Priset på bredband ökade med 17% under 2023

bredbandsvals prisanalys av bredband 2023

Bredbandspriserna fortsätter att stiga

Under 2023 genomförde vi på bredbandsval.se en större analys av priserna på den svenska bredbandsmarknaden under 2022. Då var genomsnittspriset på bredband 100 Mbit/s, den hastighet som de allra flesta svenskar fortfarande väljer, 385 kronor per månad. Under 2023 har genomsnittspriset på samma tjänst ökat till 452 kronor per månad – en ökning med hela 17%!

Vår prisanalys bygger på över 1,6 miljoner jämförelser runtom i Sverige under 2023, säger Alexander Widell, VD på bredbandsval.se.

Så blir bredbandspriserna framöver

Det är svårt att sia om hur prisutvecklingen på bredband kommer att se ut under 2024. Jämfört de nordiska grannländerna har dock priserna på bredband i Sverige varit relativt låga.

Det är tydligt att inflationstrycket har påverkat bredbandspriserna. Vi ser att fler och fler väljer att jämföra och byta bredband för att spara pengar, fortsätter Alexander Widell, VD på bredbandsval.se.

Bundet eller obundet, vilket är bäst?

Under 2023 valde 35% av de som tecknade bredband via www.bredbandsval.se ett abonnemang med bindningstid. Den som väljer bredband med bindningstid kan vara trygg med att kostnaden kommer att vara densamma under bindningstiden.

Väljer man istället bredband utan bindningstid är man som kund mer flexibel och kan säga upp sitt bredband med 1 månads uppsägningstid och byta leverantör om man inte skulle vara nöjd, eller om leverantören höjer sina priser.

Givet de högre bredbandspriserna kan man tänka sig att fler konsumenter kommer att välja bredband med bindningstid under 2024. För kunderna är det ett sätt att få en "prisgaranti" och skydda sig från prishöjningar, om än tillfälligt, resonerar Alexander Widell, VD på bredbandsval.se.

Om Bredbandsvals prisanalys

Bredbandsvals prisanalys undersöker prisutvecklingen för fast bredband i hela Sverige. Analysen, som är Sveriges enda i sitt slag, baseras på över 1,6 miljoner sökningar på jämförelsetjänsten under 2023. Hastigheten 100 Mbit/s har valts då det är den vanligaste hastigheten som svenskarna väljer. Anslutningar med gruppavtal ingår ej i analysen. För lokal information om bredband på ortsnivå se www.bredbandsval.se/sverige.