Bredbandsmålet – allt du behöver veta

Uppdaterad 24 augusti 2020

I detta blogginlägg går vi igenom vad bredbandsmålet innebär, vem som står bakom det och hur vi ligger till i Sverige.

Vad innebär bredbandsmålet?

Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi – för ett helt uppkopplat Sverige 2025. Det finns dock också delmål på vägen dit.

  • Bredbandsmålet 2020: Minst 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

  • Bredbandsmålet 2023: Alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig.

  • Bredbandsmålet 2025: 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s.

Tips! Se om du tillgång till 100 Mbit/s. Testa din adress på www.bredbandsval.se och se om du redan nu tillhör de 95% i Sverige som har tillgång till snabbt bredband.

Varför är bredbandsmålet viktigt?

Att vi alla i Sverige har tillgång till ett snabbt bredband är såklart en förutsättning för ett sammanhållet och framåtlutat Sverige. Alla ska ha möjlighet att delta, oavsett var man bor eller arbetar. Det är också en förutsättning för ett Sverige som är ledande inom digitalisering. Digitaliseringen ger oss stora möjligheter att effektivisera både det offentliga och det privata.

Bredbandsuppkoppling skapar förutsättningar för smarta lösningar som förenklar människors vardag, för människor att vara kreativa tillsammans, detta har vi inte minst fått erfara under våren 2020 då Covid-19 drabbade Sverige. Tack vare vår bredbandsutbyggnad klarade vi i Sverige av att flera människor arbetade på distans och pratade med kollegor via videosamtal istället för öga mot öga.

Vem står bakom bredbandsmålet?

Det är regeringen i Sverige som so har tagit fram bredbandsstrategin och satt målen. Post- och telestyrelsen har också en viktig roll i strategins genomförande med ett flertal olika uppdrag inom lika områden. Uppdragen handlar bland annat om att analysera nivån för funktionell tillgång till internet, synliggöra nyttan med bredbandsinvesteringar, undersöka hur tillståndsprocesser kan snabbas upp, och analysera möjligheterna för stadsnät att bedriva verksamhet utanför den egna kommunen.

Hur långt har vi kommit mot bredbandsmålet?

PTS har regeringens uppdrag att varje år följa upp tillgången till bredband och mobila tjänster. Detta redovisar PTS årligen i rapporten Bredbandskartläggningen.

Regeringens bredbandsmål 2020

Måldefinition: Hushåll och företag med tillgång till 100 Mbit/s (mål: 95 %)

År Måluppfyllnad
2014 61%
2015 67%
2016 71%
2017 77%
2018 81%
2019 84%

Den ökning som har skett sedan 2018, beror nästan helt på en fortsatt utbyggnad av fiber. Utbyggnaden av fiber sker nu främst till enfamiljshus. Antalet fiberanslutna enfamiljshus ökade till 1 329 700 stycken i oktober 2019, från ca 1 214 000 i oktober 2018, enligt PTS.

Regeringens bredbandsmål 2023

Måldefinition: Tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet i hela Sverige i områden där man normalt befinner sig.

År Måluppfyllnad
2018 89%
2019 92%

Regeringens bredbandsmål 2025

Måldefinition: Hushåll och företag med tillgång till 1 Gbit/s, eller fiber i absoluta närheten (mål: 98 %)

År Måluppfyllnad
2017 86%
2018 89%
2019 92%

Måldefinition: Hushåll och företag med tillgång till 30 Mbit/s, eller IT-infrastruktur i absoluta närheten som medger en sådan bithastighet (mål: 100 %)

År Måluppfyllnad
2017 96%
2018 97%
2019 98%

Om Bredbandsval.se

Bredbandsval.se är en gratistjänst som gör det enkelt att jämföra bredband på nätet. Via vår tjänst kan du också se hur snabbt bredband du har tillgång till. Vårt fokus är att förse dig med all information du behöver genom att på ett överskådligt sätt synliggöra de operatörer och deras bredband som du kan få på just din adress. Tips! Prova att jämföra bredband på din adress.

Till alla blogginlägg