Svensk telekommarknad 2021

Uppdaterad

svensk telekommarknad 2021

Varje år publicerar Post- och telestyrelsen (PTS) ett flertal rapporter om den svenska telekommarknaden. Rapporten "Svensk telekommarknad" är en av Sveriges viktigaste undersökningar som innefattar utvecklingen inom abonnemang, intäkter och datatrafik inom flera områden. De områden som alltid ingår är:

Rapporten är baserad på data som samlats in och analyserats av PTS. Alla siffror i rapporten avser förhållandet per den 31 december 2021, och jämförelser görs med samma tidpunkt föregående år.

Nedan har vi på Bredbandsval.se sammanfattat några av de, enligt oss, mest intressanta områdena.

Marknadsutveckling för fast bredband

I slutet av 2021 fanns det totalt 4,3 miljoner abonnemang på fast bredband, vilket motsvarar en ökning med ca 2 procent. Majoriteten av dessa abonnemang är privata internetabonnemang. Antalet fiberabonnemang uppgick totalt till 3,3 miljoner och är därmed den vanligaste typen av bredband i Sverige.

Fibern ökade med 7 procent mot föregående år och stod därmed för den största delen av tillväxten inom fast bredband och utgjorde 78 procent av alla abonnemang på fast bredband. Antalet abonnemang på fast bredband via kabel-TV-nät (Koax-nätet) uppgick till 0,7 miljoner abonnemang (en minskning med 3 procent) och abonnemang via telenätet (xDSL) uppgick till 0,2 miljoner (minskning med 35 procent). Vi har ju sett en avveckling av ADSL de senaste åren och med nuvarande takt är verkligen färre och färre som har bredband via telejacket.

Hastighetsutveckling för fast bredband

Det fanns totalt sett i Sverige 3,7 miljoner abonnemang med nedladdningshastigheter på 100 Mbit/s eller mer, vilket motsvarar en ökning med 7 procent. Av samtliga abonnemang i Sverige hade således 87 procent en hastighet på 100 Mbit/s eller mer. Efterfrågan på abonnemang med 100 Mbit/s fortsätter att öka medan efterfrågan på 1 Gbit/s är fortsatt relativt låg.

Gruppanslutningar fast bredband

Över 1 miljon bredbandsabonnemang uppgavs vara gruppanslutningar under 2021. Detta är en ökning med 11 procent. Av det totala antalet privata fiberabonnemang var alltså 29 procent gruppanslutningar.

Marknadsandelar fast bredband

Marknadsandelarna på fasta bredbandsabonnemang i Sverige inkluderar abonnemang på xDSL, kabel-tv och fiber. De tre största operatörerna i Sverige, Telia, Telenor och Tele2, stod tillsammans för nästan 70% procent av abonnemangen inom fast bredband. Då räknas dock deras andra varumärken i respektive koncern också med. Exempel på sådana varumärken är Halebop (tillhör Telia), Ownit (tillhör Telenor), Comviq och Boxer (som båda tillhör Tele2)

Marknadsutveckling för betal-TV-abonnemang

Det finns fortfarande över 4 miljoner digitala betal-TV-abonnemang (via kabel-TV nät, satellit, marknätet eller bredband) i Sverige.

Det innebar också en ökning med 1 procent jämfört med föregående år. Antalet TV-abonnemang via fiber ökade med 10 procent till 1,5 miljoner abonnemang. Abonnemang via det svenska marknätet (DTT) minskade med 16 procent till 230 000 och satellit minskade med 10 procent till 400 000 abonnemang.

Marknadsandelar för betal-TV-abonnemang

De fem största aktörerna, Tele2 (inklusive tidigare Com Hem och Boxer), Telia, Telenor (inklusive Ownit), Allente (tidigare Viasat och Canal Digital) svarade tillsammans för 97 procent av abonnemangen. Andra TV-leverantörer är exempelvis Sappa.

Vill du läsa rapporten i sin helhet så hittar du den här.