Täckningskarta för mobilabonnemang och mobila bredband

ons 13 november 2019

Vad är en täckningskarta?

En täckningskarta visar operatörens geografiska mobiltäckning och densamma gäller således för mobila bredband. Täckningskartan visar alltså var man normalt har goda möjligheter att ringa och surfa.

Operatörerna prioriterar tätbefolkade områden i Sverige, detta för att täcka så hög procent av befolkningen som möjligt. Det innebär att de flesta mobiloperatörerna har ganska dålig täckning i Norrland och andra glesbefolkade områden. Täckningen anges i tre nivåer, bastäckning, god täckning, och mycket god täckning. Här går vi igenom vad de olika innebär.

Bastäckning

Här finns möjlighet att ringa, skicka meddelanden och surfa utomhus förutsatt att inte mottagningen dämpas av att telefonen till exempel ligger i en ficka eller i en väska.

God täckning

Här finns goda möjligheter att kunna ringa och surfa utomhus. Det går ofta även gå att ringa och surfa inomhus, särskilt om du står nära ett fönster. Täckningen kan försämras genom att ha telefonen till exempel i handen, fickan eller väskan.

Mycket god täckning

Här kan du sannolikt ringa och surfa både utomhus och inomhus. Inomhustäckningen påverkas dock av vilken typ av väggar, fönster och dörrar byggnaden har och även var i byggnaden du befinner dig.

Hur görs en täckningskarta?

Det som visas är en datorberäknad mobiltäckning. Information om täckning är endast vägledande och det går aldrig att garantera täckning på enskilda platser. Beräkningen som görs av operatörerna tar hänsyn till många faktorer som kan påverka den verkliga täckningen och operatörernas mål är de ska kunna återge en så korrekt täckning som möjligt inom ett område.

Påverkningsfaktorer för täckningskartor

Det finns flertalet faktorer som påverkar radiosignalen, exempelvis tät skog, berg och dalar, men också många samtidiga användare. Olika mobiltelefoner, modem och surfplattor skiljer sig åt, vilket också är en påverkningsfaktor.

Möjligheten att ringa eller surfa inomhus påverkar av vilken typ av väggar, fönster och dörrar byggnaden har samt var i byggnaden du befinner dig.

Täckningskarta Telia

Täckningskarta Telia

Täckningskarta Telenor

Täckningskarta Telenor

Täckningskarta Tele2

Täckningskarta Tele2

Täckningskarta Tre

Täckningskarta Tre

Täckningskarta Comviq

Comviq är ett varumärke som tillhör Tele2 och använder Tele2s nät. Täckningskarta Comviq

Täckningskarta Vimla

Vimla är ett varumärke som tillhör Telenor och använder Telenors nät. Täckningskarta Vimla

Täckningskarta Halebop

Halebop är ett varumärke som tillhör Telia och använder Telias nät.Täckningskarta Halebop

Täckningskarta Hallon

Hallon är ett varumärke som tillhör Tre och använder Tres nät. Täckningskarta Hallon

Hur använder jag täckningskartorna?

På respektive täckningskarta har du möjlighet att fylla i adress, kommun eller län. Du kan även zooma in för att få en mer detaljerad bild på mobiltäckningen eller täckningen för datatrafik.

Beställa mobilt bredband

När du i lugn och ro valt vilken operatör som har täckning ditt område kan du jämföra priser och datapotter via vår tjänst för mobilt bredband där du kan söka på just din adress.

Till alla blogginlägg