 %)

År Måluppfyllnad
2014 61%
2015 67%
2016 71%
2017 77%
2018 81%
2019 84%

Den ökning som har skett sedan 2018, beror nästan helt på en fortsatt utbyggnad av fiber. Utbyggnaden av fiber sker nu främst till enfamiljshus. Antalet fiberanslutna enfamiljshus ökade till 1 329 700 stycken i oktober 2019, från ca 1 214 000 i oktober 2018, enligt PTS.

Regeringens bredbandsmål 2023

Måldefinition: Tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet i hela Sverige i områden där man normalt befinner sig.

År Måluppfyllnad
2018 89%
2019 92%
2020 93%

Regeringens bredbandsmål 2025

Måldefinition: Hushåll och företag med tillgång till 1 Gbit/s, eller fiber i absoluta närheten (mål: 98 %)

År Måluppfyllnad
2017 86%
2018 89%
2019 92%
2020 95%

Måldefinition: Hushåll och företag med tillgång till 30 Mbit/s, eller IT-infrastruktur i absoluta närheten som medger en sådan bithastighet (mål: 100 %)

År Måluppfyllnad
2017 96%
2018 97%
2019 98%
2020 99%

Hur ska regeringen nå bredbandsmålet 2025?

I uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi 2021 lyfte PTS fram bredband via satellit som ett alternativ, och potentiellt viktig teknik, för att nå de sista procentenheterna (de hushåll och företag som ännu inte har tillgång till snabbt bredband och stabila mobila tjänster av god kvalitet.

Tekniken för att erbjuda snabbt bredband via satellit finns redan på plats men eftersom tekniken och utbudet inte är kartlaggd av Post- och telestyrelsen (PTS) sedan tidigare gav regeringen PTS i uppdrag att:

  1. Beskriva befintliga tjänster på marknaden (utifrån bl.a. geografi, tekniker, hastigheter och kostnader) som erbjuder slutkunder (hushåll och företag) möjlighet till bredband via satellit.
  2. Analysera förutsättningarna och riskerna med bredband via satellit samt hur tekniken skulle kunna användas i Sverige för att nå regeringens bredbandsmål 2025.
  3. Lämna förslag på åtgärder som regeringen, men även av andra aktörer, kan vidta för att möjliggöra att fler slutkunder kan få möjlighet till bredband via satellit.

Enligt uppdraget, med diarienummer I2021/02830, som publicerades den 2 november 2021 skulle PTS redovisa resultaten till Regeringskansliets Infrastrukturdepartement senast den 31 mars 2022. Med anledning av ändringar i uppdraget så har tiden för redovisningen skjutits fram.