Svensk telekommarknad 2023

Uppdaterad

svensk telekommarknad 2023

PTS (Post- och telestyrelsen) publicerar varje år en rapport om den svenska telekommarknaden. Rapporten "Svensk telekommarknad" är enligt oss på Bredbandsval.se en av Sveriges viktigaste undersökningar inom telekom som innefattar utvecklingen inom abonnemang, intäkter och datatrafik inom flera områden. De områden som alltid ingår är:

Rapporten är baserad på data som samlats in och analyserats av PTS. Alla siffror i rapporten avser förhållandet per den 31 december 2023.

Nedan har vi som vanligt sammanfattat några av de mest intressanta områdena.

Marknadsutveckling för fast bredband

Vid utgången av 2023 fanns det ungefär 4,3 miljoner abonnemang på fast bredband. Jämfört med föregående år är antalet närmast oförändrat. Bredband via fiber ökade med 3 procent till 3,6 miljoner abonnemang. Bredband via kabel-tv var i det närmaste oförändrat och uppgick till 672 000 abonnemang, idag byggs det heller inga nya kabel-tv-nät. Antalet abonnemang via xDSL mer än halverades, till 53 000 i slutet av 2023, vilket förklaras av att kopparnätet avvecklas.

Intäkter från fasta bredbandsabonnemang uppgick till 15,5 miljarder kronor under 2023. Det är 5 procent mer än föregående år. Intäkter från fiberabonnemang ökade med 10 procent, till 12,8 miljarder kronor, främst drivet av prisökningar inom bredband mot privatkunder.

Hastighetsutveckling för fast bredband

Under 2023 hade 82 procent av hushållen ett abonnemang med 100 Mbit/s eller mer, vilket är en ökning från 80 procent ett år tidigare. Andelen hushåll som har ett abonnemang med 1 Gbit/s eller mer var 8 procent vilket kan jämföras med 6 procent ett år tidigare.

Gruppanslutningar fast bredband

Drygt 1,2 miljoner bredbandsabonnemang uppgavs vara gruppanslutningar, vilket är en ökning med 6 procent, det är främst inom flerbostadshus som gruppanslutningar förekommer. Av det totala antalet privata fiberabonnemang var 30 procent gruppanslutningar.

Marknadsutveckling för betal-TV-abonnemang

Antalet abonnemang på iptv via fiber ökade med 4 procent till 1,8 miljoner. Abonnemang via marknätet minskade med 16 procent till 175 000 och abonnemang via satellit minskade med 11 procent till 322 000. Antalet grundabonnemang via digitala kabel-tv-nät uppgick till 1,9 miljoner, vilket var på samma nivå som ett år tidigare. Antalet analoga kabel-tv-abonnemang uppgick till 207 000 vilket var en minskning med 25 procent.

Andelarna för digitala tv-tjänster baseras på antalet betal-tv-abonnemang fördelat på digitala distributionssätt. De fyra största aktörerna, Tele2, Telia Company, Telenor och Allente svarade tillsammans för 92,8 procent av abonnemangen.